Skvělé výsledky protonu v léčbě rakoviny prostaty potvrzeny! Je ale i pro české muže?

  • Redakce uLékaře.cz
  • Reklamní sdělení
  • 14.12.2015
  • Aktualizace: 29.12.2015
  • uLékaře.cz

Je protonová léčba rakoviny prostaty drahá? Naopak, celkové náklady jsou nižší než na běžnou léčbu.

Je protonová léčba rakoviny prostaty drahá? Naopak, celkové náklady jsou nižší než na běžnou léčbu.
Je protonová léčba rakoviny prostaty drahá? Naopak, celkové náklady jsou nižší než na běžnou léčbu.

Protonové centrum už několikrát nabídlo VZP podmínky, které ještě rozšiřují přístup klientů VZP k moderní šetrné léčbě nádorů. V zájmu pacientů nabízí PTC individuální režim úhrad pro diagnózu časná prostata tak, jak je nastaven i s ostatními zaměstnaneckými pojišťovnami. Cena za protonovou léčbu časného stadia rakoviny prostaty s minimem rizik a nežádoucích vedlejších účinků a v neuvěřitelně krátkém čase je stejná pro všechny pojišťovny, a to ve výši 340 000 Kč, včetně diagnostiky a plánování léčby. Tato cena je téměř totožná s cenou za běžnou fotonovou léčbu, kterou rovněž hradí všechny pojišťovny. Oproti ní však studie potvrzují 97% úspěšnost protonové léčby. Běžná léčba trvá u fotonu 41 dní a protonová léčba ve většině případů pouhých 5 dní, navíc umožňuje vyšší kvalitu života a zajišťuje nižší riziko nežádoucích vedlejších účinků.

V pražském protonovém centru se už léčila téměř stovka českých pacientů a stovky cizinců a to umožňuje i určité obecné zhodnocení výsledků léčby.Ty jednoznačně potvrzují výsledky světových protonových center: zatím žádná recidiva a výrazně nižší toxicita než u fotonové terapie.

 Právě redukce dávky záření na zdravé orgány je zásadní výhodou protonové léčby, která se pro rakovinu prostaty používá už desítky let. Přestože protonová terapie dosahuje nejlepší dávkové distribuce ze všech dostupných radioterapeutických technik a přestože je dokázána její vysoká efektivita a nízká toxicita, objevují se v České republice stále hlasy zpochybňující její využití.

Ponechme stranou, jestli jsou argumenty proti protonové terapii vedeny neznalostí, nebo úmyslem, v každém případě poškozuje neochota připustit výhody protonové terapie při léčbě rakoviny prostaty hlavně pacienty a také rozpočty zdravotních pojišťoven. Léčba pacienta, která celosvětově vykazuje 97% úspěšnost, se pojišťovnám jistě vyplatí. Přitom právě nákladnost protonové léčby je jedním z často mylně uváděných argumentů proti jejímu širšímu využití. Z hlediska budoucích nákladů by pro zdravotní pojišťovny měla být burcující i skutečnost, že protonová terapie, na rozdíl například od operačního zákroku, nemá za následek inkontinenci pacienta. Přitom VZP vydává ročně skoro 1,5 miliardy korun za inkontinenční pomůcky. Celkové roční náklady VZP na ozařování všech onkologických pacientů jsou na úrovni 1,4 miliardy korun.

Shrňme si všechny často uváděné nepravdy:

1. Protonová terapie je experimentální léčba – NEPRAVDA. 

Protonová léčba je používána desítky let, americké studie publikují výsledky léčby minimálně deset let po ukončení na vzorcích tisíců pacientů.

2. Americká společnost pro radiační onkologii (ASTRO) protonovou léčbu pro prostatu nedoporučuje – NEPRAVDA.

Naopak, ASTRO v roce 2013 používání protonové radioterapie k léčbě karcinomu prostaty podpořilo https://www.astro.org/News-and-Media/News-Releases/2013/ASTRO-Board-of-Directors-approves-statement-on-use-of-proton-beam-therapy-for-prostate-cancer.aspx

Taktéž výbor ASTRO doporučil ve svém modelu pro úhrady protonové terapie ze zdravotního pojištění v roce 2014. Odkaz zde

3. Protonová radioterapie karcinomu prostaty se ve světových protonových centrech neprovádí – NEPRAVDA. 

Naopak, všechna centra (a jedná se o leadery světové onkologie) ji mají v základních indikacích:

I v Česku dobře známé mnichovské centrum na svých stránkách uvádí, že dokonce většina jeho klientů jsou pacienti s rakovinou prostaty.

4. Neúměrná cena protonu – NEPRAVDA.  

Náklady na protonovou radioterapii jsou určeny zejména počtem ozařovacích frakcí. Pro snížení nákladů protonové radioterapie se nyní využívají postupy akcelerované až stereotaktické radioterapie. Tak je možné dosáhnout nákladů srovnatelných nebo nižších než při moderníchtechnikách fotonové radioterapie. Navíc pro pojišťovny odpadají náklady na léčbu následků ozařování fotony.

Dále jednoznačně platí:  

  1. Protonová radioterapie má nižší toxicitu než nejmodernější techniky fotonové radioterapie. Ovlivnění kvality života nemocných je minimální.
  2. Protonová radioterapie má vysokou efektivitu – data z prospektivních studií prokazují výsledky lepší, než jaké má většina ostatních modalit.
  3. Protonová terapie je cenově srovnatelná, popřípadě levnější než náklady na moderní techniky fotonové radioterapie.
  4. Protonová radioterapie technikou aktivního skenování má řádově nižší kontaminaci sekundárními neutrony ve srovnání s technikami fotonové radioterapie.

Je tedy otázkou, proč cenově srovnatelná, a přitom efektivnější a bezpečnější metoda není v České republice pacientům s rakovinou prostaty doporučována. Vzhledem k tomu, že žádný z uváděných argumentů proti
protonové léčbě není pravdivý a naopak výhody protonové terapie jsou jednoznačně popsány a dokázány, jsou možná snad jen dvě vysvětlení: věk pacientů nebo zájmy určité lobby. Rakovina prostaty postihuje muže po padesátce, kteří už své státu odvedli a blíží se důchodovému věku.  

Náklady na kvalitu jejich života tedy zřejmě nejsou prioritou zdravotních pojišťoven. Druhá možnost je, že určité skupiny s investicemi v jiných metodách léčby upřednostňují vlastní obchodní zájmy nad kvalitou života pacientů a směrují je k méně vhodné léčbě. Doufejme, že ani jeden z těchto možných důvodů není skutečný a že nezpochybnitelné důkazy o výhodách protonové léčby pro karcinom prostaty připustí i české zdravotnictví a odpovědní úředníci ministerstva a zdravotních pojišťoven. Pokud ne, budou čeští muži podstupovat rizikovou léčbu a moderní metoda bude vyhrazena samoplátcům a cizincům, kteří neváhají za úspěšnou léčbou cestovat tisíce kilometrů.

Líbí se vám článek?
+32 Ano Ne
 
 
Diskuze čtenářů Nové téma | zodpovězené dotazy
Odkazy na články od ASTRO nic takového nesdělují | Od: Pepa | 3.2.2016 11:35
Po přečteních obou odkazů na články, kde údajně ASTRO schvaluje léčbu prostaty protony, si myslím, že pisatel asi neumí anglicky. V prvním článku se píše o tom, že je nutné dál provádět studie. Ve druhém článku, kde údajně je schválená léčba prostaty protony o prostatě vůbec nemluví.
reagovat
 
 
 
 
Naposledy prohlédnuté hodnocení
Naposledy přečtené dotazy
 
Kam dál
Naposledy čtené: