Přihlásit se Přihlásit se přes Facebook

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se

Vytvořit nový účet uLékaře.cz

Připojte se do komunity uLékaře.cz a získejte přístup k historii všech svých dotazů a odpovědí.
Již máte účet? Přihlaste se zde

Máte Facebook? Ušetřete si čas a jednoduše se přihlaste skrz něj.

Přihlásit se přes Facebook
Právní prohlášení

1. Obecná ustanovení
1.1 Užíváním služeb projektu uLékaře.cz zejména prostřednictvím internetových stránek, mobilní aplikace a profilů na sociálních sítí provozovaných společnosti uLékaře.cz, uzavíráte Dohodu o užívání služeb projektu (dále jen „dohoda“) se společností uLékaře.cz, s.r.o., IČO 05341051 se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, PSČ 120 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262183. 
1.2 Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním výše uvedených služeb projektu uLékaře.cz vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody, nenese uLékaře.cz, s.r.o. odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

2. Obsah a charakter stránek
2.1 Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. 
2.2 Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
2.3 Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
2.4 Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
2.5 Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností uLékaře.cz, s.r.o., která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. 

3. Lékařská poradna
3.1 Součástí projektu uLékaře.cz je i Poradna lékaře. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.
3.2 Dotazy posílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací, které by mohly konkretizovat osobu tazatele. Prosbám o nezveřejnění dotazu nemůže tedy provozovatel internetových stránek vyhovět.
3.3 Dotazy jsou zobrazovány anonymně (v poradně se zobrazuje pouze křestní jméno uživatele) a dodržují zásady ochrany osobních údajů.
3.4 Uživatelé poradny mají garantováno, že odpověď na dotaz dostanou do uvedené doby daného tarifu, která se vztahuje k pracovní době lékařů, tj. v pracovní dny od 07:00 do 20:00 hodin. Pokud provozovatel nedodrží tuto lhůtu, případně dojde k technickému problému či dotaz nebude vyřízen vůbec, poskytne provozovatel uživateli možnost jeden či více dotazů položit zdarma.
3.5 Uživatel může komunikovat s lékařem pouze prostřednictvím internetové poradny www.ulekare.cz. Jakýkoliv jiný způsob komunikace s našimi lékaři z poradny je zakázán.

4. Objednání k lékaři
4.1 Součástí projektu uLékaře.cz je možnost objednat se do zdravotnického zařízení, se kterým má Provozovatel uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zdravotnická zařízení po převzetí informací o uživatelovi komunikují přímo s uživatelem, první kontakt uživatele se zdravotnickým zařízením ale vždy zařizuje Provozovatel.

5. Důležitá upozornění
5.1 Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
5.2 Poradna kvůli velmi omezeným diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující.

6. Další ujednání
6.1 V případech, kdy jste ve vztahu ke společnosti uLékaře.cz, s.r.o. spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete, jste-li v postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také můžete (jste-li v postavení spotřebitele) využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Společnost uLékaře.cz, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Poslední aktualizace: 23. 07. 2018

Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 5, IČO 05341051 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb v rámci projektu uLékaře.cz, který je tvořen zejména specializovanými internetovými stránkami, mobilními aplikacemi a profily na sociálních sítích (dále jen “projekt uLékaře.cz”). Projekt uLékaře.cz je provozovaný Společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Souhlas se zpracováním dávám maximálně na období 10 let od mé poslední aktivity nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.  

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem:

  • vypracování odpovědi odborníka v rámci projektu uLékaře.cz, a/nebo
  • předání vhodnému zdravotnickému zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci mého zdravotnického stavu.

Výslovně tedy souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím zdravotnickým zařízením, se kterými má Společnost uzavřená zvláštní ujednání o zárukách při zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů. Aktuální seznam spolupracujících zdravotnických zařízení shledávám v rámci uvedeného hyperlinku.

Dále souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci poradny projektu uLékaře.cz na základě mého výslovného požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; 
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
  • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím mé výslovně položené dotazy. 

Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kontakt http://www.stankovapartneri.cz/dpo/, nebo po další komunikaci ohledně mých osobních údajů, příp. odvolání souhlasu s jejich zpracováním mohu také využít adresu osobniudaje@ulekare.cz.

Potvrzuji, že tímto dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Zasílání informačních emailů

Uděluji společnosti uLékaře.cz, s.r.o., v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje uLékaře.cz s novinkami týkajících se služeb poskytovaných uLékaře.cz, s.r.o. anebo o produktech třetích osob. Svůj souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje můžu kdykoliv odvolat přímo prostřednictvím obdrženého e-mailu, po přihlášení v mém uživatelském profilu nebo zasláním požadavku na osobniudaje@ulekare.cz.

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Chcete se přihlásit? Přihlaste se zde
Nemáte účet? Registrujte se

Psychické problémy

Jaroslava 15.12.2017

Dobrý den, jsem už zoufala z toho, že od září, kdy mi začali zdrav.potíže se nic neděje, tím že mé obtíže jsou již 4 měsíce, přeposílám mail dotaz,který jsem vznesla k nejmenované lékařce a bohužel bez odezvy (potíže v krátkosti: brnění nohou,rukou, tres, bolesti do hlavy, migréna, horkost do hlavy, bolesti zad bederní,hrudní i krční, slabo, zle, zjištěny chlamydie asi plicní neléčeny od zjištění 9.11., nasazené ATB až 30.11. které beru dodnes již 16 den načala jsem již 3krabičku čili ATB v kuse budou 25 dní, když jsem je neměla a v listopadu nebyla léčena, zdrav. stav se rapidně zhoršoval, nyní jen polehávám a je mi zle, na pohotovosti v té době jsem byla, ale nepřijmuli mne, nelím tedy, kdo mi pomůže, kdo mne vyléčí kdo mi řekne diagnózu, je uspěchaná doba, v čekárnách spousty pacientů., takže lékaři nemají čas, objevilo se prudké zvracení v listopadu bez ATB i nyní při ATB, mám na pravé straně krku uzlinu, která bolí a pálí, nevím zda je to zánětové nebo nádorové, bylo mi pouze doporučeno uzlinu sledovat. všude slyšim, že když se nemoc nepodchytne včas, může být pozdě, já jako pacient včas lékae navštívila, ale ani po 4 měs. vlastně nevím, co mi je, můžu se jen domnívat, že mi buď začíná nemoc, nebo to je otrava rtuti, neboť příznaky, které jsou popsané u chronické otravy rtuti, s nima se zhoduji, ale také chlamydie, kdy infekční řekl neléčit, že si tělo vytvoří proilátky, načež 3 lékaři mají opačný názor okamžitě nasadit ATB nebo se rozmnoží, napadnou zdravé buňky a na hostiteli to vede až ke smrti, že zatíží mozek, hlavu mám v jednom ohni, ale nevím, zda chlamydie, otrava rtuti chronická, ale nevim, kde bych k ní přišla nebo prostě zánět nebo páteř, neboť mám velké bolesti a v září jsem navštívila maséra, který mne nemasíroval, jen posadil na 20min. na masírovací křeslo a pak že prý mu to ukázalo 8 bloků, tak že mi to odblokuje a začal od krční páteře sovy nádech výdech mne hlavou krotit směr vzhůru kdy mi tam ruplo, to samé na druhou stranu a tímto způsobem rotačně celou páteř, v září se objevila i ta uzlina na krku, v oblasti zad mezi lopatkami mám napětí a jakoby se to místo neprokrvovalo, bolest i krční a bederní oblasti a brnění nohou, ruce když se myji tak dlsně modrají, teplota těla kolem 35C ale horkost hlavy a někdy i pálení rtů, pohyblivost omezena, motání hlavy, závratě, černo před očima..
obracím se na Vás touto cestou o radu. Zjistili mi velkou infekci v těle, jedná se o chlamydia trachomatis IgA ELISA, IgG ELISA a chlamydia pneumoniae IgA ELISA a IgG ELISA, toto jsem se dozvěděla 9.11., hematolog mi sdělil, aby mi obvodní napsala ATB, ale nenapsala, řekla že počkáme na infekční, kam jsem měla jet 20.11., stav v té době velice vážný a v tomto čekacím období 2 týdnů se stav rapidně zhoršil, brnění do celého těla, zimnice, klepavka, zvracení, průjem, bolesti hlavy, studené končetiny, po umytí rukou až modrání dlaně, bolesti v zápěstí.. Stalo se mi, že mne jednou v noci vzbudila klepavka, zimnice a měla jsem ztrátu řeči (TIA?), stalo se mi také, že mne vzbudilo bolestivé brnění do hlavy a měla jsem ztrátu vidění, vrátilo se to na nočním studeném ovzduší. Nechala jsem si udělat skener orgánů (orientační nikoliv diagnostický - www.ec-medica.cz) a tam mi vyhodnotili, že mám špatné okysličení mozku, dostala jsem také průkaz jako pacient s trombozou, potíže krční páteře, narušenou imunitu a infekce v těle, nedostatek kyseliny listové, což mne překvapilo, zeleninu jím, jsem vegetarián, po nasazení kys.listové jsem měla pálení jazyka, tlaky do hlavy a podrážděnost, ale také zvýšení rtuti v těle. Toho 20.11. mi na infekční ambulanci z výsledků ze dne 30.10 napsal pro obvodní lék.zprávu, že z hlediska pozitivity serologie na chlamydie není příčinou potíží, že to mají zdravé osoby a není indikace k terapii ATB. Čili jsem stále byla dál neléčená, doktor z hematologie, ortoped a gynekoložka u které jsem byla, ale u ní mám vše v pořádku, čili to není gynekologického původu, tak se domnívají, že ATB jsou nutné a tak mi paní doktorka z gynekologie nasadila doxyhexal a to mne utlumilo stav brnění do hlavy, které jsem měla již v nezvladatelné míře, kdy se mi přidala i podrážděnost,neboť už něco jiného ovládalo mé tělo, ale slabo, špatně mi je i přes ATB, jen cítím, že se utlumilo, bojím se, že až nebudu mít ATB, že to opět propukne, měla jsem je na 10dní,poté mi na 5dní doxyhexal napsal lékař z hematologie, nyní již 15dní jsem na ATB, dnes s nimi končím a mám jen doxygene, nevím tedy zda ho nasadit ihned zítra a nebo zda má být mezi ATB nějaký odpočinek? Včera mi v lékárně doporučili probiotika, ale já celý den dnes zvracím a je mi strašně špatně, jen polehávám, ale ani spát nemohu, jak je mi zle. Když žádám o hospitalizaci, bylo mi řečeno, že nemají na čem mne přijmout respektive na základě čeho, tak už tedy nevím, kdo mne zachrání, když ne lékař a nemocniční prostředí.. Nevím, jak pokračovat, mám zájem se vyléčit, zjistit příčinu, ale tu sama nenaleznu, trpělivě jsem čekala na termíny i v čekárnách lékařů, v příloze vloženo, ovšem do této doby mne nikdo nikterak neléčí a já stále nevím, co se mnou vlastně je! A co bude až doberu ATB, z toho mám obavy, neboť ty mi utlumili to brnění do celého těla, které mne absolutně pohltilo, nyní jsem jen na lůžku a bolesti zad i v klidu, horkost do hlavy a vše co jsem výše psala. Děkuji za váš čas a budu doufat, že mi poradíte a ukážete směr. Pěkné Vánoce (žena 38 let, matka téměř 6ti leté dcerky)
Skener orgánů, kde byla mírná abnormalita:
Výsledek testu - (výtažek ze 72 str.,kde to není v pořádku):

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární přehled
Stav zásobování mozkové tkáně krví 6.138 - 21.396 / výsledek: (4,323) Mírně abnormální

Gastrointestinální funkce přehled
Koeficient absorpce tenkého střeva 3.572 - 6.483 / výsledek: 3,419 Mírně abnormální

Funkce jater přehled
Obsah tuku v játrech 0.097 - 0.419 / výsledek: 0,505 Mírně abnormální (+)

Funkce žlučníku přehled
Bilirubin (DBIL) 0.218 - 0.549 / výsledek: 0,117 Negativní
Funkce ledvin přehled
Urobilinogen normální hodnota je:negativní (-), naměřená ale byla: Pozitivní(+)
Funkce plic přehled
Odolnost dýchacích cest ODC 1.374 - 1.709 / výsledek: 1,28 Snížení
Mozek přehled
Index paměti(ZS) 0.442 - 0.817/ výsledek: 0,302 Mírné zhoršení
Opěrná soustava přehled
Míra připnutí ramenního svalu : normál.hodnota < u 0.2, naměřená je: u 0,30
Minerální hustota kostí přehled
Koeficient osteoklastu 86.73 - 180.97 / výsledek: 184,993 Mírně abnormální (+)
Stupeň osteoporózy 0.124 - 0.453 / výsledek: 0,5 Mírně abnormální (+)
Revmatické choroby kostí přehled
Koeficient osteoporózy 2.019 - 4.721 / výsledek: 5,128 Mírně abnormální (+)
Koeficient revmatismu 4.023 - 11.627/ výsledek: 15,649 Mírně abnormální (+)
Krevní cukr přehled
Obsah cukru v moči 2.204 - 2.819 / výsledek: 1,822 Negativní
Základní fyzický stav přehled
PH 7.350 - 7.450 / výsledek: 7,184 Kyselé
Toxiny přehled
Toxická rezidua pesticidů 0.013 - 0.313 / výsledek: 0,336 Mírně abnormální (+)
Stopové prvky přehled
Ca 61.431 - 78.329 / výsledek: 61,242 Mírně abnormální (+)
Vitamín C 4.543 - 5.023 / výsledek: 4,534 Mírně abnormální (+)
Gynekologie přehled
Koeficient ovariálních cyst 2.012 - 4.892 / výsledek: 6,56 Mírně abnormální (+)
Kůže přehled
Index kožní vlhkosti 0.218 - 0.953 / výsledek: 1,411 Mírně abnormální
Endokrinní systém přehled
Nadledvinkový index 2.412 - 2.974 / výsledek: 2,295 Mírně abnormální
Prsa přehled
Koeficient fibroadenomu prsu 0.433 - 0.796 / výsledek: 1,13 Mírně abnormální
Imunitní systém přehled
index odolnosti mukózy 4.111 - 18.741 / výsledek: 3,527 Mírně abnormální
Vitamíny přehled
Vitamín B6 0.824 - 1.942 / výsledek: 0,74 Mírně abnormální (+)
Aminokyseliny přehled

Aktuální testované výsledky Testované položky - Normální hodnoty - Naměřené hodnoty - Výsledek testu
Lyzin 0.253 - 0.659 / výsledek: 1,005 Středně abnormální (++)
Tryptofan 2.374 - 3.709/ výsledek: 6,164 Středně abnormální (++)
Fenylalanin 0.731 - 1.307 / výsledek: 2,357 Středně abnormální (++)
Metionin 0.432 - 0.826 / výsledek: 0,853 Mírně abnormální (+)
Threonin 0.422 - 0.817 / výsledek: 0,844 Mírně abnormální (+)
Těžké kovy přehled
Rtuť 0.001 - 0.336 / výsledek: 0,669 Mírně abnormální (+)
Rtuť(Hg):Rtuť je stříbrnobílý tekutý kov, který se při pokojové teplotě odpařuje. Chronická otrava rtutí je nejčastější zejména ve výrobě. Při dlouhodobé inhalaci rtuťových par a prachu může docházet k neurologickým abnormalitám, zánětům dásní a třesu. Při vysokých dávkách rtuti při vdechnutí může dojít až k akutní otravě. Pokud se rtuť dostane do našeho organismu, může se ukládat v pojivové tkáni, ledvinách, játrech, slezině, střevní stěně, hormonálních žlázách či nervovém systému. Projevy takovéto chronické otravy bývají často nespecifické - od studených končetin, vypadávání vlasů, přes zažívací poruchy, různé neurologické a psychické potíže až po závažné stavy jako např. chudokrevnost, léčbě odporující chronická kandidóza, revmatické choroby či onemocnění ledvin. Koncentrace rtuti v ovzduší je 1,2 – 8,5 mg/m může způsobit akutní otravu, koncentrace vyšší než 0,1 mg/m může způsobit chronickou otravu. Mezi hlavní napadené orgány při akutní toxicitě patří ledviny, plíce, trávicí ústrojí, při chronické toxicitě je cílovým orgánem mozek, zažívací trakt a ledviny. Postup toxicity je obecně shrnut do tří bodů: 1. inhibice enzymu – rtuť spolu s celou řadou aktivních skupin enzymů, jako jsou např. karboxylové, fosforylcelulózové, hydroxylové a thiolové aminokyseliny může navázat na enzymovou inaktivaci. 2. Reakce způsobená aktivací vápníku – například aktivovaná fosfolipidová hydrolýza může způsobit vytvoření velkého množství kyseliny arachidonové, thromboxanu a kyslíkových radikálů, což způsobuje poškození tkáně. 3. Imunitní patogenita – rtuť může způsobit nejen imunitní glomerulární zranění, ale může také bránit funkci T lymfocytů a tím reguluje imunitní systém poruch.

Alergeny přehled
Bakteriální alergie 0.431 - 1.329 / výsledek: 1,544 Mírně abnormální (+)
Mikrobiální infekce 0.543 - 1.023 / výsledek: 1,198 Mírně abnormální (+)
Popis parametrů
Bakteriální alergie:
Ve vzduchu existuje celá řada bakterií. Abychom si udrželi odolnost vůči nim, je dobré držet diety, pít hodně vody a dostatečně cvičit. Alergeny: jsou látky, které vyvolávají alergickou reakci. V podstatě to můžou být jakákoliv látky. které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď. Alergeny podle výskytu můžeme rozdělit na venkovní (pyly, spory plísní) a domácí(roztoči, domácí zvířata). Další nehomogenní skupinou jsou potravinové alergeny, zvířecí jedy, chemikálie a léky.

Mikrobiální infekce:Většina mikroorganismů produkuje mikrobiální toxiny, jedovaté látky bílkovinné povahy, jež poškozují organismus hostitele. Některé vypouštějí toxiny již při běžné infekci, především však až ve stavu infekčních ložisek. Mikroorganismy jsou neviditelné. Mikroby pro člověka představují jeden z nejdůležitějších vlivů vedoucích k infekčním onemocněním. V 50% je lidské onemocnění způsobeno virem. Ionizující záření:V oblasti radiační ochrany u biomasy je produkováno ion - záření. Vystavení se ionizujícímu záření při práci, např. nevhodnými ochrannými opatřeními, porušováním pravidel, vystavování lidského těla radiaci, která překračuje určité meze, mohou mít škodlivé účinky. Ionizující záření se může rozdělit na přímo ionizující a nepřímo ionizující. Přímo ionizující záření je tvořeno nabitými částicemi (protony, elektrony, pozitrony atp.) Nepřímo ionizující záření zahrnuje nenabité částice (neutrony, fotony atp.), které prostředí samy neionizují, ale při interakci s prostředím uvolňují sekundární přímo ionizující částice. Ionizace prostředí je zde tedy způsobena těmito sekundárními částicemi. Vznik ionizujícího záření souvisí se strukturou atomů a jejich jader. Přírodní zdroje ionizujícího záření jsou: kosmické záření, sluneční záření a přírodní radioizotopy.Velikost vlivu ionizujícího záření na organismus záleží na typu, na podmínkách, na dávce záření a také na citlivosti těla. Ionizující záření může způsobit nemoc z ozáření, která v těle způsobí jako systémové reakce, postihne téměř všechny orgány,nastanou patologické změny v systému, změny na nervovém systému, změny krvetvorných orgánů a zjevné změny v zažívacím systému. Ionizujícího záření, které poškozuje tělo, lze rozdělit na akutní a chronické. Při krátkodobém působení tohoto záření může nastat akutní poškození zdraví, obvykle se nachází u pacientů, kteří byli u jaderných nehod a u pacientů s radiační terapií. Při dlouhodobém působení záření může nastat chronické poškození zdraví, jako je poškození kůže, poruchy krve, leukopenie a poruchy při plodnosti. Kromě toho může vyvolat rakovinu, poškození či úmrtí plodu.

Funkce očí přehled
Oční buněčná aktivita 0.118 - 0.892 / výsledek: 1,354 Mírně abnormální (+)
Oční buněčná aktivita: Buněčná aktivita je buněčný fyziologický stav a funkce, kdy dochází k snížení teploty a zpomalení metabolismu buněk. Nízká teplota po dlouhou dobu vede k buněčné smrti, ale nízká teplota do určité míry může být prospěšná, vysoká teplota vede též k buněčné smrti.

Obezita přehled
Hnědá tuková tkáň 4.202 - 2.791 / výsledek: 1,442 Vážná abnormalita (+++)
Hladina inzulínu 0.097 - 0.215 0,243 Mírně abnormální (+)
Hnědá tuková tkáň:
Funkce hnědé tukové tkáně je tvorba tepla. Když je organismus stimulovaný přijímáním potravy nebo nachlazením, buňky v hnědé tukové tkáni se zahřívají a rozhodují proto o úrovni metabolizování energie organismem. Oba dva výše zmíněné případy – příjem potravy a nachlazení – vyvolávají produkci tepla. Hnědá tuková vrstva je hlavním regulátorem tepla uvnitř těla. Přebytečné tělesné teplo vypouští z těla pryč a přispívá k rovnováze tělesného energetického metabolismu. Zimomřivost ukazuje na nedostatek hnědé tukové tkáně.

Hladina inzulínu:
Inzulín má významnou úlohu v podpoře ukládání tuku. Inzulín je užíván jako indikátor celkového obsahu tuku, a v jistém smyslu může být použit jako faktor sledování obezity. Plazmové inzulíny a koncentrace celkového obsahu byly významně pozitivně korelovány.

Index růstu kostí přehled
Epifyzeální linie 0.432 - 0.826 / výsledek: 0,392 Mírně abnormální
Epifyzeální linie:
Mezi diafýzou a epifýzou dlouhých kostí se nachází chrupavčitá struktura, která se nazývá epifyzodiafyzární ploténka. V průběhu růstu sice postupně osifikuje, ale zároveň se nezmenšuje, takžezajišťuje další růst kostí. V průběhu dospívání v souvislosti se sekrecí pohlavních hormonů kost postupně ztrácí svou schopnost růstu. Když je proces osifikace dokončen, nemá již kost prostor pro růst ani materiál, díky kterému by se mohla zvětšovat.

Koenzymy přehled
Kyselina pantotenová 1.116 - 2.101 0,933 Mírně abnormální (+)
Kyselina pantotenová: Podílí se na výrobě energie v těle a může ovládat metabolismus tuků. Je nutná pro zdravou činnost mozku a nervové živiny. Pomáhá v těle jako anti-stresové hormony (steroidy) sekrecí. Pro udržení zdravé pokožky a stejně tak i vlasů. Nachází se v mnoha potravinách rostlinného i živočišného původu, především v mase a vnitřnostech, celozrnném pečivu a luštěninách.

Menstruační cyklus přehled
Fibrinogen 2.807 - 3.294 / výsledek: 1,544 Mírně abnormální (+)
Dráhy a kolaterály přehled
Řídící dráha (tu-maj) 11.719 - 18.418 / výsledek: 9,54 Mírně abnormální
Ústřední dráha (čchung-maj) 6.138 - 21.396 / výsledek: 5,707 Mírně abnormální
Řídící dráha (tu-maj):
Prochází středem těla a propojuje všechny jangové dráhy, nazývá se mořem jangových dráh. Celkově řídí všechen jang v celém těle. Má vztah k duševnímu životu, k pohlavním funkcím a ovlivňuje chod prakticky celého organismu, reguluje a vykonává dozor. Chorobné poruchy:epileptické záchvaty, bolesti vystřelující z podbřišku směrem k srdci, hemeroidy, pomočování, neplodnost, sucho v krku, křečovité stuhnutí páteře, mdloby.

Ústřední dráha (čchung-maj):
V horní části je propojena s jangovými dráhami, dole s jinovými, vpředu s dráhou početí a vzadu s řídicí dráhou, takže ovlivňuje pohyb a stav čchi ve všech drahách. Chorobné poruchy: neplodnost u žen, poruchy menstruace, bolesti v podbřišku, impotence, silné bolesti v břiše, silná menstruace, návaly hněvu, pocity plnosti pod žebry.

Činnost srdce a mozek přehled
Cerebrovaskulární zásobení kyslíkem(Sa) 0.710 - 1.109 / výsledek: 0,674 Mírně abnormální (+)
Lipidy v krvi přehled
Triglyceridy(TGC) 1.116 - 2.101 / výsledek: 3,275 Mírně abnormální
Doplnění informací: Děkuji za odpověď, dnes jsem byla na pohotovosti s ukrutnou horkostí hlavy, bolí mne v zádech, nemohu si lehnout ani na záda ani na břich, nejde mi spát, kapačka nepomohla, je mi zle na zvracení, ale jak jsem Vám již psala beru 15dní doxyhexal a včera první tableta doxybene, ale ten internista řekl, že mám ATB přerušit. Nevím co dělat, zda těch dalších 9 dní brát a nebo opravdu přerušit? To znamená když přerušim 16dní jsemměla ATB nebo vytrvat a to bude po dobrání přesně na Vánoce 25 dní na ATB, poraďte prosím, brát či nikoliv? A kdo vlastně z odborníků léčí chlamydie?

Odpovídá lékař:

MUDr. Zdeňka Janoušková

Specializace: Praktické lékařství Pracoviště: Ordinace praktického lékaře, Velká Bíteš

Dobrý den. Ve vašem dotazu chybí konkrétní otázka, na co se ptáte. Žádáte pomoc a tu by vám měl po zhodnocení všech nálezů od odborných lékařů poskytnout váš ošetřující lékař(ka). Co se týká chlamydií, jedná se o svízelnou infekci, která reaguje hůře na antibiotika, proto se léčí více dní, než běžné bakteriální infekce. Udáváte, že antibiotika máte, tak vyčkejte do jejich dobrání a následné kontroly u lékaře. Navštěvujete více odborníků, přes hematologii, infekční, gynekologii, praktickou lékařku a všichni řeší vaše chlamydie, je potřeba, aby tito odborní lékaři napsali závěr svého vyšetření a praktická lékařka nálezy uzavřela a informovala vás. Současně kromě infekce řešíte alergii, zaměřujete se na toxické kovy, potraviny. Do toho se zaměřujete na neurologické potíže, obracíte se na fyzioterapeuta a další nelékařské profese. Doporučovala bych vám, abyste více věřila vaší praktické lékařce, která váš zdravotní stav řeší, to je i odpověď na váš dotaz, kde máte hledat pomoc, tak právě u ní. Myslím, že spoustu věcí si vyčtete na internetu, hledáte se v nich a to není dobře, vaše potíže pravděpodobně souvisí i s psychikou, zkuste vyhledat pomoc i psychologa, popovídat si s ním a nechat se povzbudit. S pozdravem Dr. Janoušková

Odpovídá lékař:

MUDr. Soňa Boušková

Specializace: Vnitřní lékařství

Dobrý den, souhlasím s paní doktorkou, která Vám odpovídala přede mnou. Chápu, že se cítíte frustrovaná, je Vám špatně a že máte dojem, že nikdo Vaše obtíže podle Vašeho názoru adekvátně neřeší. Myslím si, že pro začátek by bylo vhodné utřídit si, co Vás nejvíce trápí a pokusit se svoje pocity i obtíže jednoduše formulovat tak, aby Vás lékaři, ke terým chodíte, dokázali vyslechnout. Někdy i přes veškerou snahu je takový soupis nemocí a diagnóz, které udáváte, špatně přehledný.
Co se týče chlamydií, jde o vnitrobuněčného parazita, který je špatně dostupný léčbě antibiotiky. Důvěřujte lékaři z infekčního oddělení, který nepovažoval léčbu za nutnou, když jste neměla známky akutní infekce. Nicméně, pokud jste léčbu zahájila, je dobře, že jste se snažila dodržet ji dle doporučení. Pokud ale užíváte probiotika a je Vám pořád zle, bude nutné léčbu ukončit kvůli nežádoucím účinkům, které mohou být právě takové, jak popisujete. Nedomnívám se, že by se Vám infekce chymydiemi mohla kvůli ukončení léčby (která navíc již tak byla dosti dlouhá) vrátit.
Ohledně výsledků scanu - mírné patologie, které uvádíte, se při podobných vyšetřeních najdou u každého, důležité je to slovo mírné. Pokud Vám takové výsledky na scanu zjistili, určitě Vám souběžně navrhli i způsob řešení. Závažné otravy rtutí bych se také neobávala.
Myslím si, že byste si měla vybrat, komu svěříte své obavy a zdravotní obtíže a s tím lékařem pak stav řešit. Začněte u praktického lékaře souhrnem toho, co Vám aktuálně je, pokuste se být stručná a také pak zkuste dodržet to, co Vám doporučí. Pokud důvěřujete alternativním postupům, pak si také mezi alternativními lékaři vyberte jednoho (s titulem MUDr.), který zhodnotí Vaše nálezy, vyšetří Vás, navrhne řešení a bude Vás léčením provázet. Jako vhodná se mi jeví akupunktura, fytoterapie a konstituční homeopatie, existují lékaři, kteří dělají všechno najednou.
V neposlední řadě Vám doporučuji, abyste zkusila léčit i související psychické vypětí, úzkost a obavu o své zdraví, protože naše psychika je skutečně velmi mocná a s pomocí zkušeného psychoterapeuta budete moci lépe zvládat i Vaše fyzické trápení.
S pozdravem MUDr. Soňa Boušková

Poradna uLékaře.cz

Online poradna a objednání k lékaři

Rychlá odpověď
již do 6 hodin

Zkušení lékaři odpovídají
na vaše dotazy

Cena již
od 99 Kč

Zjistit, jak funguje poradna

Související dotazy

Psychické problémy v rodině
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Mám...
Psychické problémy, žádost o invalidní důchod
Dobrý den,tady Monika 39.Let ,mám 2 děti 16._.-12 let...
Psychické onemocnění a celiakie
Dobrý den, již přibližně rok mě trápí tyto problémy:...
Psychické potíže
Dobrý den, v roce 2008 jsem dostal úzkostné záchvaty...
Psychické potíže - deprese
Dobrý den, Posledního půl roku se mé dny a týdny dělí...
Psychické problémy
Dobrý den, před 2 měsíci jsem si poprvé v živote zakouřil...

Doporučujeme

Více dotazů z poradny

Psychické potíže

dobrý den chci se vás zeptat jestli nasesledující potíže opravu muže způsobit...

Psychické potíže

Dobrý den, chtěl bych se poradit ohledně užívání antidepresiv.Od února jsem...

Psychické potíže

Psychické problémy Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je špatně. Před rokem...

Psychické potíže

Dobrý den, asi před 8 měsíci se mi rozvedli rodiče.Tím to vše začalo.A ano,chtěla...

Psychické potíže

Dobrý den, omlouvám se za případné gramaticke chyby. Obracím se na vás s dotazem...

Psychické potíže - deprese

Dobrý den, Posledního půl roku se mé dny a týdny dělí na dobré a špatné. Přičemž...

Psychické potíže po úmrtí v rodině

Dobry den.. pritel dostal v praci zadanku k lekari. Pritel bere leky na vysoky...

Psychické potíže u přítele

Dobrý den, můj přítel trpí zvláštní psychickou poruchou. Potřebovala bych poradit,...

Psychické potíže, tetanie?

Dobrý den, je mi 21 let a od roku 2016 mám psychické obtíže, nejdříve mi byly...

Psychické problemi ktere vedly az k epileptickým záchvatům

Dobry den je to pro nás hodne důležité a uz si nevíme rady naše maminka ve veku...

Psychické problémy

Dobrý den, jedná se o mého přítele. Máme spolu asi půlroční vztah. Je moc pěkný,...

Psychické problémy

Dobrý den. Je mi 16 let a mám problémy, které se horší. Před 2 roky jsem měla...

Psychické problémy

Dobrý den, už několik let mě trápí silný dávivý reflex při čištění zubů. Zkoušel...

Psychické problémy

Dobrý deň mám 24r, môj problém je trochu komplexnejší a rád by som poznal váš...

Psychické problémy

Dobrý den, nevím či mi budete schopni pomoct, protože se jedná o psychický...

Psychické problémy

Dobrý den, ve 12 a 13 letech jsem trpěla sebepoškozováním, vícekrát jsem trpěla...

Psychické problémy

Dobry den,chtela bych vas poprosit o radu kam zajit.v prosinci mi umřela maminka...

Psychické problémy

Dobrý den, mám problém o kterým se stydím mluvit se svými blízkými. Před půl...

Psychické problémy

Dobrý den, již několik let navštěvuji psychiatry a psychology, avšak bez valného...

Psychické problémy

dobry den mam problem ktory mi brani v tom aby som to mohol konzultovat inak...

Naposledy přečtené dotazy z poradny

Problém s břišním svalem po odstranění velké plicní buly.

Dobrý den,prosím vás mám jeden dotaz v lednu mi byla odstraněna 11 cm plicní...

Lehce zvýšená teplota

Dobry den uz asi tri mesiace mam zvysenu teplotu do 37,5 vsetky vysledky z krvy...

Rehabilitace po operaci ac luxace tossy III

Dobrý den přeji , Jsem 4 týden po operaci AC skloubení Tossy III. Před týdnem...

Ušní maz

Dobrý den, mám obdobný problém-nadměrný ušní maz. Chodím na ORL každou chvíli....

Sex

Dobry den, vcera mi delala prostitutka oralni sex s kondomem + s nakym hadrikem...

Bolest podbříšku

Dobrý den... Od konce března jsem vysadila antikoncepci a snažíme se o miminko......

Léčba LB

Dobrý den, manželovi diagnostikovali boreliózu (i když výsledky krve nebyly...

Chronická tonzilitida

Dobrý den, jako malá jsem trpěla na hnisavé angíny a od té doby mám krční mandle...

Zácpa

Dobrý den, mám problém se stolicí, chodím teď max. 1x za týden, už to trvá...

Zarudlá předkožka

Dobrý den, mám zarudlou předkožku v oblasti žaludu. Občas to pálí ale někdy...

Brnění a křeče v rukach

Dobryden, prosím Vas, trva to tak dva mesice , mám veliké brnění v prstech a...

Bolest hlavy

Dobry den,pracuji v Nemecku a pred tydnem jsem se probudil s bolesti hlavy ktera...

Nadměrné pocení hlavy

Dobrý den, píši Vám ohledně mého velkého problému - pocení hlavy a následně...

Porucha glukózové tolerance

Dobrý den, před půl rokem mi z krevního obrazu na lačno vyšel vyšší cukr....

Nafouknuté břicho

Dobrý den, poslední 3 dny si připadám jako těhotná, mám nějak nezvykle velké...

Zelená stolice u dvouletého dítěte

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o rodu, která se týká mé dvouleté dcery....

Bodavá bolest v pravém prsu

Dobrý den, před pár dny se mi objevila bodavá bolest v pravém prsu.Silné píchání...

Chronické praskání v kotníku

Dobrý den, dříve jsem trpěl na častější výrony kotníku, většinou se nejednalo...

Opar konečníku?

Dobrý den, je mi66 let.Od 30 let jsem trpěl na opar předkožky genitálu.Od45...

Dvojité vidění

Dobrý den, ještě k mému dotazu ohledně dvojitého vidění neboli přeskakování...

Zavřít reklamu