Ischemická choroba srdeční

  • Redakce uLékaře.cz
  • 28.5.2007
  • Aktualizace: 16.4.2013
  • Ordinace

Co je to "ischemie"

Navzdory poměrně komplikovanému názvu je tato choroba asi většině z Vás dobře známa. Její důsledky pro naše zdraví jsou příliš vážné a výskyt v našem nejbližším okolí příliš častý, než aby ji bylo možné jen tak přehlédnout. Ischemická choroba srdeční je v České republice již několik let prvořadým zdravotním problémem. Je příčinou takřka třetiny úmrtí v našem státě a u stejně početné skupiny kvalitu života významně zhoršuje. O co se tedy jedná?

"Ischemie" znamená nedostatečné prokrvení orgánu. Dostatečné prokrvení, tedy odpovídající příjem živin a kyslíku, je nezbytné pro správné fungování každého orgánu v našem těle. Pokud se tato porucha dotkne natolik důležitého orgánu jakým je srdce, dojde k přímému ohrožení našeho života.

Prokazatelná při EKG vyšetření
Prokazatelná při EKG vyšetření

Čím je choroba způsobena

Ischemická choroba srdeční představuje nedostatečné prokrvení části srdečního svalu (ischemii myokardu) v důsledku poruchy věnčitých tepen, které srdeční sval normálně vyživují. Nejčastější příčinou poškození věnčitých tepen je ateroskleróza.

Doporučené téma: Léčba bolesti

Poslední článek:
Trápí vás bolesti hlavy? Možná za to mohou hormony!
Bolesti hlavy mohou být způsobeny mnoha faktory, včetně genetické výbavy či stravovacích návyků. U žen navíc k...  zobrazit téma

Ateroskleróza je onemocnění poškozující cévy ukládáním tuků do jejich stěny. Nejčastější příčinou těchto změn je zvýšená hladina cholesterolu v důsledku jeho nadbytečné konzumace v potravě. Ve věnčitých tepnách se vytvářejí tzv. aterosklerotické pláty připomínající nánosy bahna a rzi ve starých vodovodních trubkách. Důsledkem tohoto zúžení je pak nedostatečné prokrvení srdečního svalu - ischemie myokardu.

Ke zužování věnčité tepny může docházet postupně a dlouhodobě. Takové zúžení se projeví poprvé až při zvýšené námaze - jedná se o tzv. stabilní anginu pectoris. Pokud je však plát měkký a křehký, tzn. nestabilní, může prasknout a vyvolat tak tvorbu krevní sraženiny, která cévu náhle zúží nebo úplně uzavře. Důsledkem je pak náhlý vznik obtíží - srdeční infarkt.

Neprokrvená část srdečního svalu odumírá a je postupně nahrazena méněcennou vazivovou tkání - jizvou. Srdce ztrácí část své svalové tkáně a tím i síly k další práci. Rozsah následků závisí na druhu postižené srdeční tepny a na jejím průměru. Čím větší tepna, tím je zasažen větší okrsek svalstva srdce a o to pak i závažnější důsledky pro pacienta. Pokud postihne infarkt větší část srdce - udává se rozsah okolo 40 % - srdce není schopno dále pracovat.

Jak ji poznáte

Příznaky ischemické choroby srdeční závisí jak na rozsahu oblasti, která je věnčitou tepnou vyživována, tak na míře a povaze aterosklerotického postižení tepny. Pokud dochází ke zužování věnčité tepny postupně a dlouhodobě, projeví se choroba poprvé při zvýšené námaze. Rozběhneme se prudce do kopce, naše srdce zatouží po zvýšené dodávce kyslíku, ale zúžená tepna více okysličené krve nepustí.

Srdce začne volat o pomoc. Pocítíme pálivou svíravou bolestí na hrudi a náhlý nedostatek dechu. Bolesti obvykle ustoupí do půl hodiny od zklidnění. Kdo tyto obtíže někdy zažil, většinou má již v podobných situacích připravený sprej nebo vazodilatans v tabletce, kterou při obtížích aplikuje pod jazyk.

Jak poskytnout první pomoc

Pokud se u Vás objeví náhlé bolesti na hrudi vyzařující někdy do zad nebo do levé paže, pocit dechové tísně a úzkosti, okamžitě vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc! Při záchraně života i prevenci pozdějších následků rozhodují často vteřiny. Laickou pomocí může být v počáteční fázi podání vazodilatans ve formě tablety nebo spreje.

Tableta se podává pod jazyk, nebo se nechá rozkousat. Vazodilatans vyvolá roztažení věnčitých tepen a tím zlepší prokrvení ohrožené oblasti srdečního svalu. Pokud bolesti neustoupí do dvou až pěti minut nebyl efekt dostatečný a je možné podání zopakovat. Takto je možné pouze překlenout čekání na přivolanou lékařskou pomoc. V žádném případě se nemůžeme spokojit pouze s vlastní pomocí.

Dostali jste se k lékaři

K lékaři se dostáváte buď pro náhle vzniklé nebo dlouhodobé obtíže. Při léčbě náhlých stavů je snahou lékaře co nejrychleji zprůchodnit postiženou tepnu. Při léčbě dlouhodobých obtíží je přístup komplexnější a zahrnuje i dlouhodobou léčbu aterosklerózy.

Pokud se dostanete k lékaři s obtížemi vyvolávajícími podezřením na ischemickou chorobu srdeční, okamžitě podstoupíte několik základních vyšetření. Je Vám odebrána krev a "natočeno" EKG (elektrokardiogram). Pokud se podezření potvrdí, je zahájena léčba.

Při léčbě srdečním infarktu se stává metodou volby instrumentální zprůchodnění postižené věnčité tepny pomocí tzv. angioplastiky. Výkon se provádí při vědomí pacienta po místním znecitlivění třísla, ze kterého se zavádí končetinovou tepnou do srdce dlouhý tenký drát - tzv. katetr. Zákrok je rychlý, nebolestivý a jeho účinek je okamžitý.

Pomocí zavedeného katetru dokáže lékař prohlédnut větve věnčitých tepen, po jejich nastříknutí kontrastní látkou, pod rentgenovým přístrojem - tzv. koronarografie. Po lokalizaci zúžené nebo uzavřené tepny je možné tepnu pomocí katetru opět zprůchodnit.

Pokud není metoda na daném pracovišti ani v nejbližším okolí dostupná, provádí se pokus o rozpuštění cévního uzávěru pomocí nejrůznějších nitrožilně podávaných léků.

Na rozdíl od dříve propagovaných přísného klidového režimu po čerstvě prodělaném srdečním infarktu, je v dnešní době upřednostňován co nejčasnější návrat pacienta do aktivního života. S postupnou rehabilitací se začíná již druhý nebo třetí den hospitalizace - záleží na rozsahu ischemie a celkovém stavu pacienta.

Pokud přicházíte k lékaři pro dlouhodobé obtíže - občasné bolesti na hrudi při námaze spojené s dušností - probíhá vyšetřování i léčba trochu odlišně. V den návštěvy nemusí být potenciální ischemie srdečního svalu snadno prokazatelná, proto je možné využít několik pomocných vyšetřovacích metod.

Vězte, že nemá lékař v úmyslu prověřovat Vaši připravenost na maratón nebo Tour de France, vyzve-li Vás k běhu na pásovém trenažéru nebo jízdě na rotopedu. Vyšetření se nazývá bicyklová ergometrie a má pod přísným lékařským dohledem přispět k odhalení ischemických změn spojených se zvýšenou námahou.

EKG křivku je možné zaznamenávat po celý den. Takové vyšetření se nazývá monitorování dle Holtera. Lékař Vám přilepí na hrudník klasické EKG elektrody, vybaví Vás malou krabičkou, kterou budete nosit stále u sebe a pošle Vás s celou výstrojí domů. Vyšetření má odhalit situace, kdy dochází k rozvoji ischemie i mimo lékařskou ordinaci nebo nemocniční pokoj.

 

Pro posouzení kvality tepenného řečiště srdečího svalu je možno doplnit plánovanou koronarografii (viz výše).

Pokud je prokázána proběhlá nebo hrozící ischemie srdečního svalu, je zahájena dlouhodobá léčba. Cílem je předejít rozvoji další ischemie. Boj probíhá na několika úrovních:

  • zastavení či zpomalení procesu aterogeneze - vhodný zásah do životosprávy (dieta, pohybová aktivita, zákaz kouření), podávání léků (na snížení hladiny cholesterolu, k léčbě cukrovky a zvýšeného krevního tlaku)
  • zlepšení krevního průtoku ischemickým srdečním svalem - používají se nejrůznější léky působící na stěnu věnčitých tepen (nitráty, betablokátory, atd.)
  • zamezení uzávěru cévy krevní sraženinou - léky potlačující krevní srážlivost
  • mechanická úprava věnčitých tepen - angioplastika (PTCA) a chirurgická revaskularizace (srdeční bypass)

Co je dáno

Ischemická choroba srdeční může vzniknout i bez toho, abyste na sobě vůbec něco neobvyklého zpozorovali. Jedná se tzv. němou ischemii a je obvykle dobře prokazatelná při klasickém EKG vyšetření. Nebezpečnost této formy ischemické choroby srdeční spočívá hlavně v tom, že dochází k oslabování Vašeho srdce, aniž byste si čehokoliv všimli.

Pokud se tato ischemie zjistí, léčí se stejně jako ostatní formy nemoci.

Komplikací ischemické choroby srdeční může být porucha srdečního rytmu, kterou můžete na sobě pozorovat jako nepříjemné bušení srdce. Arytmie však může být i velmi vážná. Jedná se o tzv. fibrilaci komor, která je příčinou mnoha úmrtí v důsledku zjištěné i dosud neprokázané ischemicku choroby srdeční.

Co zmůžete sami

Pokud u Vás byla právě zjištěna ischemická choroba srdeční, jedná se většinou o velmi důležitý životní okamžik. Na jednu stranu je to určité pokárání za dosavadní způsob života, na druhou zase výzva ke změně. Vhodná změna životního stylu má význam prakticky v každém období našeho života. Důkazem je podstatné snížení nemocnosti i úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční ověřené mnoha velkými klinickými studiemi.

Důležité je především zabránit dalšímu rozvoji aterosklerózy. Zasáhnout můžeme jednak změnou diety - omezení příjmu cholesterolu na max. 300 mg/den - to odpovídá přibližně jednomu vaječnému žloutku. Omezení živočišných tuků a jejich náhrada rostlinnými oleji. Důležitá je pravidelná tělesná aktivita, snížení tělesné hmotnosti, trpíme-li nadváhou, a přísný zákaz kouření. Je známo, že přestane-li kuřák kouřit, již po roce se výrazně snižuje pravděpodobnost srdečního infarktu.

Máte riziko ischemie?

Rizikové faktory je možné rozdělit na ovlivnitelné, tj. ty, do kterých můžeme sami zasáhnout (vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, kouření, stres, cukrovka, nedostatek pohybu) a neovlivnitelné (věk, pohlaví a rodinná zátěž). Nejzávažnějšími rizikovými faktory je vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak. Důležité je, že při současném výskytu více rizikových faktorů se jejich účinek nesčítá, ale násobí.

Časté otázky:

Za jak dlouho po infarktu můžu začít normálně sportovat?

Včasná pohybová aktivita je důležitou součástí léčby. Zpomaluje další rozvoj aterosklerózy a zvyšuje zdatnost srdečního svalu. Odborná rehabilitace začíná během prvních dní po srdeční příhodě, kdy se však pustit do náročného fyzického tréninku závisí na mnoha okolnostech - Váš celkový zdravotní stav, rozsah a lokalizace proběhlého infarktu. Při posuzování individuální situace Vám jistě zkušeně poradí nejbližší ošetřující lékař.

Může se angína pektoris zhoršovat?

Angina pektoris vzniká ze začátku zpravidla pouze při zátěži. Postupně se však může zhoršovat. Vyvolávají ji stalé menší fyzické výkony. Nejnebezpečnější je pak stádium, kdy vzniká náhodně i při naprostém klidu. Správná léčba má právě tomuto vývoji zabránit. Neobejde se však bez aktivního a odpovědného přístupu nemocného.

Co je to angioplastika?

Angioplastika je několikaminutový výkon, který se provádí při vědomí pacienta po místním znecitlivění třísla. Končetinovou tepnou se zavádí do srdce dlouhý tenký drát - tzv. katetr.

Pomocí zavedeného katetru dokáže lékař prohlédnut větve věnčitých tepen, po jejich nastříknutí kontrastní látkou, pod rentgenovým přístrojem. Po lokalizaci zúžené nebo uzavřené tepny je možné tepnu pomocí katetru opět zprůchodnit.

Otec měl infarkt ve čtyřiceti letech, hrozí mi taky?

Pokud se vyskytne srdeční infarkt u rodičů (do 55. roku života u otce a do 65. roku života u matky), zvyšuje se riziko výskytu ischemické choroby srdeční i u jejich dětí. Ve vašem případě je tedy riziko infarktu zvýšené a měl byste proto co nejdříve začít proti jeho výskytu cíleně bojovat.

Prý jsem prodělala srdeční infarkt. Je možné, že bych si toho nevšimla?

Ischemická choroba srdeční může vzniknout i bez toho, abyste na sobě vůbec něco neobvyklého zpozorovala. Jedná se tzv. němou ischemii a je obvykle dobře prokazatelná při rutinním EKG vyšetření. Nebezpečnost této formy ischemické choroby srdeční spočívá hlavně v tom, že dochází k oslabování Vašeho srdce, aniž byste si čehokoliv všimla.

Pokud se tato ischemie zjistí, léčí se stejně jako ostatní formy nemoci.

Jak infarktu předcházet?

Předcházet infarktu znamená především předcházet rozvoji aterosklerózy. To znamená mnohdy radikálně upravit náš životní styl (viz Co můžete sami).

Kolik infarktů může člověk přežít?

Smrtelný může být již první srdeční infarkt. Záleží na rozsahu i místu postižení srdečního svalu. S přibývajícími infarkty výrazně roste riziko na smrtelnost infarktu následujícího. Rekordman v této "disciplíně" není evidován v Guinessově knize rekordů ani v jiné podobné literatuře. Patrně se nejedná o závod v němž by člověk potřeboval soutěžit.

Jak dlouho trvá léčba infarktu?

Léčba infarktu je prakticky doživotní. Aterosklerózu nedokážeme vyléčit, umíme ji pouze zpomalit a zastavit, případně změnit charakter jejích změn. Léčba musí probíhat trvale a mění se pouze její forma a intenzita.

Musím držet dietu i po infarktu?

Dieta významně zpomaluje další rozvoj aterosklerózy a tedy i rizika dalšího srdečního infarktu. Pro období po infarktu je to proto nezbytné opatření a má se týkat celého následujícího životního období.

Proč je u mužů infarkt častější než u žen?

Ženy jsou před rozvojem aterosklerózy chráněny příznivými účinky svých pohlavních hormonů. Po hormonálním přechodu však bohužel muže rychle dohánějí a ve věku kolem 75-80 let je již frekvence výskytu u obou pohlaví prakticky stejná.

(mar)

Líbí se vám článek?
+103 Ano Ne
 
 
Diskuze čtenářů Nové téma | zodpovězené dotazy
Chronická ischemická choroba srdeční | Od: Irena | 11.10.2013 16:55
Dobrý den, mám dotaz na Ch.isch.chorobu srdeční.
Při celkových tělesných bolestech byl pacientovi podán dolsin 50mg 3x denně po 8 hodinách,již druhý den byl pacient bez kontaktu,zástava stolice,studeně opocený a třetí den zemřel.Prosím o Váš názor na způsob léčby údajné celkové bolesti a úmrtí.Děkuji mnohokrát.
reagovat
re:Chronická ischemická choroba srdeční | Od: Irena | 11.10.2013 17:01
Promiňte diagnoza byla Chronická isch.chor.srdeční,
dále střevní a jiná neprůchodnost,12 let těžká CMP levostranná,po laparoskopii pacient více či méně naříká,lékaři prezentováno jako psychický problém,
jinak kompenzovaný,převezen do LDN,více či méně naříká,náhle naříká více- proto podáván dolsin a pacient umírá.Děkuji.
reagovat
re:Chronická ischemická choroba srdeční | Od: Administrátor | 16.10.2013 13:29
Dobrý den, pro zodpovězení Vašeho dotazu je třeba položit dotaz do poradny. V rámci diskuze lékař neodpovídá. Vstup do poradny je zde: http://www.ulekare.cz/poradna-rozcestnik

Děkujeme

Administrátor uLékaře.cz
reagovat
 
 
 
Naposledy prohlédnuté hodnocení
Naposledy přečtené dotazy
 
Kam dál
 
 
Mravenčení končetin – pouze nepříjemný příznak?
Články: Mravenčení končetin – pouze nepříjemný příznak?
Brnění je nepříjemný pocit...
Otrava železem
Články: Otrava železem
K léčení anémií a...
Souvisí velikost penisu s tělesnou výškou?
Články: Souvisí velikost penisu s tělesnou výškou?
Větší muži mají větší penis...
Pěšky nebo na kole - Tipy na výlety
Naposledy čtené: