Úrazy dětí

  • Redakce uLékaře.cz
  • 28.5.2007
  • Aktualizace: 17.2.2009
  • Medicína
Úrazy se staly jednou z hlavních příčin úmrtnosti nejmladších věkových skupin obyvatelstva ve všech průmyslových zemích v Evropě i v zámoří. Data z USA uvádí celkem 11 000 usmrcených, 50 000 trvale postižených a 19 milionů zraněných dětí ročně. SRN uvádí 800 mrtvých a 3000 trvale postižených a Rakousko 130 mrtvých a 250 000 zraněných dětí v důsledku úrazů ročně.

Nedávné sledování úrazovosti české dětské populace umožňuje zhodnotit okolnosti úrazů dětí školního věku u nás. Výsledky ukázaly, že během jednoho roku utrpí v naší republice úraz okolo 17 % dětí školního věku. Vyšší úrazovost byla zjištěna u chlapců.

O jaké druhy poranění se většinou jedná...

Při hodnocení podle druhu úrazu je nejvyšší počet ve skupině zhmoždění, vykloubení a zlomenin (55,2 % všech úrazů). Tyto druhy poranění vznikají v souvislosti se sportovními aktivitami. Zajímavý je relativně vyšší podíl tohoto druhu úrazu u dívek při porovnání s jinými druhy zranění, jako jsou např. poranění hlavy nebo povrchu těla.

Dalším často se vyskytujícím následkem úrazu je poranění povrchu těla (23,8 %). Do této skupiny patří také pokousání psem nebo kočkou. Hlavní zásadou je nenechávat nikdy dítě se zvířetem o samotě.

Pohyb dětí je často nepředvídatelný
Pohyb dětí je často nepředvídatelný

Jako třetí v pořadí jsou poranění hlavy a lebky (10,7 %). Příčinou jsou nejčastěji úrazy dopravního charakteru a pády z výše. Nejzávažnější je situace u smrtelných úrazů dětských cyklistů, na nichž se podílí poranění hlavy až v 80 %. Z výsledků tříletého sledování úrazů hlavy ve Spojených státech vyplývá, že při nošení ochranné přílby pro dětské cyklisty mohlo být zachráněno 184 z 247 zemřelých a 116 000 ze 140 000 zraněných dětí, které byly postiženy úrazem hlavy.

Relativně často se vyskytuje poranění úst, zubů a dalších orgánů dutiny ústní (6,1 %). Nejčastější příčinou je jízda na kole, dopravní úrazy a úrazy při sportu.

Dalšími úrazy podle četnosti výskytu jsou popálení a opaření (2,5 %), jejichž těžší formy, zejména u malých dětí, patří mezi poranění vážná s dlouhodobými nebo trvalými následky.

Z úrazů smyslových orgánů (2,1 %) jsou nejvážnější poranění oka. Důvodem je nebezpečí vážných následků. Proto je nezbytné při každé rizikové činnosti dodržovat bezpečnostní předpisy a používat ochranné brýle či štít.

Otravy a uštknutí (0,4 %), poranění břicha (0,5 %), poranění hrudníku (0,3 %) a tonutí (0,1 %) představují u školní mládeže jen promilové hodnoty, ale přesto se často jedná o úrazy velmi vážné a život ohrožující.

 

Kde nejčastěji dochází k úrazům...

Nejčastějším místem, kde úraz vzniká, je škola. Zde je evidováno 26 % všech hlášených úrazů. Účinnou prevencí je úprava prostředí i aktivní působení pedagogů, trenérů, psychologů a školních i sportovních lékařů, aby si děti osvojily a uvědomily možná rizika.

Úrazy v domácím prostředí jsou druhé v pořadí (21,5 %). Na snížení domácí úrazovosti mají největší vliv opatření tzv. pasivního charakteru, jako je např. bezpečná konstrukce kuchyňských pomůcek a přístrojů a domácích zařízení i jejich vhodné umístění a bezpečný způsob ovládání.

Na třetím místě jsou úrazy, k nimž došlo na ulici nebo silnici (19,4 %). V této kategorii hrají velmi závažnou roli úrazy dopravní. Je známo, že právě zde dochází nejčastěji ke smrtelným zraněním a také procento trvalých následků je ve srovnání s ostatními úrazy relativně vysoké. Riziko úrazu je pro dítě-chodce v místě s velkou dopravní zátěží (velkoměsta) až 14krát větší než v lokalitách s menším dopravním ruchem. Redukce dopravní zátěže v městských oblastech významně snižuje riziko dopravního úrazu dětských chodců. U dopravních úrazů, kde je dítě postiženo jako spolujezdec v motorovém vozidle, je nezbytné prosadit potřebná opatření týkající se bezpečnosti a trvale kontrolovat jejich dodržování (autosedačky).

Hřiště je dalším místem, kde relativně často dochází k úrazům (12 %). Zde je třeba podtrhnout užitečnost vhodného dohledu na děti sportující na hřištích.

Jaké jsou rizikové aktivity...

Nejčastěji dochází k úrazům při školní tělesné výchově a organizovaném sportu (29,4 %). Téměř stejný je výskyt úrazů při neorganizovaném sportu a hře bez dohledu (28,6 %). Třetí v pořadí jsou úrazy vzniklé za jiných okolností (13 %). Úrazy při jízdě na kole (9,9 %) mají sestupný charakter v závislosti na zvyšujícím se věku žáků základní školy. Vysoký a alarmující je také počet zranění vznikající jako následek konfliktu s jiným dítětem (7,4 %).

Rozdíly ve věku - zvláštnosti a rizika...

Chování dítěte orientované na bezpečnost závisí na tělesných a duševních vlastnostech a schopnostech, které se ale od dětství vyvíjejí postupně. K úkolům dětských lékařů, učitelů a dalších odborníků pracujících v oblasti péče o dítě patří umožnit rodičům získat vědomí o nebezpečích hrozících dítěti určité věkové kategorie.

U malých dětí až do 7 let převládá egocentrické myšlení a dítě se domnívá, že jeho vlastní vjemy jsou přenášeny na ostatní osoby. Jako příklad může posloužit situace, kdy dítě vidí přijíždět auto a je přesvědčeno, že řidič jej také zpozoroval, i když je schované za hustým keřem. Také schopnost hloubkového stereoskopického vidění, která se vyvíjí až od 10 let, je příčinou vysokého počtu chybných odhadů vzdálenosti. Výsledkem je skutečnost, že dítě považuje velká auta za bližší a malá za vzdálenější. Děti také špatně odhadují rychlost jedoucího auta a neumí bezpečně odlišit stojící auto od jedoucího. Zorné pole je u dětí zúženo asi o 30 % oproti dospělým, což znamená, že mnohá nebezpečí, která vidí dospělý, nejsou pro dítě vůbec viditelná.

Reakční doba (tj. doba, za kterou dítě začne na nebezpečí reagovat) je např. u 5letého dítěte v porovnání s dospělým až dvojnásobná. Navíc u dívek je tato doba delší než u chlapců. To vysvětluje, proč dítě např. vyběhne za míčem do vozovky s relativním zpožděním, což u řidiče přijíždějícího vozidla vzbudí pocit, že dítě auto vidělo a zůstalo stát. Také schopnost sluchového vnímání je u dítěte snížena asi o 10 dB ve srovnání s dospělým jedincem.

Těžiště těla je v dětském věku umístěno výrazně výše než u dospělého, což je jedním z důvodů, proč dítě snadněji ztrácí rovnováhu a častěji padá. V logickém myšlení, postřehu, soustředění a předvídání nebezpečí se blíží děti dospělým až po 12. roce věku. Úrazem jsou ohroženy zejména děti hyperkinetické, hyperaktivní, agresivní, vystavené stresu nebo velké duševní zátěži. Důležité je, aby při výchově dítěte nebyla opatrnost zaměňována se strachem. Strach totiž často vede k váhavému, nekoncentrovanému, nejistému chování, jež zvyšuje riziko úrazu a je typické pro děti, které jsou právě úrazem často postiženi.

Stále je třeba mít na paměti, že dětská fantazie je nevyčerpatelná a jako zdroj rizik nemá hranice.

Líbí se vám článek?
+8 Ano Ne
 
 
Diskuze čtenářů Přidejte komentář jako první

Vstoupit do diskuze

 
 
 
 
 
Naposledy prohlédnuté hodnocení
Naposledy přečtené dotazy
 
Kam dál
Naposledy čtené: