EKG

EKG, elektrokardiografie, „natáčení srdce“ je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu Vašeho srdce. První elektrické záznamy srdeční činnosti pomocí strunového galvanometru pořizoval na sklonku 90. let 20. století nizozemský fyziolog Willem Einthoven. Jeho přístroj byl postupem času zdokonalován. Původní tři svody se rozšířily na dnešních devět a vyšetření se zpřesnilo. Dnes je EKG jednou z nejdůležitějších vyšetřovacích metod.
Pomocí kabelů se pacient připojí k přístroji
Pomocí kabelů se pacient připojí k přístroji

Kdy se vyšetření používá...

EKG je základní součástí každého interního vyšetření. Kromě internisty kardiologa Vám jej může natočit i praktický lékař. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů

K čemu vyšetření bude...

Záznam elektrické aktivity srdce ukáže případné odchylky od pravidelného rytmu a poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdečním svalu. Upozorní na nedostatečnou výživu jednotlivých částí srdce (ischémii) a odhalí starší i poškození srdečního svalu (infarkt myokardu). Umožní lokalizovat postižení a určit jeho rozsah. EKG jednoduchým a nebolestivým způsobem monitoruje činnost srdce a včas upozorní na všechny odchylky. Díky tomu se můžete začít včas léčit a snižujete riziko náhlé smrti při srdečním selhání.

Co je k vyšetření potřeba...

Záznam elektrické aktivity Vašeho srdce se pořizuje pomocí přístroje zvaného elektrokardiograf. Jeho součástí jsou elektrody, které z povrchu těla snímají elektrické proudy. Nejčastěji se používá dvanácti svodové EKG. Zakresluje šest svodů končetinových a šest hrudních. Kromě nich existují i přístroje registrující menší počet svodů (obvykle přenosné, bateriové). Přístroj zapisuje výsledek Vašeho vyšetření na záznamový papír nebo jej zobrazuje na monitoru. Ke zlepšení vodivosti a zvýšení citlivosti elektrod se používá gel nebo vodný roztok.

Jaký je princip...

Srdeční sval obsahuje zvláštní buňky, které tvoří podněty k jeho smršťování. Tyto buňky - převodní systém srdeční - vedou vzruchy do všech srdečních oddílů. Podrážděním dochází v jednotlivých buňkách ke změně elektrického napětí. Vznikají elektrické proudy, které se šíří všemi směry do okolí. Vaše tělo tyto proudy dobře vede a proto je možné je registrovat i na jeho povrchu. Elektrody převádějí elektrickou aktivitu k přístroji, který ji zesílí a převede na křivku.

Jak se na vyšetření připravit...

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Informujte lékaře o všech lécích, které užíváte. Některé z nich mohou působit na srdce a ovlivnit výsledek Vašeho vyšetření.

Jak vyšetření probíhá...

Po příchodu na vyšetřovnu Vás sestra vyzve abyste si odložili oblečení z horní poloviny těla a položili se na záda na vyšetřovací lůžko. Shrňte si ponožky a povytáhněte nohavice tak, abyste obnažili své kotníky. Sestra Vám na ně, na zápěstí a na hrudník nanese malé množství vodivého gelu nebo je lehce potře vodou. Tím zajistí lepší vodivost. Po přípravě následuje připevnění elektrod. Na zápěstí a kotníky dostanete tzv. končetinové elektrody. Každá z nich má svoji barvu (červenou, žlutou, zelenou a černou). Další elektrody Vám sestra pomocí přísavek připevní na hrudník. U ochlupených pánů to může jít obtížně. Po zdárném připevnění všech elektrod na určená místa začne vlastní měření. Je důležité, abyste zůstali v úplném klidu, nehýbali se a nemluvili. Z přístroje začne vyjíždět papír se záznamem Vaší srdeční aktivity. Vyšetření trvá jen několik sekund. V jeho průběhu můžete být požádáni abyste zadrželi dech nebo naopak dýchali zhluboka. Tím pomůžete zvýraznit případné změny na křivce. Po skončení záznamu Vám sestra sejme elektrody a Vy se můžete zase obléct.

Kdy bude výsledek...

Výstup vyšetření je k dispozici ihned. Na záznamový list z přístroje nalepí sestra štítek s Vašimi iniciálami nebo jej označí Vaším jménem a rokem narození. EKG křivku shlédne lékař. Vyhodnotí případné odchylky a napíše zprávu se závěrem vyšetření. Seznámí Vás s výsledem vyšetření a založí jej do Vaší karty.

Co vyšetření ukáže...

Výstup vyšetření má podobu EKG křivky. Zjištěnou elektrickou aktivitu z jednotlivých svodů zakreslí přístroj na záznamový papír. Křivky jsou označeny podle příslušných elektrod (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Každá informuje o určité části srdce. Ze změn fyziologické křivky může lékař usuzovat na charakter i místo postižení. Nejdříve si všímá srdeční frekvence a pravidelnosti rytmu. Poté hodnotí výšku, tvar a umístění jednotlivých vln křivky. Poruchy rytmu se projeví nepravidelnými vlnami. Ischémie srdečního svalu nebo infarkt vyvolá změnu tvaru křivky. Svůj charakteristický obraz mají i další změny (přetížení srdce, zvětšení srdečních oddílů apod.).

Kam povedou další kroky...

Vyšetření Vás nijak neomezuje. Po jeho skončení můžete obvykle odejít a věnovat se libovolné činnosti. Jiná situace nastane při zjištění závažného nálezu. Může se stát, že Váš stav bude vyžadovat pobyt v nemocnici. V takovém případě Vám pravděpodobně nedovolí lékař ani odejít po svých, z ordinace se povezete na lehátku nebo na sedačce. Je to proto, že Vaše srdce potřebuje maximálně šetřit.

Dostupnost...

Vyšetření je široce dostupné. Elektrokardiografem jsou vybaveny všechna zdravotní střediska i některé jednotlivé ordinace privátních lékařů.
Líbí se vám článek?
+32 Ano Ne
 
 
Diskuze čtenářů Přidejte komentář jako první

Vstoupit do diskuze

 
 
 
Naposledy prohlédnuté hodnocení
Naposledy přečtené dotazy
 
Naposledy čtené: