Přihlásit se Přihlásit se přes Facebook

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se

Vytvořit nový účet uLékaře.cz

Připojte se do komunity uLékaře.cz a získejte přístup k historii všech svých dotazů a odpovědí.
Již máte účet? Přihlaste se zde

Máte Facebook? Ušetřete si čas a jednoduše se přihlaste skrz něj.

Přihlásit se přes Facebook
Právní prohlášení

1. Obecná ustanovení
1.1 Užíváním služeb projektu uLékaře.cz zejména prostřednictvím internetových stránek, mobilní aplikace a profilů na sociálních sítí provozovaných společnosti uLékaře.cz, uzavíráte Dohodu o užívání služeb projektu (dále jen „dohoda“) se společností uLékaře.cz, s.r.o., IČO 05341051 se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, PSČ 120 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262183. 
1.2 Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním výše uvedených služeb projektu uLékaře.cz vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody, nenese uLékaře.cz, s.r.o. odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

2. Obsah a charakter stránek
2.1 Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. 
2.2 Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
2.3 Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
2.4 Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
2.5 Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností uLékaře.cz, s.r.o., která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. 

3. Lékařská poradna
3.1 Součástí projektu uLékaře.cz je i Poradna lékaře. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.
3.2 Dotazy posílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací, které by mohly konkretizovat osobu tazatele. Prosbám o nezveřejnění dotazu nemůže tedy provozovatel internetových stránek vyhovět.
3.3 Dotazy jsou zobrazovány anonymně (v poradně se zobrazuje pouze křestní jméno uživatele) a dodržují zásady ochrany osobních údajů.
3.4 Uživatelé poradny mají garantováno, že odpověď na dotaz dostanou do uvedené doby daného tarifu, která se vztahuje k pracovní době lékařů, tj. v pracovní dny od 07:00 do 20:00 hodin. Pokud provozovatel nedodrží tuto lhůtu, případně dojde k technickému problému či dotaz nebude vyřízen vůbec, poskytne provozovatel uživateli možnost jeden či více dotazů položit zdarma.
3.5 Uživatel může komunikovat s lékařem pouze prostřednictvím internetové poradny www.ulekare.cz. Jakýkoliv jiný způsob komunikace s našimi lékaři z poradny je zakázán.

4. Objednání k lékaři
4.1 Součástí projektu uLékaře.cz je možnost objednat se do zdravotnického zařízení, se kterým má Provozovatel uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zdravotnická zařízení po převzetí informací o uživatelovi komunikují přímo s uživatelem, první kontakt uživatele se zdravotnickým zařízením ale vždy zařizuje Provozovatel.

5. Důležitá upozornění
5.1 Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
5.2 Poradna kvůli velmi omezeným diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující.

6. Další ujednání
6.1 V případech, kdy jste ve vztahu ke společnosti uLékaře.cz, s.r.o. spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete, jste-li v postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také můžete (jste-li v postavení spotřebitele) využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Společnost uLékaře.cz, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Poslední aktualizace: 23. 07. 2018

Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 5, IČO 05341051 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb v rámci projektu uLékaře.cz, který je tvořen zejména specializovanými internetovými stránkami, mobilními aplikacemi a profily na sociálních sítích (dále jen “projekt uLékaře.cz”). Projekt uLékaře.cz je provozovaný Společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Souhlas se zpracováním dávám maximálně na období 10 let od mé poslední aktivity nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.  

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem:

  • vypracování odpovědi odborníka v rámci projektu uLékaře.cz, a/nebo
  • předání vhodnému zdravotnickému zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci mého zdravotnického stavu.

Výslovně tedy souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím zdravotnickým zařízením, se kterými má Společnost uzavřená zvláštní ujednání o zárukách při zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů. Aktuální seznam spolupracujících zdravotnických zařízení shledávám v rámci uvedeného hyperlinku.

Dále souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci poradny projektu uLékaře.cz na základě mého výslovného požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; 
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
  • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím mé výslovně položené dotazy. 

Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kontakt http://www.stankovapartneri.cz/dpo/, nebo po další komunikaci ohledně mých osobních údajů, příp. odvolání souhlasu s jejich zpracováním mohu také využít adresu osobniudaje@ulekare.cz.

Potvrzuji, že tímto dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Zasílání informačních emailů

Uděluji společnosti uLékaře.cz, s.r.o., v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje uLékaře.cz s novinkami týkajících se služeb poskytovaných uLékaře.cz, s.r.o. anebo o produktech třetích osob. Svůj souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje můžu kdykoliv odvolat přímo prostřednictvím obdrženého e-mailu, po přihlášení v mém uživatelském profilu nebo zasláním požadavku na osobniudaje@ulekare.cz.

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Chcete se přihlásit? Přihlaste se zde
Nemáte účet? Registrujte se

Bolest v krku, bušení srdce, bolesti kloubů

Jiří 12.11.2013

První antibiotika na asi angínu jsem dostal 7.3.2013. Jednalo se o Penbene 1 500 000 21 tb. Užívání bylo 1 po 8 hodinách po dobu 7 dní. Začlo to tím, že mně bylo špatně a bolelo v krku. Bolelo mě v něm poměrně hodně a bylo mi opravdu špatně. Praktická lékařka nasadila antibiotika hned když se mi podívala do ústní dutiny. Odběr krve ani výtěr z krku nedělala. Antibiotika zabrala velice rychle a za dva dny už mi bylo dobře. Poctivě jsem je dobral.

7.4. - cca. 13.4. jsem prodělal zřejmě virozu. Bylo mi špatně a pobolívalo mě v krku, ale ne tak jako u první angíny. Povedlo se mi to přes týden vyléčit volně dostupnými léky z lékárny. Jednalo se myslím o Stopangin a Preventan Akut.

Od 18.5. mi začlo být nějak blbě a bolet v krku. Ještě jsem v tomto stavu odehrál celý fotbalový zápas i když jsem cítil, že mě nějak pobolívají svaly a že mi je větší zima. Možná jsem měl zvýšenou teplotu. 20.5. jsem šel k praktické doktorce. Říkal jsem si v duchu, že to asi zase budou antibiotika, bolelo mě v tom krku docela dost. Ona se mi do něj podívala a usoudila, že to bude chtít antibiotika, ale opět se neudělal výtěr ani odběr krve. Nasadila mi MEDOXIN 250 mg 10 tb. 1 po 12 hod. Lékárnici se to zdálo divné, ptala se mě jestli to mám na nějaké doléčení, protože prý tohle je dávka pro děti. Že já bych měl brát silnější 500 mg. Řekl jsem jí, že se jedná o aktuální infekci a je mi docela blbě, tak že na doléčení to není. Ona radši zavolala praktické doktorce aby se ujistila, že to opravdu tak chce, ona jí potvrdila, že ano. Antibiotika mi zabrala vcelku dobře, stav se zlepšoval postupně a v pátek už jsem se cítil prakticky zdraví. Bohužel problém nastal když mi v pondělí odpoledne začlo být zase nějak hůře a necítil jsem se dobře. Zřejmě se to vrátilo v menší míře, k doktorce už jsem nešel a přeléčil to lékami z lékárny což se cca. 31.5. povedlo. Poté jsem byl bez obtíží a cítil se celkem dobře.

Ovšem ve čtvrtek 13.6. jsem se probudil s tím, že je mi nějak blbě a bolí mě docela dost v krku. Začal jsem užívat Stopangin a další přípravky. V úterý 18.6. jsem navštívil opět praktickou doktorku. Konečně mně řekla, ať přijdu druhý den na odběr krve a že uděláme výtěr z krku a nosu. Čekal jsem na výsledky do pátku 21.6., když už mi bylo sice trochu lépe a v krku už mě tolik nebolelo, ale ještě to nebylo ono. Sám jsem nevěděl jestli odejdu z antibiotiky nebo ne, byl jsem na vážkách. Nakonec mi je doktorka dala kvůli vysokému ASLU, které se jí nelíbilo. Bylo 337, výtěry byly negativní. Dostal jsem opět Penbene jako při březnové angíně. Tentokrát se mi do krku ani nekoukala, tak že nevím, jak to tam vypadalo. Každopádně už mi nebylo tak hrozně a antibiotika jsem hned ten den začal užívat a ono se to ještě zlepšovalo, tak že v týdnu už jsem se cítil dobře, antibiotika jsem samozřejmě poctivě dobral.

Zhruba 13.7. přišla recidiva. Je pravda, že jsem se přibližně těch 14 dnů od předchozího dobrání atb. cítil dobře, ale byl jsem hodně unavený a spal více než je normální, ale přičítal jsem to té léčbě antibiotiky a proběhlé infekci. Zřejmě atb. infekci pouze potlačila, a tak přišla zase recidiva zmiňovaného 13.7. V pondělí 15.7. jsem tak jako tak měl přijít na kontrolní odběr krve. Šel jsem na něj a druhý den odpoledne volal, jak dopadly výsledky s tím, že už mě v tom krku zase nějak bolí a necítím se ve své kůži i když obojí není nějak hrozné. ASLO bylo 332. CRP 0,1. Paní doktorka řikala, že to vypadá jako kdybych předtím nic nebral. Dostal jsem tedy znova antibiotika, opět PENBENE 1 500 000 na 7 dnů. Nějak se mi nezdálo, že bych měl mít už potřetí a v krátké době podruhé stejná antibiotika. Bál jsem se aby ještě fungovali, kor když po těch prvních se mi to vrátilo. Zašel jsem to radši tedy ještě zkonzultovat na ORL k paní doktorce Václavíkové. Detailně jsem se jí snažil popsat moje problémy a celkový průběh bolestí v krku včetně předchozí léčby. Usoudila, že to je opravdu špatný nápad brát zase Penbene. Koukla se mi do krku a řikala, že ho mám v pořádku, že si myslí, že bych ani atb. nepotřeboval. Že by mi stačil Bioparox. Já jsem jí na to odpověděl, že už jsem ho teď pár dnů užíval. Řikala tedy, že už to nemá cenu a dala mi atb. AZITROMYCIN 500 mg 6 tb 1 po 24 hod. K tomu balení bakteriálních lyzátů GS Imunostim. Ještě k tomu proibotika Pearls. To se mi zdálo jako dobře řešení , a tak jsem recept na Penbene nevyužil. Azitromycin taktéž zabral velice rychle a cítil jsem se lépe a lépe. Dobral jsem ho a doufal, že už vše bude v pořádku. Skutečně jsem se cítil úplně normálně asi 14 dnů.

5.8. už jsem velice pomalu začínal cítit, že na mě něco leze, ale ještě to nebylo nic vážného. Jen jsem se začal trochu více potit a malinko jsem třeba jednou dvakrát za den ucítil nějaké popíchnutí někde v krku vzadu. Postupně jsem se začal cítit více unavený, ale ještě stále zdraví. Ve čtvrtek už jsem cítil, že na mě opravdu něco leze a na tréninku jsem sotva běhal, byl jsem prostě unavený. Moje obavy se naplnily a v pátek večer už jsem měl teplotu 38 °C. Bolelo mě v krku už normálně a cítil jsem se špatně. Do úterka jsem to nějak vydržel a vyrazil opět za praktickou doktorkou. Teplota trvala asi jen ten první den, pak opadla. Ve středu jsem šel opět na odběr krve, na který jsem stejně měl jít kvůli kontrole. V pátek byly výsledky. Výtěry byly opět negativní, ASLO kleslo na 247. CRP 0,1. Paní doktorka původně chtěla dát zase antibiotika, nakonec usoudila, že už mi je dávat nebude se slovy, že se s tím moje tělo už musí nějak poprat samo. Odešel jsem se tedy léčit domu, kde jsem zkoušel všechno možné. Užíval jsem Bioparox, česnek a podobně. Nebylo mi sice vůbec nějak špatně, ale zdravě jsem se také necítil. Zastavil jsem se tedy opět u paní doktorky Václavíkové na ORL, která mi řekla, že krk mám čistý. Ale když jsem tvrdil, že mě v něm bolí a naposledy to bylo to stejné a antibiotika, co mi dala zabrala dobře, tak mě poslala na odběry krev ještě podle kterých by se to prý mělo poznat kdyby infekce byla někde v těle, zaměřila se na štítnou žlázu a jaterní testy, které vyšly v pořádku. CRP bylo 0,1 podle kterého říkala, že žádný akutní zánět tam opravdu není. CRP ale bylo nízké i v předchozích případech, kdy jsem atb. dostal a pomohly. Šel jsem tedy nadále léčit domů pomocí všemožných přípravků. Bohužel nezabíralo ani několik pečlivě rozkousaných a spolknutých stroužků česneku denně, který mi na obyčejnou bolest v krku například při nějakém prochladnutí nebo viroze zabíraly vždycky výborně. Věděl jsem, že se bez atb. toho asi nezbavím. Po pár dnech, kdy to bylo pořád stejné jsem navštívil další dvě ORL ambulance. Na první řekli, že krk mám v pořádku a předepsali mi pouze nějaké cucací bonbony Isla moos z islandského lišejníku. Na druhé ambulanci řikali, že krk je také v pořádku, ale že uděláme výtěr z krku. Na ten jsem přišel po víkendu v pondělí. Výsledky samozřejmě byly opět negativní. V krku mě bolelo nadále, dobře jsem se také necítil a byl jsem hodně unavený, ale ani jedna věc nebyla nijak hrozná, ale chtěl jsem se dát do normálu. Šel jsem ještě tedy na imunologii, kde víceméně všechny krevní testy provedené 4.9. vyšli v pořádku. Měl jsem ale pořád zvýšené ASLO, tentokrát 255. CRP bylo 0,1. Z chronických infekcí vyšly anamnestické protilátky na EBV, Chlamydie pneumonie a HSV2. Jelikož už jsem se naučil si vyzvedávat výsledky z laboratoře osobně abych je měl v ruce, zajel jsem si pro ně hned 5.9. Jel jsem za praktickou lékařkou abych zkonzultoval výsledky a oznámil jí, že můj stav je od 9.8. víceméně pořád stejný. Měla dovolenou a tak jsem šel za zástupem. Tam mi řekli, že výsledky jsou v pořádku a že mi nic není. Když jsem tvrdil, že mě pořád v krku bolí a už se s tím něco musí dělat řekla, že mi tedy tak akorát může napsat žádanku na infekční oddělení do Krče, což jsem uvítal, protože už dříve jsem měl v úmyslu zkusit tam zajít. Hned druhý den 6.9. jsem se tam vypravil. Narazil jsem na dobrého doktorka pana Zlámala, kterému jsem situaci vysvětili. Za zmíňku stojí, že mě dost bolela přední část stehen, což jsem spojoval s bolestmi v krku. Pan doktor výsledky z imunologie označil také za normální, ale po tělesné prohlídce a dvojím podívání do krku usoudil, že to vypadá opět na angínu. Měl jsem prý na jedné mandli takové malé povláčky a k mé radost se konečně začlo léčit. Byla nastavena léčba Prokain penicilinem 1,5 mj i.m. po dobu 7-10 dnů dle potřeby a poté léčba Pendeponem proti recidivám. Byl jsem nadšený a hodně jsem si od toho sliboval. Hned ten den jsem dostal první injekci a jel si domu v klidu lehnout s tím, že mě snad v krku konečně přestane bolet a dá se to do normálu. Navíc mi nebylo ani nijak špatně, jen pobolíval ten krk, tak jsem byl docela v pohodě. Bohužel po 7 injekcích se žádné zlepšení moc nekonalo, jen mě subjektivně přestala bolet stehna. Dostal jsem tedy ještě Dalacin C 300 mg 32 tb. 1 po 6 hod. Po něm se mi ze začátku zdálo, že je to spíš horší, ale říkal jsem si, že to tak možná je správně. Nějaké zlepšení přišlo až tak 7. nebo 8. den. Navíc se jednalo pouze o zlepšení, ale v pořádku to nebylo. Ihned po dobrání Dalacinu C jsem zahájil léčbu Azitromycinem 500 mg 9 tb. 1 po 24 hod. Doufal jsem, že mi zabere tak dobře, jako v červenci. Bohužel to bylo pořád stejné. Pár dnů mi bylo lépe a už jsem cítil, že bych se toho mohl zbavit, pak se mi zase přitížilo. V krku mě zkrátka bolelo pořád. Sebral jsem se tedy v pondělí 1.10. a šel na ORL do nemocnice do Krče s tím, že se to tam musí vyřešit nějak. Napadalo mě, že bych mohl jít například na Sono krku nebo něco podobného. Tam jsem jim v rychlosti vylíčil potíže. Moc se tím nezabývali jen mi řekli, že mandle umí vyndat a že si mám přinést papíry z infekčního oddělení, kde paní doktorka, která mi předepsala Dalacin C indikovala při recidivě tonsilektomii, recidiva se bohužel ani konat nemohla, protože v krku mě bolelo stále v kuse. Dohodli jsme se tedy na tonsilektomii s diagnozou na papíře chronický zánět mandlí. Na nástupu jsme se dohodli na 23.10. s tím, že zákrok se uskuteční následující den. Řikal jsem si, že do té doby už to nějak vydržím. Navíc se mi začlo zdát, že v krku už mě bolí o něco méně. 3.10. jsem navštívil ještě paní doktorku na imunologii, která mi předepsala Isoprinosine s užíváním 5x denně po dobu pěti dnů, pět dnů přestávka a pak zase 5xdenně po dobu 5 dnů a až to dokončím tak Broncho-vaxom. Cítil jsem se celkem přijatelně a v krku to nebylo také tak hrozné, chodil jsem i do školy na VŠ jednou dvakrát týdně a vzhlížel jsem k tonsilektomii, který by mi mohla pomoci se toho zbavit úplně. Bohužel od 7.10. jsem začal pociťovat bolesti kloubů, zejména kolen. Což mě znepokojovalo. 14.10. jsem tedy navštívil infekční oddělení v Krči bez žádanky s tím, že v krku mě tak nějak bolí pořád, ale že hlavně mě začly bolet klouby a bojím se aby nemohlo jít o nějaký projev revmatismu. V té době už jsem toho dost věděl o revmatické horečce. Tam jsem nic moc nevyřídil. Jen pan doktor doporučil v rámci předoperačního vyšetření udělat také ASLO, případně RF a FW. Což jsem doplnili na žádanku. ASLO vyšlo 15.10. 268 a RF pod 10, čili v normě a stejně jako předtím. Bohužel v tu dobu už mě občas zabolelo nebo popíchlo, nevím, jak to přesně specifikovat v oblasti kolem srdce. Přišlo mi to divné, ale bylo to opravdu nárazové a jinak jsem žádné problémy co se týče srdce neměl. Ale na EKG v pátek 18.10. jsem díky tomu šel opravdu rád. EKG bylo prý naprosto v pořádku . Vyšla mi sinusová bradykardie, vegetativní typ křivky. T.č. bez známek akutní ischemie myokardu. Když jsem se rovnou stavil za praktickou doktorkou aby mi dala předoperační vyšetření, požádal jsem jí aby mě napsala žádanku na kardiologii a mohl jsem se objednat. Udiveně se ptala na důvod. Říkal jsem jí, že mě nějak v poslední době pobolívá u srdce a kromě toho jsem chodíval na dětskou kardiologii. Ona mi ale žádanku nedala, že teď se budou řešit mandle, to ostatní až potom. Přitom jsem se chtěl jen objednat abych po mandlích nemusel čekat dlouho. Ještě jsem to ale neřešil, vše kolem fungován srdce bylo v pořádku. U toho srdce mě zabolelo podobně jako někdy kdysi třeba při nějaké chřipce, tak jsem si řikal, už sem něco podobného párkrát za život ucítil, tak to asi nic nebude. Problém nastal když z pondělí na úterý 22.10. jsem v noci podvědomě při spánku cítil, že mi buší nějak silně a intenzivně srdce. Ráno jsem ale vstal normálně a šel do školy. Tam to bylo v pořádku, jen mě tam jednou zase nějak více zabolelo. Bohužel vpodvečer když jsem šel do lékárny jsem začal cítít, že mi to srdce buší zase nějak rychle a bylo to nepříjemné. Začal jsem si počítat tep. Byl trochu zrychlený, zhruba tak 80 za minut, což se mi zdálo hodně, kamarád měl méně. Navíc jsem byl trénovaný fotbalista než jsem začal mít v srpnu problémy s krkem a tím, že mi není dobře. Doufal jsem, že se jedná pouze o nějaký výkyv. Druhý den 23.10. jsem vše nahlásil při příjmu v nemocnici na ORL v Krči. Trochu jsem se bál operace v narkóze, když se mi tohle začlo dít. Před operací jsem měl vyšší tlak, ale to příčítali tomu, že se asi trochu bojím. Tonsilektomie dopadla bez komplikací. V den operace jsem začal dostávat jako profylaxi Prokain penicilin 1.5 mj i.m. po dobu pobytu, který byl 6 dnů. Ošetřující paní doktorka mi říkala, když jsem se ptal, že mandle byly opravdu ošklivé a i docela zažrané do sliznice a že tam určitě byla nějaká zánětlivá ložiska. Což mě potěšilo a doufal jsem, že mi to pomůže. Bohužel následující dny v nemocnici byly pro mě horor, rozhodně ne díky pooperačním bolestem, ty jsem snášel velmi dobře. Ovšem největší problém byly zmiňované palpitace. Když jsem ležel, tak jsem cítil, jak mi buší srdce. Nemohl jsem tak pořádně spát, ráno když jsem se vzbudil, tak už jsem měl problém usnout. Všiml jsem si dokonce, že někdy jsou údery srdce tak silné, že to trochu cuká z postelí. Původně jsem myslel, že to tam celé prospím, protože doma jsem spával většinou 13 hodin denně kvůli únavě zřejmě spojené s infekcí. Jenže kvůli palpitacím to nešlo, byla tam i televize na pokoji, ale v klidu jsem se na ní dívat nevydržel, protože jsem se nemohl soustředit. Do toho mě hrozně bolely holeně a klouby. Holeně mě bolely a pořád jsem si je zkoumal. Když jsem si na ně zatlačil trochu silou, tak to v několika místech hodně bolelo. Záležitost kvůli které jsem tam byl, což byly mandle byla až na třetím místě v problémech. V úterý 29.10. mě propustili domu s tím, že v pátek mám přijít na kontrolu, že už by měly být výsledky z histologického a bakteriologického vyšetření. Každou mandli poslali na jedno z těchto vyšetření. Měl jsem vyjednané, že mi dají žádanky na revmatologii a kardiologii. Na kontrole mi paní doktorka s kterou jsem se setkal poprvé řekla, že se to hojí dobře. Ovšem co mě zarazilo byl fakt, že z bakteriologického vyšetření mandle se nic nevykultivovalo. Nálet byl běžná bakteriální flóra. Z histologického vyšetření vyšlo, že mandle byly imunologicky aktivované. Šel jsem tedy ihned na internu, kde jsem popsal svoje problémy, že mně bušívá silně a intenzivně srdce. Nejsilnější to bývá ráno po probuzení i když ležím naprosto v klidu v posteli, tak jsou údery strašně silné. Poté přes den se nemohu na nic pořádně soustředit, lítám po bytě z místnosti do místnosti a jsem neklidný. Nikoliv psychicky ale hlavně fyzicky. Cítím takový vnitřní neklid. Navíc, jsem jim ukázal, že si pravidelně měřím tlak a zapisuji si hodnoty, které se mi zdají občas vysoké a celkem "lítají". Změřili mi tlak, který zrovna byl v pořádku TK: 114/73 a TF: 65/min EKG bylo v pořádku. Paní doktorka dle poslechu žádné šelesty na srdce nezaznamenala. Poslali mě na revmatologii s tím, že když si mě tam nenechají, tak se vrátím zpátky a hospitalizují mě, aby se dovyšetřilo, co se děje. Odebrali mi i krev a moč. Na revmatologii usoudili, že se se mnou nic neděje, prý revmatickou horečku nemám. Přišlo mi to tak, že aby se něco dělo, tak bych musel přijít se oteklými klouby a již omezenou hybností. Vrátil jsem se na internu, kde mi nakonec řekli, že bude víkend a nemělo by smysl abych tam ležel a jelikož je výsledky z krve asi trochu uchlácholily, tak mě pouze objednali na ECHO na 21.11. a na EKG holter jsem se měl posléze objednat sám. Tam jsem se objednal na 19.11. Doma mi potíže ovšem přetrvávaly. Ráno jsem se vzbudil i po 7 hodinovém spánku a už nemohl usnout. Přitom unavený jsem pořád jako předtím, ale jen nemohu spát zřejmě díky těm palpitacím. V pondělí jsem si zašel na revmatologii na Polikliniku Budějovická, kam jsem se objednal ještě předtím než jsem šel na mandle a začal jsem mít problémy s palpitacemi na základě bolestí kloubů a kostí. Tam pan doktor také usoudil, že se nejedná o revmatickou horečku, nedělal žádné laboratortní testy, jen si poslechnul srdce a prohlédl těla z vyzkoušením hybnosti a bolestivosti. Napsal mi Artrilom 15 mg jednou denně po večeři. Zašel jsem ještě zoufalý za paní doktorkou na imunologii s dotazem, jestli když mě začly bolet klouby a začal jsem mít palpitace mohu užívat Broncho-vaxom abych si tím za těchto okolností ještě neuškodil. Koukla se mi do krku a usoudila, že se jí to tam nelíbí, tak se udělal výtěr z krku a z nosu. Výsledky opět byly negativní. Kvůli palpitacím mi napsala žádanku na akutní vyšetření na kardiologii. Šel jsem tak ihned za panem doktorem, ten mě vyšetřil a zdálo se mu vše v pořádku. Jen se mu také nelíbil můj stav v krku. Ještě mě hned poslal ke kolegovi na ECHO, to vyšlo v pořádku bez vrozených ani získaných vad. Ptal jsem se zejména na chlopně, které prý jsou v pořádku. Žádný zánět na srdci prý není. Toto dopoledne jsem zrovna palpitace tolik necítil i když určitý neklid přetrvával. V úterý jsem navštívil paní praktickou doktorku i s matkou, která se chtěla informovat, jak je možné, že mi je špatně vkuse od začátku srpna a problémy přibývají. Paní doktorka tvrdila, že neví co s tím, což už nevěděla ani předtím, když mě stále bolelo jen v krku. Zeptala se mě tedy co navrhuji, já jsem navrhnul, že asi jediná možnost bude zkusit mě přeléčit dlouhodobě nějakým záložním antibiotikem, která je rezervováno pro krajní případy. Když se mě zeptala jaké chci navrhl jsem například Vankomycin. Ona mi odvětila, že je to na stejné bázi jako Dalacin C a ten už jsem měl bez efektu. Což se mi nezdá protože Dalacin C je klindamycin a patří mezi linkosamidy. Vankomycin spadá do jiné skupiny, ale možná se pletu. Nakonec mi napsala Doxybene 200 mg jednou denně na tři týdny. V lékárně mi dali dle receptu tři balení po 10 tabletách čili na měsíc. Na moji žádost jsem byl odeslán i na krev , kde ASLO vyšlo 263. Čili dva týdny po tonsilektomii méně pouze o pět jednotek. Vím, že by to chtělo alespoň tři týdny až měsíc aby případně kleslo, ale bál jsem se aby nestouplo naopak ještě. Myslím, že se drží pořád na stejné hranici zhruba od půlky srpna a nasvědčuje to, že infekce přešla do chronické podoby. V krku mě pobolívá nadále i když to není nic hrozné. O pooperační bolesti už se nejedná. V každém případě na to už jsem si docela zvyknul. Nejvíce mě trápí zmiňované palpitace. V posledních dnech se v noci hodně potím. Když usínám a spím tak mám takový pocit na zvracení. Navíc cítím nějaký velmi divný pocit v nohou, mám pocit jako kdybych se na neměl moci postavit. Postavit se na ně a chodit normálně můžu, ale při sezení nebo ležení je začínám mít takové ztuhlé a strnulé, opravdu je to nepříjemné. Palpitace mám v lehčí míře prakticky nonstop, nedokážu se uvolnit a soustředit se ani na televizi na nic. Nejintezivnější jsou ale při spánku a ráno. Když si položím nějaký předmět na oblast srdce, když ležím, tak vidím jak se chvěje a klepe. Při uchopení nějakého předmětu do ruky se ten předmět chvěje, otřásá se v rytmu srdečních úderů. Když chytnu ručník oběma rukama a napnu ho, pozoruji také jak se chvěje. Zároveň cítím takový vnitřní třes. Mám pocit, že to je všechno od těch silných srdečních úderů. Nemohu tak vůbec za této situace normálně fungovat a jsem rád, když nějak přežiji den a velkou únavou se mi podaří usnout, o klidný spánek se však nejedná. Ráno po probuzení už neusnu. Do toho ty příšerné pocity v nohou, když jsem se díval na staré video ze zápasu, kde běhám, tak mi to přišlo hrozně divné, protože se vůbec ten běh neslučoval s mým aktuálním pocitem v nohách. Tato situace trvá od 22.10. Předtím se nic takového nedělo a trápila mě pouze bolest v krku, což proti tomuhle nic nebylo. Myslím si, že to nějak spolu souvisí.
ASLO v čase
19.6.13 15.7. 14.8. 4.9. 15.10. 6.11.
337 332 247 255 268 263

CRP v čase
19.6.13 15.7. 14.8. 21.8. 4.9. 1.11 6.11.
0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 3,6 0,7

Výtěry z krku
19.6.13 14.8. 2.9. 6.9. 4.11.
Běžná flora Běžná flora Běžná flora Běžná flora Běžná flora

Léčba ATB od kdy do kdy
7.3. 13 Penbene 1 500 000 21 tb. 1 po 8 hod. (efekt)
20.5.13 Medoxin 250 mg 10 tb. 1 po 12 hod. (efekt)
21.6.13 Penbene 1 500 000 21 tb. 1 po 8 hod. (efekt)
16.7. Azitromycin 500 mg 6 tb. 1 po 24 hod. (efekt)
6.9. - 12.9. Prokain penicilin 1.5 m.j. i.m. (bez efektu)
13.9. - 21.9. Dalacin C 300 mg 32 tb. 1 po 6 hod. (bez efektu)
21.9. - 29.9. Azitromycin 500 mg 9 tb. 1 po 24. hod. (bez efektu)
24.10. - 29.10. Prokain Penicilin 1.5 m. j. i.m. ( profylaxe po tonsilektomii)

Odpovídá lékař:

MUDr. Miroslava Stará

Specializace: Praktické lékařství Pracoviště: Ordinace praktického lékaře, Havlíčkův Brod

Dobrý den, dle uvedených podrobných informací se u Vás jednalo o chronický zánět mandlí, které byly odstraněny jako možný zdroj dalších angín, z obavy před komplikacemi, ke kterým při recidivujících angínách může docházet. Provedenými vyšetřeními u revmatologa a kardiologa byly komplikace vyloučeny. Příznivý je i pozvolný pokles ASLO. Někdy trvá delší dobu, než se tělo z onemocnění či operace zreparuje, u Vás navíc léčení trvalo dlouhou dobu, užíval jste několikera ATB, to vše znamená pro tělo velkou zátěž. Doporučuji Vám důsledně zvýšit příjem vitamínů z přirozených zdrojů, ne z tablet dostupných v lékárnách. Dostatečně odpočívejte. Ke zlepšení průběhu rekonvalescence doporučuji navštívit homeopata.

Poradna uLékaře.cz

Online poradna a objednání k lékaři

Rychlá odpověď
již do 6 hodin

Zkušení lékaři odpovídají
na vaše dotazy

Cena již
od 99 Kč

Zjistit, jak funguje poradna

Související dotazy

Bušení srdce v klidu
Dobrý den, je mi 59 let a od pondělí pozoruji, když...
Bušení srdce
Dobrý den, je mi 17 let a od léta 2015 mám velké bušaky...
Bušení srdce
Dobrý den, je mi 23 let a již druhým dnem zaznamenávám...
Únava a bušení srdce
Neprijemny ak v trojuhelniku,spatne se mi dycha,unava,obcas...
Bolest zad a bušení srdce
Dobrý den,měl bych pár dotazů. Cca před 4 lety jsem...
Dušnost a bušení srdce
Dobrý den, asi měsíc pociťuji tlak na hrudi a obtížné...

Doporučujeme

Více dotazů z poradny

Bolest v krku zevnitr i z venku, ryma, zalehle ucho

Dobry den, Mam takovy problem. Vcera me zacalo bolet v krku, spatne se mi polyka,...

Bolest v krku-alergie

Dobrý den, je mi 20 let, poslední 2 roky mě velmi trápí bolesti v krku, především...

Bolest v krku, angína

Dobrý den, měla bych takový dotaz. Jako malá jsem dost často trpěla na angíny,...

Bolest v krku, angína

Dobrý den, již 3-tí týden mám potíže s bolestí v krku , obrovskou únavou a bolestí...

Bolest v krku, bílý jazyk a boule pod bradou na levé straně

Dobrý den. Mého taťku (věk 50 let) bolelo v krku, jako při angíně, měl bílý...

Bolest v krku, bílý jazyk a boule pod bradou na levé straně

Dobrý den. Mého taťku (věk 50 let) bolelo v krku, jako při angíně, měl bílý...

Bolest v krku, bolest u levé strany ohryzku

Dobrý den, mám problém s bolestí při polykání na sucho/sliny/ bolest u levé...

Bolest v krku, bolest v pravém podžebří

Dobry den,chtěla jsem se zeptat. V krku mám docela velký čep a na druhé straně...

Bolest v krku, břicha

Dobrý den, před 14 dny jsem prodělala angínu, byla jsem u MUDr. a dostala ATB,...

Bolest v krku, bulky na krku a v tříslech

Dobrý den, obracím se na vás s problémem, který trvá minimálně již dva roky,...

Bolest v krku, časté nutkání močit + lehká bolest zad

Dobrý den, měl bych dotaz na pohlavně přenosné nemoci. Cca před rokem jsem měl...

Bolest v krku, hlasivky

Dobrý den, už asi 3 týdny mě nepravidelně pobolívá v krku. Všimla jsem si oteklé...

Bolest v krku, hlavy, teplota, kašel

Dobrý den, moje doktorka má celý týden dovolenou, tak se Vás chci zeptat,...

Bolest v krku, kašel, dušnost

Dobrý den,mám potíže tlaku v krku a neustálé pokašlávání a dušnost lékař mi...

Bolest v krku, kašel, dušnost

Dobrý den,přídávám ještě podrobnosti k mému předešlému dotazu, potíže v krku...

Bolest v krku, krev z nosu

Dobrý den, KRK- před šesti dny mě začalo bolet v krku, pak se přidal i kašel...

Bolest v krku, migréna

Bolí mě při polykání v krku je to už pár měsíců.Navíte co by to mohlo byt? Mám...

Bolest v krku, Mykoplazmata

Dobrý den, 19. 3. 2016 jsem se vzbudila se studeným pocitem na hrudi, horečkou,...

Bolest v krku, na hrudi

Dobrý den paní doktorko, obracím se na Vás s velkou prosbou na Váš názor. Od...

Bolest v Krku, Natekle Mandle (zarudle) ,Hořkost v ustech...

Dobry den , mam dotaz uz 4 dny mam přiznaky Paleni v krku, zarudle a zvecene...

Naposledy přečtené dotazy z poradny

Menstruace před změnou antikoncepce

Dobrý den, chci se zeptat už tři měsíce beru antikoncepci pro kojici v kuse,...

Dieta při snížené funkci nadledvinek

Dobrý den, mohu poprosit o radu ohledně vhodné výživy(diety) při snížené funkci...

Vynechání menstruace při užívání antikoncepce

Nekrvacim Dobrý den, jsem na dlouhodobé cestě po Americe na motorce a mám problém...

Menstruace při užívání hormonální antikoncepce

Dobry den chtela jsem se zeptat beru antikoncepci cloesenca brala jsem prvni...

Přisáté klíště a skvrna před 10 lety

Prosím o radu. Asi před 10-ti lety jsem měla přisáté klíště, velkou skvrnu....

Operace žlučníku

Jsem naprosto bez problemu od 1 dne operace žlučniku žadne bolesti vše se vyborně...

Bolest zápěstí a palce

Dobry vecer. Jiz 4mesice me boli ruka a v palci mam mravenceni i obcas bez...

Možné těhotenství při užívání hormonální antikoncepce

Dobrý den moje přítelkyně bere vysokohormonalni antikoncepci. Je možné aby po...

Těhotenství během užívání antikoncepce

Dobrý den nedávno jsem začala brát antikoncepci, po 5 vzatych pilulkach jsme...

Hormonální antikoncepce, těhotenství, špinění

Dobrý den, moje holka měla menstruaci. Ta jí zřejmě skončila a začal místo o...

Antikoncepce- opožděné užití pilulky a možné těhotenství

Dobrý den,chci se zeptat. První pilulku jsem brala v pondělí (první týden),obvykle...

Asymetrie varlat

dobrý den, mám dvouletého syna, občas při přebalování pozoruji,že se pravá část...

Antikoncepce a těhotenství

Dobrý den, nově užívám antikoncepci Feminegi 3MG/0,03MG, předtím jsem několik...

První platíčko antikoncepce, možné těhotenství

Dobrý den. Moje kamarádka (17) brala antikoncepci poprvé v životě, a 1 měsíc....

Těhotenství při užívání antikoncepce

Dobry denn Mrla bych dotaz, beru antikoncepci každý den, mohu bejt těhotná,...

Možné těhotenství při užívání hormonální antikoncepce

dobrý den...zapoměla jsem prášek v poslední den prvního plata a v ten den jsem...

Antikoncepce a možné těhotenství

Dobrý den, beru antikoncepci Femoden. Prvni tabletku jsem si vzala přesně v...

Antikoncepce a těhotenství

Dobrý den, mám dotaz. Už druhým měsícem beru antikoncepci Daylette a vše je...

Změna HAC

Dobrý den, přecházím z antikoncepce Sidretella na antikoncepci Adele. Je nutné...

Bolesti břicha a nechutenství

Dobrý den. Již delší dobu (cca 2 měsíce) mě trápí bolesti břicha a nechutenství....

Zavřít reklamu