Přihlásit se Přihlásit se přes Facebook

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se

Vytvořit nový účet uLékaře.cz

Připojte se do komunity uLékaře.cz a získejte přístup k historii všech svých dotazů a odpovědí.
Již máte účet? Přihlaste se zde

Máte Facebook? Ušetřete si čas a jednoduše se přihlaste skrz něj.

Přihlásit se přes Facebook
Právní prohlášení

1. Obecná ustanovení
1.1 Užíváním služeb projektu uLékaře.cz zejména prostřednictvím internetových stránek, mobilní aplikace a profilů na sociálních sítí provozovaných společnosti uLékaře.cz, uzavíráte Dohodu o užívání služeb projektu (dále jen „dohoda“) se společností uLékaře.cz, s.r.o., IČO 05341051 se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, PSČ 120 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262183. 
1.2 Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním výše uvedených služeb projektu uLékaře.cz vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody, nenese uLékaře.cz, s.r.o. odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

2. Obsah a charakter stránek
2.1 Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. 
2.2 Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
2.3 Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
2.4 Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
2.5 Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností uLékaře.cz, s.r.o., která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. 

3. Lékařská poradna
3.1 Součástí projektu uLékaře.cz je i Poradna lékaře. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.
3.2 Dotazy posílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací, které by mohly konkretizovat osobu tazatele. Prosbám o nezveřejnění dotazu nemůže tedy provozovatel internetových stránek vyhovět.
3.3 Dotazy jsou zobrazovány anonymně (v poradně se zobrazuje pouze křestní jméno uživatele) a dodržují zásady ochrany osobních údajů.
3.4 Uživatelé poradny mají garantováno, že odpověď na dotaz dostanou do uvedené doby daného tarifu, která se vztahuje k pracovní době lékařů, tj. v pracovní dny od 07:00 do 20:00 hodin. Pokud provozovatel nedodrží tuto lhůtu, případně dojde k technickému problému či dotaz nebude vyřízen vůbec, poskytne provozovatel uživateli možnost jeden či více dotazů položit zdarma.
3.5 Uživatel může komunikovat s lékařem pouze prostřednictvím internetové poradny www.ulekare.cz. Jakýkoliv jiný způsob komunikace s našimi lékaři z poradny je zakázán.

4. Objednání k lékaři
4.1 Součástí projektu uLékaře.cz je možnost objednat se do zdravotnického zařízení, se kterým má Provozovatel uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zdravotnická zařízení po převzetí informací o uživatelovi komunikují přímo s uživatelem, první kontakt uživatele se zdravotnickým zařízením ale vždy zařizuje Provozovatel.

5. Důležitá upozornění
5.1 Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
5.2 Poradna kvůli velmi omezeným diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující.

6. Další ujednání
6.1 V případech, kdy jste ve vztahu ke společnosti uLékaře.cz, s.r.o. spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete, jste-li v postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také můžete (jste-li v postavení spotřebitele) využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Společnost uLékaře.cz, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Poslední aktualizace: 23. 07. 2018

Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 5, IČO 05341051 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb v rámci projektu uLékaře.cz, který je tvořen zejména specializovanými internetovými stránkami, mobilními aplikacemi a profily na sociálních sítích (dále jen “projekt uLékaře.cz”). Projekt uLékaře.cz je provozovaný Společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Souhlas se zpracováním dávám maximálně na období 10 let od mé poslední aktivity nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.  

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem:

  • vypracování odpovědi odborníka v rámci projektu uLékaře.cz, a/nebo
  • předání vhodnému zdravotnickému zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci mého zdravotnického stavu.

Výslovně tedy souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím zdravotnickým zařízením, se kterými má Společnost uzavřená zvláštní ujednání o zárukách při zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů. Aktuální seznam spolupracujících zdravotnických zařízení shledávám v rámci uvedeného hyperlinku.

Dále souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci poradny projektu uLékaře.cz na základě mého výslovného požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; 
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
  • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím mé výslovně položené dotazy. 

Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kontakt http://www.stankovapartneri.cz/dpo/, nebo po další komunikaci ohledně mých osobních údajů, příp. odvolání souhlasu s jejich zpracováním mohu také využít adresu osobniudaje@ulekare.cz.

Potvrzuji, že tímto dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Zasílání informačních emailů

Uděluji společnosti uLékaře.cz, s.r.o., v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje uLékaře.cz s novinkami týkajících se služeb poskytovaných uLékaře.cz, s.r.o. anebo o produktech třetích osob. Svůj souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje můžu kdykoliv odvolat přímo prostřednictvím obdrženého e-mailu, po přihlášení v mém uživatelském profilu nebo zasláním požadavku na osobniudaje@ulekare.cz.

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Chcete se přihlásit? Přihlaste se zde
Nemáte účet? Registrujte se

Deprese, částečný invalidní důchod, hospitalizace

Jiný problém Petra 30.11.2012

Dobrý den pane doktore,chtěla bych Vám moc poděkovat za vaši odpověď která byla pro mě překvapující, že nebyla stručná a hezky jste mi vše vysvětlil.
Jen jestli mužů mít ještě pár dotazu ohledně toho co mě trápí.
Já žiju už rok s mamkou a jejím manželem, je mi 30, s přítelem jsem se před rokem rozešla, protože nám to neklapalo, každej byl úplně jinej, spíše uplnej opak. On byl samá sranda, vše podle něj nějak dopadne, furt by někam chodil a něco podnikal apod. Jeho kamarádi, spíše 2 manželský páry se kterýma chodil na pivo atd. mě neměli moc v lásce, podle nich jsem byla divná, jejich humoru jsem moc nerozuměla a neměla jsem si s nima o čem povídat jsem člověk co je raději doma a lidem se vyhýbám jen jak to jde, stačili mi lidi v práci, ta spousta zákazníku, dělala jsem 16 h směny a ve dny volna jsem byla schopna usnout odpoledne a přítel nadával, že furt spim, přitom tomu tak jinak nebylo, když jsem ze dne na den mezi službou spala max 5 h.
Rozchod pak nastal, když mi přítel vyčítal, že jsem tehdy pul roku byla na neschopence a řekl mi co by dělal se ženskou která je takhle nemocná a on by pak mohl mít nemocný svoje děti.
To byla poslední kapka a i přes hrozný trápení jsem se rozhodla, že odejdu domu, že to prostě jinak nejde.
V tomto směru jsem se divila, že jsem sama sebe překonala a odešla.
Domarodila jsem rok a s tím, že jsem zkusila s doktorkou praktickou zažádat o invalidní důchod, který jsem dostala 1 stupně a to 45%, beru 5200 kč měsíčně.
Od toho března co jsem důchod dostala jsem byla hlášená i na Pracovním úřadě a koncem léta jsem chtěla hledat nějakou práci na částečný úvazek, ale já se jednoho dne zhroutila, byla jsem s brekem mimo celá zpocená, nebylo mi vůbec dobře, když mi mamina na to řekla, že takhle nemůžu jít někam pracovat.
Do dneška jsem doma, přibývaj mi u lékařu další a další zdr. potíže a nálezy a já nejsem schopna pracovat ani pořádně doma, někdy se překonám aby mamina nenadávala, že nic neudělám a že je na vše sama, mám potíže se vstáváním, co mi doktorka napsala na spaní lék Tritico, tak jsem spala bez probuzení, ale teď mám problém zase večer usnout, nejspíš to bude tím, že mě trápí 2 věci.
Tím je ta hospitalizace a další důvod práce a invalidní důchod.
Vím, že jste psal, že se hospitalizace nemusím bát, ale už druhý člověk nám, tim myslím mě a mamině, že tam je to hrozný, že mě tam budou cpát práškama apod, jeden člověk tam i někoho měl a když za nim chodí, že by tam prý nikdy nešel a vymlouval mi to.
Ale myslím, že se to těm lidem radí, když tam nikdo z nich osobně hospitalizován nebyl, jen mě to občas zavrtá hlavou.
Moje psychiatrička mi na to řekla, že tam budu brát normálně léky jako beru teď co mi ona předepisuje, prý tam dřív pracovala a nemusím se bát.
A další věc na kterou bych moc ráda věděla Váš názor na spojitost invalidního důchodu, vím, že s tímto nemáte nic společného, ale přeci jinam bych v tom co pak napíšu byla ráda za vaši odpověď.
Tady napíšu na co mi doktorka dala ten důchod: Posuzovaná s Ulcerózní kolitidou od jara 2011 s dvěma exaccerbacemi s imunodeficitem a s reaktivním anxiosně - depresivní syndrom (obavy z imperativní mikce a ze selhávání v partnerkám vztahu) a navíc léčena pro dystyreosu - má hypofunkci s obesitou 2-3. Má protrombofilní stav vyšší hladina FVIII. Průvodní je únavový sy a sociální selhávání. Jde o DNSZ s funkč. minus 45%=invalidita 1 stupně. (V míře poklesu zohledněna kormobidita 10%).
Moje prakt. doktorka říkala, že jediná má šance je znovu zkusit o zažádání důchodu o vyšší stupeň, jelikož nejsem schopna pracovat, tak mi doktorka řekla, že až budu vědět termín nástupu na hospitalizaci, že se mám ozvat a nějak to uděláme.
Já jsem z toho celá vedle, protože si říkám jestli uspěji, že asi moudřejší by bylo to nechat po hospitalizaci, ale já nemůžu čekat.
Včera mi moje máma dala najevo, že chce abych normálně fungovala, abych měla aspoň práci na částečný úvazek, chodila ven apod a z toho všeho jsem pak pochopila, že mi dává najevo, že jí dlouho nemůžu dávat na bydlení jen 1500kč měsíčně a připadám si teď jak v začarovaným kruhu, nevím co dělat, co byste mi prosím na toto poradil, vím je to ode mně hloupá otázka, tak se nezlobte.
Nejvíce mě u tý posudkový naštvalo, že doktorka vlastně měla už napsanej papír jak se rozhodla dle lékařských zpráv a mě se zeptala jak mi je a ptala se na to střevo, jestli mi ještě uniká stolice apod.
Pak se zeptala jestli jsem nebrala kortikojdy a já řekla, že ano, ale že jen než se zjistila ta nemoc, tak mi je bývalý prakt. lékař napsal v malé dávce a to pul prášku za den po dobu 3 týdnu, když jsem se dostala na vyšetření na gastro, tak mi doktorka řekla ať je pomalu vysadím a dala mi čípky a tato posudková doktorka mi na to řekla, že deprese vznikají z kortikoidů. já jsem zuřila, ale raději nic neřekla.
Nakonec před odchodem mi řekla, že mě chce za dva roky vidět zdravou a štíhlou.
V tu dobu jsem doktorce řekla, že vážím 105 kg, měřím 181 cm, přitom jsem opravdu vážila 108 kg, ale styděla jsem se. Když jsem řekla, že sem přibrala po štítný žláze a pak ještě po Mirzatemu, tak mi řekla, že to nemám brát.
Nikdy jsem s váhou dříve problém neměla, od června jsem se snažila něco shodit a shodila jsem 7 kg za co jsem moc ráda.
Když jsem doma slyšela od rodiny, že jsem se spravila, tak mě to vždy rozplakalo a jednou mě můj bratr objal a utěšoval mě a já jim řekla, že mi to furt nemusí podsouvat, že to vím a že mi to furt připomínají a že mě štve, že za to zvýšení váhy já sama nemůžu.
Moc bych si přála aby ten důchod vyšel a já byla o něco klidnější.
Je asi hloupé co teď řeknu, ale moje máma má jednu známou kterou vidí jednou za nějakou delší dobu, byla to vlastně matka mého bývalého manžela, tak ji dobře znám a ona se rozhodla, že uhraje invalidní důchod na hlavu a ona ho opravdu dostala, dostala 3 stupeň a přitom všichni moc dobře víme, že je naprosto v pohodě, jí se nikdy pracovat nechtělo a to ještě vím, že si chce otevřít krámek s oblečením a podnikat.
Tak si říkám kde je ta spravedlnost.
No jinak po hospitalizaci půjdu za Neurochirurgem do Vojenský nemocnice a domluvím se s nim na tu operaci ruky kvůli utlačenýmu nervu, tu operaci mi doporučuje, jsem na ní už mohla být, ale strach mi to nedovolil.
Od léta mám i nálezy na páteři a už 2 roky bolesti hlavy a chtěla bych se ještě zeptat je možný, že bych se kvůli psychice tak hrozně potila?
Doktoři mi dělali vyšetření na nadledviny a podvěsek mozkový, tedy růstový hormon (protože v tom mě vyděsil neurochirurg, že by to chtělo vyšetřit) a dopadlo to v pořádku. začlo to v loni kolem února, když mrzlo a já byla zpocená, v létě jsem se schovávala a když jsem mohla být doma, tak jsem ven raději ani nešla, furt ze mě lilo, v oblasti podpaží bych to pochopila, ale měla jsem čurky po zádech na dekoltu, hrudi a nejvíce obličej, nechtěla jsem nosit ani barevný trička u kterých to bylo hrozně vidět, teď v zimě se mi to stává taky, ale ne tolik jako v létě, přeci jenom nejsou ty vedra.
Doktoři mi řekli, že to bude psychikou a mě se to zdá divný.
A ještě bych jen chtěla dodat, že s mou prakt. doktorkou to není jednoduchý, ona je se vším hned hotová, nestihnu se rozloučit a už zavěsila telefon, teď jak jsem nějaká nastydlá, tak to jsem už 12 dnu, hned jak mě začlo škrábat v krku a pálet, šla jsem do lékárny, brala kapky na kašel, na rýmu,sirup, teď beru Paralen grip, ale v pátek jsem doktorce volala, že mě to v krku hrozně dráždí ke kašli, špatně se mi mluvilo a měla jsem ráno krvavé hleny, tak jsem jí zavolala co mám dělat co si koupit, tak poradila, ale řekla, že když to přes víkend nepřestane mám zavolat a že bych musela přijít, tak v pondělí jsem jí volala, že to škrábání a pálení je lepší, ale kašel hroznej, že sem večer měla záchvaty, že jsem se nemohla nadechnout, do toho se mi vraceli štávy, protože mám reflux jícnu a ona mi řekla, že hlas mám lepší a že kašel trvá 4 týdny a tím skončila, její chování mě bylo pak moc líto. Ona taková asi je i normálně, ale já mám pak pocit, že jí obtěžuju.
Ještě bych chtěla říci, jak jste mi do odpovědi napsal, že když mi někdo řekne vzchop se apod! tak to se mi stává, mám pocit, že nikdo kolem mě to nechápe, že rodina kolem mě to bere na lehkou váhu, sice mojí mámu to trápí, ale asi mě moc nechápe.
A včera jsem jí říkala, já nemám sílu, jsem se jeden den snažila jít ven, známej mě vytáhl na šipky, po 2 h jsem byla doma a já padla, bylo mi hrozně, unavená, bolest hlavy, tělo bolelo, hned jsem usnula a mě na to moje máma řekne, že na jsem si odvykla. Podle mě je to pěkná hloupost co řekla a to, že mám furt každý večer zvýšenou teplotu do 37.5 ani nevím proč tomu tak je, tak prostě doma jakoby to nikoho nezajímalo a pokud se nezeptaj, já jim nebudu říkat co mi je a jak mi je, protože to bych za nimi chodila každý den s něčím.
pane doktore přeji Vám moc hezký den a děkuji za odpověď i pochopení a i za to, že jsem se tak rozepsala.
Mějte se krásně.

Odpovídá lékař:

Lékař uLékaře.cz

Vážená, milá a nešťastná Petro,
V podstatě Vám asi zopakuju to, co jsem už psal.
• Hospitalizace se nebojte, lidi toho namluví nejvíc o věcech, o kterých nic nevědí. Budete tam mít čas na léčbu i postupnou rehabilitaci. V běžných podmínkách to asi nezvládnete, protože se dostáváte do kleští mezi únavou a požadavky jak z okolí, ale asi také těmi, které na sebe kladete.
• Z Vašeho líčení se zdá, že celá řada Vašich tělesných obtíží je souborem doprovodných příznaků úzkostně depresivní poruchy. A té se potřebujete zbavit.
• Také Vaše základní střevní onemocnění má nepochybně výraznou psychickou složku a až se zlepší Vaše duševní pohoda, zlepší se i tělo.
• Psychiatří vědí, že laické okolí depresi nechápe a ve snaze pomoci postiženým dělá věci, které moc nepomáhají. Ale neberte to jako schválnost; je to nedorozumění.
• Takže: je potřeba vydržet a po Novém roce se do toho dáte a věřte, že to pomůže.

Poradna uLékaře.cz

Online poradna a objednání k lékaři

Rychlá odpověď
již do 6 hodin

Zkušení lékaři odpovídají
na vaše dotazy

Cena již
od 99 Kč

Zjistit, jak funguje poradna

Související dotazy

Částečný invalidní důchod po hysteroktomii
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda odstranění dělohy,...
Infarkt a částečný invalidní důchod
Dobrý den chci se zeptat jestli mám nárok na častečny...
Nárok na částečný invalidní důchod
Dobry den,chtela bych se zeptat jestli mam narok na...
Rakovina - částečny invalidní duchod
Dobrý den. Mám po operaci při které mně byla odebrána...
Částečný invalidní důchod
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, žádala jsem o částečný...
Částečný invalidní důchod
Dobrý den, trpím od 16 let problémy ze zády(skolioza),...

Doporučujeme

Více dotazů z poradny

Deprese v manželství

Dobrý den, tarapí me deprese v manželstvi. Konkrétně se jenda o moji abnormalně...

Deprese v menopauze

Dobrý den, moje mamka(50 let) trpí již tři roky depresemi.V menopauze je již...

Deprese v těhotenství

Dobry den. Jsem těhotná, za 5 týdnů rodím a stala se taková nemilá věc. Můj...

Deprese v těhotenství

Hezký den, obracím se na vás s prosbou o pomoc, jak bych měla řešit svoji aktuální...

Deprese z domnělého těhotenství

Dobrý den, od té doby co jsem se poprvé vyspala se svým přítelem , trpím deprsí...

Deprese ze sexuální orientace

Dobry den, nenasel sem tu nikde sexuologa tak pisi sem. Muj problem je ten...

Deprese ze ztráty sluchu, můžu být hospitalizován?

Dobrý den, prosim o radu. Ztratil jsem sluch - na 65% na jedno a na druhe 100%,...

Deprese, anhedonie

Dobrý den pane doktore mám na Vás takový dotaz. Léčím se se středně těžkou...

Deprese, Betahistin

Dobrý den, mám vleklé zdravotní potíže, je to snad od krční páteře, ale jdu...

Deprese, bušení srdce

Dobrý den paní doktorko, poprosil bych Vás o pomoc. Zažil jsem v celku traumatický...

Deprese, léčba

Dobry den trpim uz po třetí depresemi.. vysadila sem dvakrát leky tet je nasazuji...

Deprese, léčba antidepresivy

Dobrý den. Můj syn 30 let - má DMO, k tomu už 11let deprese. Po velké atace...

Deprese, lenost, únava

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat zda existují opravdu nějaké účinné doplňky...

Deprese, myšlenky na sebevraždu

Už mě nic nebaví často přemýšlím nad sebevraždou a říkám si že už není jiné...

Deprese, myšlenky na sebevraždu

Dobrý den, je mi 17 a už od svých dvanácti mám deprese a myšlenky na sebevraždu. Asi...

Deprese, panická porucha?

Dobrý den, moje problémy začaly na začátku září. Je mi 19 let, do té doby, než...

Deprese, pocit skleslosti

Dobrý večer beru od svých 22 let antidepresiva na panickou poruchu a deprese...

Deprese, pocity úzkosti, záchvaty pláče

Dobrý den, je mi 17 let a už přes dva roky trpím depresemi, se kterými si nevím...

Deprese, pokus o sebevraždu

Dobrý den, mám 17 let. Jsem si jistá, že mám problém. Když mi bylo 14 pokusila...

Deprese, sebevrazda

Dobry den, potrebuji to napsat alespon nekde. Je mi 21 let, a dnesnim dnem 25.1.2016...

Naposledy přečtené dotazy z poradny

Bolest kolene

Dobrý den mám taky dotaz mne už před 10letmi tahali par krát vodu s kolene...

Bolesti varlat

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je možné že mě bolí varlata ze sexuální...

Tep srdce v pravém uchu.

Dobrý den. Před cca 4 měsíci se mi objevil v pravém uchu kolísavý šumivý hukot...

Nevolnost,návaly horka,točení hlavy, zimnice

Dobrý den, před rokem jsem skončila v nemocnici s dušností, návaly horka, motáním...

Modřina po operaci slepého střeva

Dobry den, chtela bych se zeptat dnes je to uz tyden co jsem po operaci slepeho...

MR mozku a krční páteře

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,mám žádanku na vyšetření magnetickou rezonancí...

Zvětšené lymfatické uzliny v tříslech, mají vliv na erekci?

Dobrý den Chtěl jsem se Vás optat na uzliny v tříslech. Mám v pravém třísle...

Bolest ramene

Dobrý den. Mám bolest pravé paže od ramene směrem k lokti. Nedám ruku za záda...

Užívání antibiotik

Dobrý den, bylo mi určeno ať užívám prášky Amoksiklav a chtěla bych se zeptat,...

Magnetická rezonance a RS?

Dobrý den, prosim, mohl byste mi vysvětlit co znamená moje lékařská zpráva z...

Cyklus a ovulace

Dobrý den, v prosinci 2011 jsem přestala brát antikoncepci, loňské léto jsme...

Prekolaps, změna vědomí

Dobry den, chtela bych se zeptat co mi je. Dnes jsem jela domu, musela jsem...

Vysoký tep v klidu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám vysoký tep v klidu kolem 90t/min, při...

Vliv drog na opožděnou menstruaci

Nejsem blba test sem si udelala tehotna nejsem :( muzou drogy zpusobyt jeden...

Tvrdá žíla/uzlina na penisu

Dobrý den, zhruba před 6 týdny se mi na penisu, pod žaludem vytvořila jakási...

ATB a Slunce

Dobrý den, chci se zeptat beru antibiotika na angínu Zinnat 500 a zbývá mi ještě...

Dcera, 13 let, si stěžovala že jí trápí hlen ve stolici.

Dobrý den, dcera 13 let si stěžovala že jí trápí hlen ve stolici. Mám o ní obavy,...

RS+dieta

Dobrý den, je v rs jídelníčku omezený přísun ostrých jídel? Mám chili rád...

Močení

Dobrý den, jsem starší 75 let a často dochází k problému, že při močení nemám...

Bolest za krkem

Dobrý deň Už asi necele 3 týždne má boli krk raz to cítim inokedy nie väčšinou...

Zavřít reklamu