Přihlásit se Přihlásit se přes Facebook

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se

Vytvořit nový účet uLékaře.cz

Připojte se do komunity uLékaře.cz a získejte přístup k historii všech svých dotazů a odpovědí.
Již máte účet? Přihlaste se zde

Máte Facebook? Ušetřete si čas a jednoduše se přihlaste skrz něj.

Přihlásit se přes Facebook
Právní prohlášení

1. Obecná ustanovení
1.1 Užíváním služeb projektu uLékaře.cz zejména prostřednictvím internetových stránek, mobilní aplikace a profilů na sociálních sítí provozovaných společnosti uLékaře.cz, uzavíráte Dohodu o užívání služeb projektu (dále jen „dohoda“) se společností uLékaře.cz, s.r.o., IČO 05341051 se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, PSČ 120 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262183. 
1.2 Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním výše uvedených služeb projektu uLékaře.cz vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody, nenese uLékaře.cz, s.r.o. odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

2. Obsah a charakter stránek
2.1 Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. 
2.2 Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
2.3 Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
2.4 Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
2.5 Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností uLékaře.cz, s.r.o., která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. 

3. Lékařská poradna
3.1 Součástí projektu uLékaře.cz je i Poradna lékaře. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.
3.2 Dotazy posílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací, které by mohly konkretizovat osobu tazatele. Prosbám o nezveřejnění dotazu nemůže tedy provozovatel internetových stránek vyhovět.
3.3 Dotazy jsou zobrazovány anonymně (v poradně se zobrazuje pouze křestní jméno uživatele) a dodržují zásady ochrany osobních údajů.
3.4 Uživatelé poradny mají garantováno, že odpověď na dotaz dostanou do uvedené doby daného tarifu, která se vztahuje k pracovní době lékařů, tj. v pracovní dny od 07:00 do 20:00 hodin. Pokud provozovatel nedodrží tuto lhůtu, případně dojde k technickému problému či dotaz nebude vyřízen vůbec, poskytne provozovatel uživateli možnost jeden či více dotazů položit zdarma.
3.5 Uživatel může komunikovat s lékařem pouze prostřednictvím internetové poradny www.ulekare.cz. Jakýkoliv jiný způsob komunikace s našimi lékaři z poradny je zakázán.

4. Objednání k lékaři
4.1 Součástí projektu uLékaře.cz je možnost objednat se do zdravotnického zařízení, se kterým má Provozovatel uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zdravotnická zařízení po převzetí informací o uživatelovi komunikují přímo s uživatelem, první kontakt uživatele se zdravotnickým zařízením ale vždy zařizuje Provozovatel.

5. Důležitá upozornění
5.1 Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
5.2 Poradna kvůli velmi omezeným diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující.

6. Další ujednání
6.1 V případech, kdy jste ve vztahu ke společnosti uLékaře.cz, s.r.o. spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete, jste-li v postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také můžete (jste-li v postavení spotřebitele) využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Společnost uLékaře.cz, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Poslední aktualizace: 23. 07. 2018

Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 5, IČO 05341051 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb v rámci projektu uLékaře.cz, který je tvořen zejména specializovanými internetovými stránkami, mobilními aplikacemi a profily na sociálních sítích (dále jen “projekt uLékaře.cz”). Projekt uLékaře.cz je provozovaný Společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Souhlas se zpracováním dávám maximálně na období 10 let od mé poslední aktivity nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.  

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem:

  • vypracování odpovědi odborníka v rámci projektu uLékaře.cz, a/nebo
  • předání vhodnému zdravotnickému zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci mého zdravotnického stavu.

Výslovně tedy souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím zdravotnickým zařízením, se kterými má Společnost uzavřená zvláštní ujednání o zárukách při zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů. Aktuální seznam spolupracujících zdravotnických zařízení shledávám v rámci uvedeného hyperlinku.

Dále souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci poradny projektu uLékaře.cz na základě mého výslovného požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; 
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
  • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím mé výslovně položené dotazy. 

Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kontakt http://www.stankovapartneri.cz/dpo/, nebo po další komunikaci ohledně mých osobních údajů, příp. odvolání souhlasu s jejich zpracováním mohu také využít adresu osobniudaje@ulekare.cz.

Potvrzuji, že tímto dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Zasílání informačních emailů

Uděluji společnosti uLékaře.cz, s.r.o., v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje uLékaře.cz s novinkami týkajících se služeb poskytovaných uLékaře.cz, s.r.o. anebo o produktech třetích osob. Svůj souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje můžu kdykoliv odvolat přímo prostřednictvím obdrženého e-mailu, po přihlášení v mém uživatelském profilu nebo zasláním požadavku na osobniudaje@ulekare.cz.

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Chcete se přihlásit? Přihlaste se zde
Nemáte účet? Registrujte se

Zažívací obtíže

Trávení Peter 7.10.2017

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o radu, ako ďalej postupovať (prípadne akého špecialistu navštíviť) v mojom prípade.

Som 27-ročný muž, ktorý posledné tri roky bojuje s chorobou, ktorá sa ešte nikomu nepodarila diagnostikovať.

Všetko to začalo koncom roku 2014 hnačkami, bolesťami žalúdka, zvracaním. Gastrofibroskopia odhalila len zápal sliznice, ktorý sa podarilo eliminovať úspešne vďaka Oprazolu 20mg/40mg denne podľa potreby.

O rok na to mi pri sonografii pri podozrení na chronický zápal slepého čreva diagnostikovali žlčníkové kamene a v tom istom roku (2015) bol žlčník odstránený.

Po minulom roku, ktorý bol čo sa žalúdočných a črevných ťažkostí týka pomerne dobrý, je tento rok opäť zlý a trpím častými recidívami svojho ochorenia napriek tomu, že sa snažím stravovať zdravo.

Za celé tie roky som absolvoval nespočet krvných testov, ktoré vylúčili celiakiu, Crohnovu chorobu, ulceróznu kolitídu, histamínovú intoleranciu, HP. Bol som testovaný na potravinové alergie, SIBO, fruktózovú malabsorbciu, robili mi rontgen žalúdka ...

V porovnaní s obdobím spred vypuknutia tejto choroby pozorujem nasledovné symptómy, z ktorých s výnimkou zhoršeného spánku a pruritu žiadny nepretrváva dlhodobo, prichádzajú a odchádzajú akoby vo vlnách. Samozrejme, nedokážem definovať čo je symptóm a čo je následok symptómu.

1. Bolesti žalúdka
2. Hnačky
3. Zlý spánok
4. Bolesti chrbta
5. Svalové problémy
6. Nevoľnosť
7. Bolesti tela (ako pri svalovici)
8. "Zimovravosť" (býva mi často zima)
9. Zhoršený pruritus
10. Pálenie/pichanie pri močení
11. "Tmavé" videnie
12. Ekzémy, vyrážky

Chcel by som poznamenať, že napriek všetkému som mal v takmer 100% ukážkové krvné testy, žiadne zvýšené CRP, biele krvinky. Jediné hodnoty, ktoré mi "skákajú" sú kyselina močová a vitamín D.

Nebývam vôbec chorý, od prepuknutia choroby som jeden jedinýkrát mal teplotu nad 38 stupňov. Moja imunita v tomto smere funguje výborne. Je možné, že je to však spôsobené vyšším potením, na ktoré trpím už od puberty, vďaka čomu sa ľahšie zbavujem toxínov a iných škodlivých látok.

Bol som u ortopéda (rontgen chrbtice v poriadku), gastroenterológa, urológov, hematológa, očného lekára a naposledy u endokrinológa.

Nemyslím si, že moje ochorenie má psychosomatický pôvod, v minulom roku, kedy som štátnicoval, som nemal problémy, aké mám napríklad teraz.

Necítim sa byť v depresii, deprimovaný, s chorobou som sa ako-tak vyrovnal a prijal bolesti a všetky obmedzenia ako súčasť života a snažím sa žiť život najlepšie a najkrajšie, ako sa len dá. Neplačem, neutápam sa v žiali a podobne.

Rád by som sa opýtal, či mi viete poradiť ešte to, na čo sa otestovať, akým smerom sa vydať.

Asi nebude prekvapením, že som za tie tri roky toho poriadne veľa prečítal a priznám sa, že som nenašiel diagnózu, ktorá by dokonale sedela na moje symptómy, respektíve ju vylučujú výsledky krvných alebo iných testov.

Tým, že ochorenie má svoje remisiu a relapsy a trvá už skoro tri roky, predpokladám, že sa jedná o nejaké špecifické ochorenie, ktoré bežné krvné testy nevedia odhaliť zrejme preto, lebo sa na ne priamo netestuje.

Po tom, čo sa vylúčil problém so štítnou žľazou, ktorú mám "absolútne zdravú", slovami endokrinológa.

A mám ešte pár doplnkových otázok, na ktoré asi nie je ľahké odpovedať, ale uvítam aspoň váš subjektívny názor.

1. Ako je možné, že napriek tomu, aké problémy mávam, sa v krvných testoch nikdy nič neukázalo? Nemôžu byť normálne hodnoty symptómom?
Očakával by som, že možno po období hnačiek (nikdy sa neobjavila krv!) budem mať deficit minerálov či iných prvkov.

2. Môže za istých okolností alergia na roztoče, perie spustiť v tele autoimunitnú reakciu, ktorá je zodpovedná za hore spomenuté symptómy?

3. Môže lymská borelióza vyvolávať spomenuté symptómy? Protilátky na anti-borelliu mi zatiaľ netestovali.

4. Je moja choroba súdiac podľa symptómov, autoimunitná, neurologická, kardiologická alebo je problém v psychike?

5. Nemôže to mať vírusovú alebo mikroorganizmovú príčinu?

6. Sú antidepresíva rozumnou alternatívou, ako sa ďalej vybrať?

Uvedomujem si, že môj problém je dosť interdisciplinárny, zahrňuje symptómy z rôznych oblastí je ťažké určiť, čo je symptóm a čo nie je.

Pevne však verím, že mi možno poradíte, ako ďalej postupovať, keďže sami uznáte, tri roky je poriadne dlhé obdobie na jednu chorobu.

Ešte prikladám názor endokrinológa. Ten vyslovil presvedčenie, že príčinou mojich ťažkostí je že telo z nejakých príčin vytvára protilátky proti samému sebe a je teda neustále "naspeedované". Preto mám takú imunitu, akú mám a nebývam chorý, preto zle spávam, lebo telo sa nevie upokojiť, preto mávam hnačky a bolievajú ma rôzne časti tela, keďže "TO" niečo útočí na nervy.

Pochádzam zo zdravej rodiny, v ktorej sa ľudia dožívajú vysokého veku.

Diagnostikové ochorenia
GERD
Laktózová intolerancia
Fruktózová malabsorbcia
Skolióza
DNA?
Potravinové alergie
Alergia na perie, roztoče, trávy ...

Odpovídá lékař:

MUDr. Dagmar Doležalová

Specializace: Praktické lékařství Pracoviště: Praktická lékařka pro dospělé, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno

Dobrý den, Váš dotaz přebírá konzultační ambulance a bude na něj odpovídat specialista ...
S pozdravem
MUDr. Dagmar Doležalová - praktická lékařka

Odpovídá lékař:

MUDr. Soňa Boušková

Specializace: Vnitřní lékařství

Dobrý pane Petře, Vaše dotazy jsou velmi obsáhlé a Vaše obtíže pestré. Nemyslím si, že bych na základě popisu Vašich obtíží, zvlášť když nemám k dispozici žádnou zprávu, výsledky z vyšetření atd., byla schopna dostat se dál než Vaši lékaři. Zdá se, že jste byl velmi důkladně vyšetřený a přijít na něco, co se ještě nevyšetřovalo nebo nezkusilo, by vyžadovalo podrobné studium všech Vašich dostupných výsledků. Je možné, že Vaše obtíže mhou mít psychosomatický původ a v takovém případě bych doporučovala konzultovat spíše psychoterapeuta či psychologa, než se rozhodnete pro antidepresiva. Je ale možné, že Vaše obtíže mají nějaký metabolicko/imunitní původ, může být i správná teorie Vašeho endokrinologa.
Budu vycházet z toho co jste napsal jako diagnózy - GERD způsobuje obtíže s trávením, bolesti břicha, nadýmáná a špatné trávení, laktózová intolerance a fruktózová malabsorbce rovněž, pokud nedodržujete dietu, můžete mít občas průjmy, bolesti břicha a nadýmání, únavu.
Při dlouhodobých onemocněních je člověk vystaven stresu z vyšetřování, z vlekoucích se obtíží, z obavy z výsledků atad. Což samo o sobě může vyústit v poruchy spánku a i bolavého člověka.
Bolesti zad při skolióze jsou běžné, je potřeba, abyste vyhledal rehabilitačního lékaře, nechal se vyšetřit a zahájil patřičná cvičení k nápravě držení těla. Zimomřivost bývá důsledkem energetického vyčerání organismu - například opakovanými průjmy, únavou a špatným spánkem, stresem atd.
Zda za Vaše obtíže nemůže nějaké mikrobiální onemocnění - viry, bakterie, plísně, Lymeská nemoc, na to lze těžko odpovědět, nevím, na co jste byl vyšetřen. Lymeská borrelióza by mohla vysvětlit některé z Vašich příznaků, určitě se na ni nechte vyšetřit, nebývá to neobvyklé.
Doporučuji Vám navštívit imunologa, který Vám poradí, jakým způsobem podpořit Vaši imunitu. Navštivte také lékaře celostní medicíny (akupunkturistu, homeopata...), který Vám poradí s dietou, doporučí přírodní cesty úzdravy, doporučí jak nabrat ztracenou energii. Všude kam půjdete, vezměte s sebou dostupnou lékařskou dokumentaci.
Zatím Vám poradím pouze tolik, že pokud trpíte laktózovou intolerancí a fruktózovou malabsorbcí, měl byste tomu primárně uzpůsobit Váš jídelníček tak, aby se v něm nevyskytovaly potraviny, které Vám škodí. Například někteří lidé s intolerancí laktózy nemohou jíst dokonce ani jogurty a tvrdé sýry, které se normálně udávají jako možné. Totéž platí o malabsorbci fruktózy. Dodržujete dietu s nízkým množstvím laktózy a fruktózy? I u dny platí dietní opatření. Proto doporučuji zabývat se důkladně tím, co jíte, jak si potraviny upravujete, jak často jíte, zda dost pijete. Kdybyste si nebyl jistý, existují dietologické poradny, poptejte se u gastroenterologa, který by Vám výživového specialistu mohl doporučit.
S pozdravem MUDr. Soňa Booušková

Poradna uLékaře.cz

Online poradna a objednání k lékaři

Rychlá odpověď
již do 6 hodin

Zkušení lékaři odpovídají
na vaše dotazy

Cena již
od 99 Kč

Zjistit, jak funguje poradna

Související dotazy

Zažívací obtíže
Dobrý den, je mi 19 let a už 3 roky mne trápí zažívací...
Zažívací obtíže
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je normální,...
Zvýšený bilirubin a zažívací obtíže
Dobrý den Chtěl bych znát váš názor..je mi 24 let,asi...
Vleklé zažívací obtíže
Dobry den, jsem na rodicovske dovolene a jiz nekolik...
Zažívací obtíže
Dobry den,, chtela jsem se zeptat, mam Stale zazivaci...
Zvýšený bilirubin a zažívací obtíže - výsledky testů
Dobrý den, genetické testy byly provedeny ,bylo mi...

Doporučujeme

Více dotazů z poradny

Zázvor a prevence rakoviny

Dobrý den, dočetla jsem se o pozitivních účincích zázvoru jako prevenci rakoviny....

Zázvor po vyčištění zubů

Dobrý den, lze pít zázvorový nápoj poté, co jsem si vyčistil zuby? (Zázvor jsem...

Zázvor v 6.tt

Dobrý den, trápí mě mé rozhodnutí, strouhat si zázvor do čaje.Má dr mi řekla,...

Zázvor v těhotenství

Dobrý den, jsem v 18 týdnu těhotenství. Nevěděla jsem, že se od druhého trimestru...

Zázvorový čaj v těhotenství

Dobrý den, žádám Vás o sdělení ohledně zázvoru. V současné době jsem ve 22tt....

Zázvorový sirup

Dobrý den, dělala jsem si doma zázvorový sirup. Můžu ho jako prevenci podávat...

Zázvorový sirup

Dělala jsem si doma zázvorový sirup. Můžu ho jako prevenci podávat svým dětem...

Zážitek

Mám problém nějak rozumě si vysvětlit zážitek. Přišel jsem jednou do bytu a...

Zážitek ve větrném tunelu

Dobrý den, Měl bych dotaz ohledně zážitku ve větrném tunelu. Chtěl bych ho...

Zažívací a střevní problémy

Dobrý den, Mám opakované problémy se zažíváním a vyměšováním. Je mi 23 let....

Zažívací obtíže

Dobrý den, vždy jsem měla řidší a častější stolici, upravilo se to až při docházení...

Zažívací obtíže

Dobrý den, už jsem tady měl dotaz ohledně svých zaživacích potíží. Řešením mělo...

Zažívací obtíže

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak mohu zjistit koncentraci svých žaludečních...

Zažívací obtíže

Dobrý den, mám dotaz ohledně nafouklého břicha. Už druhý den mám nafouklé břicho.......

Zažívací obtíže

Uz asi mesic me poboliva bricho,ale nevím z ceho to je. Na vysetreni sono kvuli...

Zažívací obtíže

Dobry den, Je mi 29 let a takrka od malicka trpim problemy se zaludkem. Zacalo...

Zažívací obtíže

Dobrý den chtěla jsem se zeptat už asi měsíc mě trápí bolení břicha vždycky...

Zažívací obtíže

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je normální, že i po 10 měsících držení...

Zažívací obtíže

Dobrý den,je mi 22 let a mám obavy z rakoviny konečníku. Potíže mám od začátku...

Zažívací obtíže

Dobrý den. Trápí mně problémy se zažíváním, nadýmání, bolesti břicha, někdy...

Naposledy přečtené dotazy z poradny

Kampylobakter

Dobry den, pred měsícem mi byl nalezen po silném strevnim onemocnění kampylobakter....

Podivné dvojbarevné znaménko

Dobrý den, již delší dobou mám na sobě podivné znaménko - se světlejším prstenem...

Bolest klíční kosti a hrudníku

Dobrý den. Trpím artrozou celé páteře, obě kolena a pravé rameno mám již po...

Beru léky na RS Gilenya, hladinu jaterních testů mám dlouhodobě vyšší(ALT 1,9), (AST 0,75), (GGT 2,7)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat beru léky na RS Gilenya (2 roky) - ty musím...

RTG snímek hrudníku

Dobry den,manzel byl na rentgenu plic a dostal tento vysledek,mohli byste nam...

Trápí mě vystouplé bradavky, jsem muž

Dobrý den,trápí mě vystouplé bradavky jsem muž 23 let 71kg 172cm..strašně se...

Výrůstek pod kolenem

Dobrý den,trápí mě už asi tři roky výrustek pod kolenem.Mám ho na levé i pravé...

Bulka konečníku

Dobrý den, v oblasti konečníku jsem si nahmatal asi 0,5 cm podlouhlou bulku,...

Střevní obtíže

Dobrý den, je mi 56 let a už druhý týden mám problémy zřejmě se střevem nebo...

Heřmánkový čaj dlouhodobě, riziko?

Dobrý den, chci se zeptat na ODBORNÝ nároz na dlouhodobé každodenní užívání...

Bolesti a křeče v břiše po alkoholu

Dobrý den už je to asi týden co jsem s kamarády slavila a vypila jsem celou...

Polyneuropatie

Dobrý den, prosila bych Vás o Váš názor na můj problém (53 let, nekuřačka,...

Distorze hlezna

Dobrý den, před 8 týdny jsem si na výletě podvrtnul pravý kotník, poté jsem...

Únava a nechutenství nejasné příčiny

Dobrý den , již rok trpím, začalo to průjmem, pak nechutenství, slabost pocit...

Červíci ve stolici

Dobrý den, měla bych dotaz. Asi před týdnem jsem ve stolici objevila bílé červíky....

Tvarohovitý výtok pochvy

Dobrý den, před asi 4 měsíci jsem měla zánět močového měchýře, dostala jsem...

Krev v moči, velká slabost, kašel

Dobrý den, po ránu jse měla krev v moči, už pět dní jsem velice sabá, že nemůžu...

Streptokok v pochvě

Dobrý den, v posledních 3 měsících jsem si po dobrání antibiotik kvůli zánětu...

Menstruační cyklus

Dobrý den, opět budu mít asi dost hloupý dotaz. Jak se vlastně počítá cyklus...

Přenos HIV

Dobrý den, AIDS je skoro jako mor ve středověku, tedy stejně nebezpečný. Pokud...

Zavřít reklamu