Přihlásit se Přihlásit se přes Facebook

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se

Vytvořit nový účet uLékaře.cz

Připojte se do komunity uLékaře.cz a získejte přístup k historii všech svých dotazů a odpovědí.
Již máte účet? Přihlaste se zde

Máte Facebook? Ušetřete si čas a jednoduše se přihlaste skrz něj.

Přihlásit se přes Facebook
Právní prohlášení

1. Obecná ustanovení
1.1 Užíváním služeb projektu uLékaře.cz zejména prostřednictvím internetových stránek, mobilní aplikace a profilů na sociálních sítí provozovaných společnosti uLékaře.cz, uzavíráte Dohodu o užívání služeb projektu (dále jen „dohoda“) se společností uLékaře.cz, s.r.o., IČO 05341051 se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, PSČ 120 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262183. 
1.2 Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním výše uvedených služeb projektu uLékaře.cz vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody, nenese uLékaře.cz, s.r.o. odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

2. Obsah a charakter stránek
2.1 Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. 
2.2 Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
2.3 Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
2.4 Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
2.5 Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností uLékaře.cz, s.r.o., která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. 

3. Lékařská poradna
3.1 Součástí projektu uLékaře.cz je i Poradna lékaře. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.
3.2 Dotazy posílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací, které by mohly konkretizovat osobu tazatele. Prosbám o nezveřejnění dotazu nemůže tedy provozovatel internetových stránek vyhovět.
3.3 Dotazy jsou zobrazovány anonymně (v poradně se zobrazuje pouze křestní jméno uživatele) a dodržují zásady ochrany osobních údajů.
3.4 Uživatelé poradny mají garantováno, že odpověď na dotaz dostanou do uvedené doby daného tarifu, která se vztahuje k pracovní době lékařů, tj. v pracovní dny od 07:00 do 20:00 hodin. Pokud provozovatel nedodrží tuto lhůtu, případně dojde k technickému problému či dotaz nebude vyřízen vůbec, poskytne provozovatel uživateli možnost jeden či více dotazů položit zdarma.
3.5 Uživatel může komunikovat s lékařem pouze prostřednictvím internetové poradny www.ulekare.cz. Jakýkoliv jiný způsob komunikace s našimi lékaři z poradny je zakázán.

4. Objednání k lékaři
4.1 Součástí projektu uLékaře.cz je možnost objednat se do zdravotnického zařízení, se kterým má Provozovatel uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zdravotnická zařízení po převzetí informací o uživatelovi komunikují přímo s uživatelem, první kontakt uživatele se zdravotnickým zařízením ale vždy zařizuje Provozovatel.

5. Důležitá upozornění
5.1 Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
5.2 Poradna kvůli velmi omezeným diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující.

6. Další ujednání
6.1 V případech, kdy jste ve vztahu ke společnosti uLékaře.cz, s.r.o. spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete, jste-li v postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také můžete (jste-li v postavení spotřebitele) využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Společnost uLékaře.cz, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Poslední aktualizace: 23. 07. 2018

Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 5, IČO 05341051 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb v rámci projektu uLékaře.cz, který je tvořen zejména specializovanými internetovými stránkami, mobilními aplikacemi a profily na sociálních sítích (dále jen “projekt uLékaře.cz”). Projekt uLékaře.cz je provozovaný Společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Souhlas se zpracováním dávám maximálně na období 10 let od mé poslední aktivity nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.  

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem:

  • vypracování odpovědi odborníka v rámci projektu uLékaře.cz, a/nebo
  • předání vhodnému zdravotnickému zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci mého zdravotnického stavu.

Výslovně tedy souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím zdravotnickým zařízením, se kterými má Společnost uzavřená zvláštní ujednání o zárukách při zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů. Aktuální seznam spolupracujících zdravotnických zařízení shledávám v rámci uvedeného hyperlinku.

Dále souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci poradny projektu uLékaře.cz na základě mého výslovného požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; 
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
  • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím mé výslovně položené dotazy. 

Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kontakt http://www.stankovapartneri.cz/dpo/, nebo po další komunikaci ohledně mých osobních údajů, příp. odvolání souhlasu s jejich zpracováním mohu také využít adresu osobniudaje@ulekare.cz.

Potvrzuji, že tímto dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Zasílání informačních emailů

Uděluji společnosti uLékaře.cz, s.r.o., v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje uLékaře.cz s novinkami týkajících se služeb poskytovaných uLékaře.cz, s.r.o. anebo o produktech třetích osob. Svůj souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje můžu kdykoliv odvolat přímo prostřednictvím obdrženého e-mailu, po přihlášení v mém uživatelském profilu nebo zasláním požadavku na osobniudaje@ulekare.cz.

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Chcete se přihlásit? Přihlaste se zde
Nemáte účet? Registrujte se

Klíšťová encefalitida: Česko vede v počtu nemocných

Očkování proti klíšťové encefalitidě Teplota těla Bechtěrevova nemoc příznaky Klíšťová encefalitida Encefalitida Obrna lícního nervu Nemoc kloubů Inkubační doba MUDr. Jakub Holešovský 23.4.2015 redakce uLékaře

Onemocnění klíšťovou encefalitidou přibývá a ne vždy dochází k úplnému uzdravení pacienta. Nemoc se navíc objevuje i v místech, kde se dlouho nevyskytovala. O klíšťové encefalitidě a možnostech prevence si budeme dnes povídat s profesorem Romanem Prymulou, ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové a předsedou České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

ilustrace

Pane profesore, nejprve nám řekněte, co je to klíšťová encefalitida.

Jedná se o virové onemocnění, které postihuje převážně centrální nervový systém, tedy mozek a míchu. Choroba probíhá typicky ve dvou fázích. V té první dochází ke vzniku chřipkových příznaků, které po několika dnech odezní. Poté přichází mnohem devastující druhá fáze, která už skutečně postihuje nervovou tkáň.

Jaká je historie tohoto onemocnění? Odkdy jej monitorujeme na území České republiky?

Kdybychom nahlédli až do dávné historie, tak již kolem roku 1750 bylo objeveno a popsáno klíště. Samotný virus byl však zjištěn až kolem roku 1945. Nemalé zásluhy na tomto objevu mají i čeští vědci. Od této doby dochází k mapování výskytu klíšťové encefalitidy v českých zemích. Jsme jeden z mála států na světě, který má propracovaný systém hlášení podezřelých případů a monitorování potvrzených nákaz virem klíšťové encefalitidy.

Kdy by lidé měli uvažovat o nákaze klíšťovou encefalitidou? Jak vypadají příznaky jednotlivých fází?

Nejdůležitější je údaj o přisátém klíštěti, ne každý si na to však pamatuje. První příznaky se rozvíjejí po inkubační době 7–14 dnů, onemocnění se však může projevit i za 30 dnů od kousnutí. V první fázi dochází k rozvoji nespecifických chřipkových příznaků, mezi něž patří zvýšená teplota, bolesti hlavy, kloubů a únava. V této fázi tedy člověk většinou nepozná, že se jedná o klíšťovou encefalitidu. Pokud se však tyto příznaky objeví u jedince, který měl v minulých dnech přisáté klíště, je zcela na místě navštívit lékaře. Příznaky druhé fáze onemocnění jsou natolik závažné, že člověka donutí vyhledat zdravotní péči. Dochází totiž k poškození mozkových blan, mozkové tkáně nebo míšních nervů. Postižení nervové tkáně se projeví krutými bolestmi hlavy, horečkami, světloplachostí, nevolností a zvracením, ztuhnutím šíjových svalů, závratěmi, svalovým třesem, nervovými obrnami, ale i poruchami spánku, paměti a dezorientací.

Do jaké skupiny virů patří původce klíšťové encefalitidy?

Virus klíšťové encefalitidy patří mezi flaviviry. Nemoc však nevyvolává pouze jeden typ viru. Existují asi tři základní skupiny, které tvoří celé spektrum onemocnění. V zásadě tedy rozlišujeme západní, východní a sibiřský podtyp viru klíšťové encefalitidy. Pro Českou republiku je typický západní podtyp. Flaviviry jsou obecně mnohem širší skupinou virů. Patří mezi ně i obávaná onemocnění přenášená komáry, jako jsou horečka dengue, žlutá zimnice či japonská encefalitida.

Kolika lidí v České republice se onemocnění týká? Je situace u nás srovnatelná s jinými státy Evropy?

Česká republika má v tomto ohledu bohužel prioritu. Naše území je klíšťaty oblíbené. Naši lidé jsou tak ohroženější než obyvatelé řady okolních zemí. V České republice registrujeme přibližně 600 případů onemocnění ročně. Pravdou je, že počty nákaz klesají a stoupají v různých intervalech. Nejvyšší výskyt choroby byl zaznamenán v roce 2006, kdy bylo zaznamenáno 1029 případů. Když situaci porovnáme s dalšími evropskými zeměmi, dojdeme k velmi překvapivým číslům. Česká republika za posledních 10 let přispěla asi 7500 případy z celkových 17 500 zaznamenaných v Evropě. Počty nákaz z naší země tak tvoří minimálně 25 % z celkového počtu případů v Evropě.

Kde se onemocnění v České republice vyskytuje?

Bohužel musím konstatovat, že se objevuje prakticky na celém území České republiky. Dříve jsme hovořili o ohniskových oblastech, mezi něž kupříkladu patřily jižní Čechy a okolí Berounky. Klíšťata se však v nových klimatických podmínkách chovají jinak. Dnes stoupají do vyšších nadmořských výšek, nejsou již vzácností ani v 1200 m n. m. V současnosti už nejsou prakticky jenom na Sněžce, ale myslím si, že za chvíli vylezou i tam. Výskyt klíšťat je tak celoplošný, nevyvarujeme se jich ani v městských aglomeracích.

Je možné aktivitu klíšťat monitorovat?

Možné to je, ale chtěl bych před tím trochu varovat. Na internetu se běžně dočteme, zda je aktivita klíšťat maximální, střední, nebo nízká. Tato informace nás však neochrání. I v lokalitě s nízkou aktivitou můžeme narazit na klíště, které se přisaje a nakazí nás.

Reklama

Lze onemocnět i jinak než přenosem viru z klíštěte?

To je velice zajímavá otázka. Historicky je popsán mechanismus přenosu nepasterizovaným mlékem. Můžeme se tedy nakazit kravským nebo kozím mlékem. V současnosti probíhají vášnivé debaty s některými vědci, kteří se domnívají, že onemocnění přenášejí i komáři. Já se k tomuto názoru úplně nepřikláním. Spíše si myslím, že se jedná o případy, kdy nákazu přenesla nymfa klíštěte. Ta je totiž mnohem menší než dospělý jedinec a často uniká našemu zraku.

Jak se léčí klíšťová encefalitida?

Léčba je základní problém. Klíšťová encefalitida je virové onemocnění, proti kterému bohužel nemáme účinnou terapii. Jedinou možností je tlumit projevy nemoci. V akutní fázi onemocnění podáváme nemocným infuze a léky proti bolesti. Léčba tak může být dlouhodobá a nemocný si může odnést i velmi závažné následky v podobě trvalé obrny. Ve 2–3 % případů dokonce dochází k úmrtí pacienta.

Existují nějaká preventivní opatření?

Prevence je u klíšťové encefalitidy rozhodujícím faktorem. Před klíštětem jsme schopni ochránit se takzvanými bariérovými opatřeními, tedy vhodným oblečením a repelenty. Po návratu z přírody je zvyklostí zkontrolovat celý povrch těla a pátrat po známkách přisátého klíštěte. Nejspolehlivější ochranou je ale v současnosti očkování. Účinnost vakcinace je totiž kolem 99 %.

Jak vypadá očkovací schéma proti klíšťové encefalitidě?

Já bych se to pokusil zjednodušit, protože máme dvě očkovací látky, které jsou srovnatelné co do účinnosti, ale mírně se liší jejich schémata. Aby situace byla složitější, existuje klasické a zrychlené očkovací schéma. Klasické schéma se dávkuje zhruba tak, že kdykoliv můžeme podstoupit první dávku, po níž za 1–3 měsíce následuje druhá dávka a pak je přeočkování podle druhu očkovací látky mezi 5. a 12. měsícem, nebo mezi 9. a 12. měsícem. Zrychlené schéma je otázkou přibližně dvou týdnů. Imunita získaná očkováním bohužel není doživotní, první přeočkování by tak mělo následovat po 3 letech od poslední dávky. Další přeočkování se provádějí zpravidla po 5 letech, u starších jedinců raději po 3 letech.

Jak se klíšťová encefalitida liší od lymeské boreliózy?

Poměrně zásadně. Lymeská borelióza je bakteriální onemocnění, které můžeme léčit antibiotiky. Na druhou stranu proti borelióze zatím neexistuje žádná účinná vakcína. Očkovací látka se v současnosti testuje v klinických studiích, na její uvedení na trh si ale budeme muset ještě počkat. Rozdíl je tedy v tom, že na klíšťovou encefalitidu máme vakcínu, ale nemáme léčbu. U lymeské boreliózy naopak nemáme vakcínu, ale máme účinnou léčbu.

Co byste si jako předseda České vakcinologické společnosti přál v souvislosti s klíšťovou encefalitidou?

Přál bych si, aby lidé k onemocnění přistupovali s určitým rozumem. Nemyslím si, že bychom měli proočkovat celou populaci. Vakcinace je vhodná u jedinců, kteří často jezdí do přírody a bydlí v rizikových oblastech. Statistická data naštěstí nejsou natolik tragická, podle odhadů činí proočkovanost asi 23 % populace, což je v rámci zcela dobrovolné vakcíny velmi zajímavé. Myslím si tedy, že si lidé závažnost nemoci uvědomují. Zajímavý je taktéž příklad ze sousedního Rakouska. Tamní obyvatelé jsou ve stejném ohrožení, v Rakousku však nemají 600, ale pouhých 100 případů ročně. Proč tomu tak je? Rakušané jsou z hlediska prevence velmi pečliví, očkování podstoupilo kolem 90 % jedinců.

Poradna uLékaře.cz

Online poradna a objednání k lékaři

Rychlá odpověď
již do 6 hodin

Zkušení lékaři odpovídají
na vaše dotazy

Cena již
od 99 Kč

Zjistit, jak funguje poradna

Doporučujeme

Čtěte více

Klíště vám může znepříjemnit život, na ochranu přitom stačí 14 dnů

Klíšťová encefalitida není jediným onemocněním, které přenáší klíště, patří...

Klíště: není to brouk a ze stromů neskáče

Drobný parazit, který je obrovským postrachem. Klíště drží neslavné prvenství...

Klíšťová encefalitida číhá i uprostřed města. Nebo v sýru

Někteří lidé sami sebe považují za takzvané „městské typy“. Vždycky mají v zásobě...

Klíšťová encefalitida hrozí i na Dálném východě: před cestami se nechte očkovat

Vůně exotických koření, tajemné kultury, ale i zákeřná infekční onemocnění....

Klíšťová encefalitida může ohrozit také vaše čtyřnohé miláčky

Onemocnění klíšťovou encefalitidou bylo u psů poprvé popsáno zhruba před třiceti...

Klíšťová encefalitida řádila po celé Evropě

Klíšťová encefalitida pomalu zdomácňuje napříč celou Evropou. Část viny nese...

Klíšťová encefalitida se opět přenášela sýrem, tentokrát rakouským

Nejspolehlivější způsob, jak se nakazit klíšťovou encefalitidou, je nechat si...

Klíšťová encefalitida táhne Evropou, obyvatelé se zatím nebojí

Klíšťová encefalitida byla po mnoho let vnímána jako záležitost vybraných (vesměs...

Klíšťová encefalitida u dětí – nejisté konce

Pokud stále ještě nejste vy ani vaši potomci očkováni proti klíšťové encefalitidě,...

Klíšťová encefalitida v Polsku: každý desátý je nakažený kvůli svému povolání

Výskyt klíšťové encefalitidy je dnes v mnoha evropských regionech stále častější....

Klíšťová encefalitida: jak se opravdu pozná

Přestože vždy existuje jisté riziko, že nákaza klíšťovou encefalitidou bude...

Klíšťová encefalitida: utečeme před ní?

S nastávajícím létem se kdekdo chystá na výjezd do zahraničí. Potká tam pravděpodobně...

Klíšťová encefalitida: život po nemoci

O tom, že klíšťová encefalitida po sobě může zanechat dlouhodobé následky, slýcháme...

Klíšťová encefalitida? Horečka a nevolnost jsou pouze začátek!

Procházka v parku či sbírání hub často končí přisátím nezvaného hostitele na...

Klíšťová sezóna 2011: přinesla nemocnou celebritu a bohužel i úmrtí

Když se pokusíme o bilanci uplynulé klíšťové sezóny za rok 2011, výsledek nebude...

Klíšťovka mívá u dětí lehčí průběh. Zanedbat nákazu se ale nevyplácí

Klíšťová encefalitida se jen velmi zřídka vyskytuje u dětí mladších jednoho...

Klíšťovka řádí i v dalekých krajích

Klíšťová encefalitida (KE) neboli klíšťovka nesužuje jen obyvatele českých luhů...

Klíšťovka se přenáší i mlékem

V roce 1951 propukla v Rožňavě na středním Slovensku epidemie klíšťové encefalitidy...

Kloktání nepomáhá

Proti zimnímu nachlazení a chřipkovým onemocněním se lze bránit různě. Zatímco...

Kloubní náhrady: snáší je lépe lidé trpící revmatem, nebo ti s osteoartrózou?

Se zvyšujícím se věkem se klouby opotřebovávají, omezuje se jejich pohyblivost....

Naposledy přečtené dotazy z poradny

Cerveny kruh na stehně

Dobry den vcera se mi zniceho nic udelal cerveny kruh ktery svedi na stehne?...

Vysazení antikoncepce a prášky na srovnání menstruace

Dobrý den, užívám antikoncepci myslím 2 roky a 10 měsíců a přemýšlím o vysazení....

Bolest v pravém podbřišku

Dobrý den, už asi třetí den mě bolí v pravém podbřišku, bolest není stála, je...

Penicilin a vitamín C

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda se pči léčbě penicilinem může užívat vitamin...

Úmrtí mé matky při léčení odlomení apexu zevního kotníku bez dislokace

Vážený pane doktore, dotaz, který vám chci položit se netýká mé osoby ale mé...

Ucpaná žíla???

V žíle na ruce cca několik cm od místa, kde jsem měla nedávno "zapýchnutou"...

Wegenerova granulomatóza - psychika

Dobrý den, moc Vás prosím o radu, co dělat aby se mému otci zlepšila psychika...

Problémy s dýcháním

Dobrý den, přítel má dlouhodobě problém s dýcháním, na kůži má světlé mapy,...

Alkohol na poslední antibiotikum

Dobrý den, mám angínu ale už se cítím skoro zdráv, v neděli jsem začal brát...

Bulka varlete

Dobrý den před 3 týdny se mi na levém varleti udělala malá bulka cca 0,4 mm...

Trombóza dolní končetiny

Dobry den prosim o radu pred 5 tydny jsem si zlomila kotnik diagnoza S8260 weber...

Bolest stehenního svalu

Dobry den už 2 měsíce nemůžu spát trpím bolesti steheniho svalů byl jsem u lékaře...

Nádor

Dobrý den, mám dotaz ohledně zdraví mé matky. Byl jí nedávno zjištěn nádor v...

Překyselení žaludku

Dobrý den, dva roky jsem trpěl bolestmi pod pravým žebrem v oblasti dvanáctvíku,...

Překrvený děložní čípek

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: V úterý jsem byla na prohlídce u gynekologa....

Křeče v žaludku, střevní potíže v těhotenství

Dobrý den, jsem ve 26. týdnu těhotenství a mám křeče v žaludku spojené se střevními...

Hlasy v hlavě

dobry den ,,,vic jak pět let slyším hlasy v hlavě ,,,jak mi radi ,,,myšlenky...

Spondyloza

Dorbý den, Byl sem na CT páteře C4 - Th7. Mám 48 let Výsledek: Mírna spondyloza...

Boulička u konečníku

Dobrý den, na pravé straně u konečníku mi vyrostla malá kulička na tenké...

Uretrální syndrom

Pane doktore prosim o radu. Uz nekolik mesicu mam nekdy silne jindy slabsi bolesti...

Zavřít reklamu