Přihlásit se Přihlásit se přes Facebook

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se

Vytvořit nový účet uLékaře.cz

Připojte se do komunity uLékaře.cz a získejte přístup k historii všech svých dotazů a odpovědí.
Již máte účet? Přihlaste se zde

Máte Facebook? Ušetřete si čas a jednoduše se přihlaste skrz něj.

Přihlásit se přes Facebook
Právní prohlášení

1. Obsahem stránek uLékaře.cz (dále také jen „uLékaře.cz“ a/nebo „Projekt“) jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek (a mobilní aplikace a profilů na sociálních sítích) uLékaře.cz jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace a dále Poradna lékaře. Provozovatelem projektu uLékaře.cz je společnost uLékaře.cz, s.r.o., IČO 05341051, sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C.262183.

2. Projekt je chráněn zejména ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a provozovateli Projektu.

3. Reklamní informace (obchodní sdělení) jsou viditelně odlišeny od ostatního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 40/1995. Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

4. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním projektu uLékaře.cz nenese provozovatel odpovědnost.

5. Součástí projektu uLékaře.cz je i Poradna lékaře. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči; slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.

6. Dotazy posílané do Poradny lékaře slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být zveřejněny. Dotazy se žádostí o nezveřejnění nebudou z těchto důvodů zodpovídány, příp. nebude na takovou žádost uživatele reflektováno; s tím, že identita tazatele je vždy anonymizována.

7. Dotazy a odpovědi lékaře jsou zobrazovány vždy anonymně a Provozovatel dodržuje zásady ochrany osobních údajů. Zodpovězeny jsou pouze souhlasy uživatelů, kteří ke zpracování svých osobních údajů udělili souhlas. Se souhlasem a podmínkami ochrany osobních údajů se můžete seznámit zde. [M1]

8. Odpovědi na dotaz jsou sdělovány v uvedené době daného tarifu, která se vztahuje k pracovní době lékařů, tj. v pracovní dny od 07:00 do 20:00 hodin. Pokud provozovatel nedodrží tuto lhůtu, případně dojde k technickému problému či dotaz nebude vyřízen vůbec, přestože uživatel splnil podmínky stanovené provozovatelem pro zodpovězení dotazu (úhrada, souhlas se zpracováním osobních údajů, anonymizované zveřejnění dotazu a odpovědi a soulad dotazu s účelem Projektu a Poradny lékaře), poskytne provozovatel uživateli možnost jeden či více dotazů položit zdarma.

9. Uživatel může komunikovat s lékařem pouze prostřednictvím internetové poradny www.ulekare.cz; provozovatel si vyhrazuje možnost zajištění jiného způsobu komunikace v případě výslovného zájmu a souhlasu uživatele, jak je stanoveno v bodě 10.

10. Součástí projektu uLékaře.cz je možnost objednat se do zdravotnického zařízení, se kterým má Provozovatel uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zdravotnická zařízení po převzetí informací o uživatelovi komunikují přímo s uživatelem, první kontakt uživatele se zdravotnickým zařízením zařizuje výhradně Provozovatel.

11. V případech, je-li uživatel ve vztahu ke společnosti uLékaře.cz, s.r.o. spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také může uživatel v postavení spotřebitele využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Poslední aktualizace: 20.8.2018


 

Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 5, IČO 05341051 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb v rámci projektu uLékaře.cz, který je tvořen zejména specializovanými internetovými stránkami, mobilními aplikacemi a profily na sociálních sítích (dále jen “projekt uLékaře.cz”). Projekt uLékaře.cz je provozovaný Společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Souhlas se zpracováním dávám maximálně na období 10 let od mé poslední aktivity nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.  

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem:

 • vypracování odpovědi odborníka v rámci projektu uLékaře.cz, a/nebo
 • předání vhodnému zdravotnickému zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci mého zdravotnického stavu.

Výslovně tedy souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím zdravotnickým zařízením, se kterými má Společnost uzavřená zvláštní ujednání o zárukách při zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů. Aktuální seznam spolupracujících zdravotnických zařízení shledávám v rámci uvedeného hyperlinku.

Dále souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci poradny projektu uLékaře.cz na základě mého výslovného požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

 • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; 
 • s právem vznést námitku proti zpracování;
 • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
 • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

 • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
 • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
 • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím mé výslovně položené dotazy. 

Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kontakt http://www.stankovapartneri.cz/dpo/, nebo po další komunikaci ohledně mých osobních údajů, příp. odvolání souhlasu s jejich zpracováním mohu také využít adresu osobniudaje@ulekare.cz.

Potvrzuji, že tímto dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Zasílání informačních emailů

Uděluji společnosti uLékaře.cz, s.r.o., v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje uLékaře.cz s novinkami týkajících se služeb poskytovaných uLékaře.cz, s.r.o. anebo o produktech třetích osob. Svůj souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje můžu kdykoliv odvolat přímo prostřednictvím obdrženého e-mailu, po přihlášení v mém uživatelském profilu nebo zasláním požadavku na osobniudaje@ulekare.cz.

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Chcete se přihlásit? Přihlaste se zde
Nemáte účet? Registrujte se

Homeopatie dokáže zlepšit život seniorů

Homeopatie MUDr. Jaroslav Čupera 31.7.2018
Klasická medicína musí překonávat v léčbě seniorů mnoho překážek.
redakce uLékaře

S celosvětovým nárůstem populace seniorů se jejich zdravotní obtíže stávají výzvou nejen co do počtu, ale i do náročnosti. Jednu z možností, jak zkvalitnit jejich život, nabízejí i homeopatické léky.

Senioři se potýkají se stále větším počtem nemocí

Zdravotní změny ve vyšším věku bývají dány „přirozeným“ stárnutím organismu, které se projevuje snížením funkční kapacity důležitých orgánů i odolnosti tělesných tkání obecně. S tím klesá i obranyschopnost těla jako taková.

Není výjimkou, že současné seniory trápí hned několik chronických onemocnění najednou, nejčastěji se jedná o kombinaci vysokého krevního tlaku a dalšího srdečně-cévního onemocnění, cukrovky či onemocnění pohybového aparátu. U seniorů se také výrazně zvyšuje riziko výskytu některého nádorového onemocnění a stále více se objevují i postižení typu demence.

V neposlední řadě se stáří projevuje i na psychice, potíže s ní spojené, jako například deprese, osamělost, pocity nejistoty, zbytečnosti či závislosti na péči okolí, mohou posloužit také jako spouštěč tělesných obtíží.

Jejich celkový zdravotní stav a výkonnost ovlivňuje i oslabení smyslových orgánů, především zraku a sluchu.

Léčba seniorských obtíží se stává složitější

Další rovinou problémů v péči o seniory je stěžování si na větší počet obtíží, na jehož základě je nesnadné stanovit, čím vlastně senioři trpí. Řada onemocnění totiž nemá typické projevy, projevuje se často jen několik málo příznaky nebo jejich intenzita není velká, a přitom se může jednat o závažná postižení.

Klasická medicína musí překonávat v léčbě seniorů mnoho překážek. Snížení detoxikačních schopností jater a ledvin s sebou totiž nese vyšší riziko nežádoucích účinků léčiv, což bývá ještě umocněno dehydratací při sníženém pocitu žízně a nedostatečnou výživou. Také je nutno brát v potaz vzájemné působení léčiv, kterých starší lidé neberou najednou zrovna málo.

Výhody homeopatie u seniorů

 • Jemná (a trvalá) léčba. Podávání homeopatik může přinést výrazné zlepšení zdravotního stavu pacientů, a to i v případech, kdy trpí závažnými chorobami. Není to příslib vyléčení, přínos je zde především ve zkvalitnění života.
 • Minimální riziko vedlejších účinků. Homeopatické léky nezpůsobují nechtěné reakce v klasickém slova smyslu. U některých pacientů se na začátku léčby může objevit tzv. homeopatické zhoršení. To většinou znamená pouze příznivou reakci na homeopatický lék, ale pacienty to může být vnímáno negativně. Zejména u lidí užívajících více klasických léků je pak výhodou, že homeopatické přípravky neovlivňují účinnost ostatních léků.
 • Morální podpora. Homeopatika se snadno užívají a sebeobsluha podporuje sebedůvěru a pozitivní naladění seniorů, což opět zlepšuje kvalitu jejich života.
 • Zlepšení imunity. Správně vedená homeopatická léčba zvyšuje vlastní obranné mechanismy těla. 

Bez energie 

Jedním z nejčastějších stesků starších osob jsou pocity slabosti a nevýkonnosti. Jimi se může projevovat celá škála onemocnění, ale zjednodušeně lze tyto stavy dělit na:

 • fyzická slabost – celková a nervová slabost, slabost nohou, ztráta libida a sexuální výkonnosti,
 • psychická slabost – slábnutí paměti a schopnosti koncentrace, demence, neurologické potíže (například Parkinsonova choroba).

V případě výskytu těchto potíží je samozřejmě na prvním místě pečlivé vyšetření a stanovení diagnózy. Homeopatika lze však podávat bezpečně i v průběhu vyšetřovacích procedur. Jejich předpis není dán klasickou diagnózou, ale obtížemi nemocného. Po stanovení diagnózy lze samozřejmě homeopatickou léčbu individuálně upravit. Může se pak v případě jednotlivých výše uvedených stavů mírně lišit.

Je z čeho vybírat

Vhodný homeopatický lék se dá většinou vybrat z následujících hlavních přípravků určených pro nejrůznější typy slabosti a nevýkonnosti:

Arnica montana 9 C – napomáhá při pocitu „zbitosti“ a svalových bolestí. Nemocní si mohou stěžovat na příliš tvrdé postele, což může být důsledek úrazů, operací, ale i velké či dlouhotrvající tělesné zátěže. Lék se může užívat 1–3× denně v dávce 5 granulí.

Arsenicum album 9 C – jde o přípravek na slabost doprovázející vážná onemocnění či trápící pacienty se srdečními potížemi. Nemocným při těchto onemocněních rychle ubývají fyzické síly a duševně bývají velmi neklidní, úzkostní a trpí strachem ze smrti a samoty. Všechny potíže zlepšuje teplo či teplé jídlo a nápoje. Dávkování je opět 1–2× denně v dávce 5 granulí.

Baryta carbonica 9 C – lék pro seniory s tendencemi ke kornatění tepen a vysokému tlaku. Pomáhá při stížnostech na slabost se závratěmi i na nespavost. Dalšími příznaky potvrzujícími nasazení tohoto léku jsou například obrácení režimu spánek/bdění a známky počínající demence s dětinským chováním. Pacienti bývají velmi zimomřiví. Podává se 1–2× denně v dávce 5 granulí.

Ferrum phosphoricum 5 C + China rubra 5 C – působí na slabost způsobenou anémií, která je potvrzená laboratorním vyšetřením a je náležitě sledována či zaléčena. Tato kombinace léků je vhodná u pacientů, kteří jsou stále slabí a mají odpor k jakékoliv fyzické námaze. Podáváme 3× denně po 5 granulích od obou léků.

Kalium phosphoricum 9 C – lék potřebný při pocitu slabosti a únavy především z velkého duševního vypětí, obav či starostí, které se projevují hlavně neschopností soustředit se, číst či přemýšlet. Výsledkem je podrážděnost a bolest hlavy. Zlepšení nastává při mírném tělesném pohybu, například procházce na čerstvém vzduchu. Vhodné dávkování je 3× denně 5 granulí.

Nux vomica 9 C – přípravek zabírá při pocitu nevýkonnosti mozku a slabosti s podrážděností a vztekem. Pacient nesnese jiný názor či odporování. Jde také o základní detoxikační lék, který může ulevit při tlaku v žaludku, špatném trávení a zácpě, což může být důsledek užívání jiných léků. Vhodné dávkování je 3× denně 5 granulí.

Phosphorus 9 C – je určen pro pacienty, kteří se rychle přinutí k aktivitě, ale zakrátko jsou opět unavení a vyčerpaní. Mívají velmi přecitlivělé smysly. Po tělesné stránce si stěžují na závratě, slabost s postupným horšením či slabost i z malé námahy. Charakteristické pro ně je to, že všechny potíže zlepšují teplo, spánek a jídlo. Tento lék je vhodné podávat 1–2× denně v dávce 5 granulí.

Phosphoricum acidum 9 C – lék mírnící rezignaci na život, která se projevuje slabostí s naprostým nervovým vyčerpáním vedoucím k apatii, ospalosti i během dne a problémům se soustředěním. Tento stav se může objevit po vyčerpávajících infekcích, ztrátě tělesných tekutin, ale i po velkých emocionálních šocích. Podává se 2× denně 5 granulí.

Autor článku: MUDr. Jaroslav Čupera Lékař se věnuje intenzivní medícíně a homeopatii.
Je členem Rady Homeopatické lékařské asociace, o.s.
Aktuálně působí v AGNI centru v Rosicích u Brna
Líbil se vám článek? -1 ANO NE
Reklama

Poradna uLékaře.cz

Online poradna a objednání k lékaři

Rychlá odpověď
již do 6 hodin

Zkušení lékaři odpovídají
na vaše dotazy

Cena již
od 99 Kč

Zjistit, jak funguje poradna

Související články

Na zlomená srdce platí i homeopatie

Blíží se První máj s oním známým „hrdliččin zval ku lásce hlas“… Láska je nejkrásnější...

Jak zdravě stárnout? Zkuste homeopatika

V řadě zemí se vyvíjí nejrůznější preventivní programy zdravého stárnutí. Podle...

Homeopatie může pomoci v léčbě neplodnosti

Pokud nemůžete otěhotnět, možná vás už napadlo zkusit ovlivnit neplodnost nějakou...

S jarní očistou organismu pomůže homeopatie

Detoxikační kúry jsou dávné očišťovací techniky mnoha kultur, které se zejména...

Má homeopatie šanci vyléčit to, co medicína neumí?

Každý rok je to stejné: přijde "vaše" období a vy se můžete uškrábat. Zase atopický...

Homeopatie není podivínská myšlenka

Každý organismus se snaží uchovat si zdraví a být v rovnováze. Většinou k tomu...

Máte problémy s vlasy? Možná pomůže homeopatie

Potíže s kvalitou vlasů se týkají jak žen, tak mužů. Pro mnohé je to velmi citlivá...

Homeopatie pro seniory – poradí si nejen s bolestí, ale i špatnou náladou

Známé rčení praví, že proti věku není léku. Nicméně homeopatika si dokážou poradit...

Může s nadváhou pomoci homeopatie?

Být štíhlý, fit a sexy, to je trend moderní doby. O možnostech použití homeopatie...

Homeopatie: po čem sáhnout, když je dítě k neutišení

<p>Všechna miminka pláčou, a to bez výjimky. Některá více, některá méně. K uklidnění...

Doporučujeme

Čtěte více

Hojení ran napomáhá mechanická síla

Mechanický tlak může pomoci, nebo naopak zpomalit hojení ran, a to podle toho,...

Hojení ran ovlivňuje i to, co jíme

Zdravá a vyvážená strava je důležitá, to ví každý. V situacích, kdy je organismus...

Hojení rány může trvat týdny i celé roky aneb Co můžete ovlivnit sami

Než se vdáš, tak se ti to zahojí. Oblíbené úsloví našich babiček nás mnohdy...

Hojení rány startuje vápník 

Uzdravení rány je složitý děj, který má několik fází. Dosud nebylo jisté, jakým...

Hojivé stříbro uzavírá rány

Zní to možná zvláštně, ale je to fakt. Stříbro v tzv. koloidním stavu umí uzdravovat...

Holčička, nebo chlapeček? Opravdu (ne)lze pohlaví ovlivnit?

Tak trochu tajemný proces lidské reprodukce byl vždycky obestřen množstvím pověr...

Holterovo monitorování

Holterovo monitorování, ambulantní monitorování EKG nebo zkrátka jen „holter“...

Homeopatická léčba drobných poranění

O nejrůznější poranění není v běžném životě nouze. A k rychlému a spolehlivému...

Homeopatická lékárnička do kapsy: 4 nezbytní pomocníci pro akutní potíže

Homeopatických léků je spousta a indikace každého jsou jasně dané a specifické....

Homeopatická úleva během porodu

Homeopatie velmi dobře a přitom šetrně napomůže zvládnout nelehké chvilky během...

Homeopatie může pomoci v léčbě neplodnosti

Pokud nemůžete otěhotnět, možná vás už napadlo zkusit ovlivnit neplodnost nějakou...

Homeopatie na křečové žíly a hemeroidy

Pocity těžkých nohou, křečové žíly či hemeroidy trápí stále více Čechů, a to...

Homeopatie není podivínská myšlenka

Každý organismus se snaží uchovat si zdraví a být v rovnováze. Většinou k tomu...

Homeopatie není podivínská myšlenka

Každý organismus se snaží uchovat si zdraví a být v rovnováze. Většinou k tomu...

Homeopatie pro seniory – poradí si nejen s bolestí, ale i špatnou náladou

Známé rčení praví, že proti věku není léku. Nicméně homeopatika si dokážou poradit...

Homeopatie pro turisty: Jak zvládnout následky kratších či delších „výšlapů“

Turistika – oblíbená aktivita napříč všemi věkovými skupinami. Někdy nás ale...

Homeopatie: může pomoci k miminku?

Během několika posledních desetiletí došlo k významnému nárůstu počtu párů,...

Homeopatie: po čem sáhnout, když je dítě k neutišení

<p>Všechna miminka pláčou, a to bez výjimky. Některá více, některá méně. K uklidnění...

Homeopatika boreliózu nevyléčí, ale ulehčí její průběh

Borelióza je velmi závažné a v určitém ohledu i zákeřné onemocnění, které je...

Homeopatika po porodu: zmírní potíže s kojením, uleví od bolesti

Miminko je na světě, a i když je vaše radost jistě nevýslovná, pravděpodobně...