Přihlásit se Přihlásit se přes Facebook

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se

Vytvořit nový účet uLékaře.cz

Připojte se do komunity uLékaře.cz a získejte přístup k historii všech svých dotazů a odpovědí.
Již máte účet? Přihlaste se zde

Máte Facebook? Ušetřete si čas a jednoduše se přihlaste skrz něj.

Přihlásit se přes Facebook
Právní prohlášení

1. Obecná ustanovení
1.1 Užíváním služeb projektu uLékaře.cz zejména prostřednictvím internetových stránek, mobilní aplikace a profilů na sociálních sítí provozovaných společnosti uLékaře.cz, uzavíráte Dohodu o užívání služeb projektu (dále jen „dohoda“) se společností uLékaře.cz, s.r.o., IČO 05341051 se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, PSČ 120 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262183. 
1.2 Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním výše uvedených služeb projektu uLékaře.cz vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody, nenese uLékaře.cz, s.r.o. odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

2. Obsah a charakter stránek
2.1 Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. 
2.2 Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
2.3 Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
2.4 Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost uLékaře.cz, s.r.o. v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
2.5 Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností uLékaře.cz, s.r.o., která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. 

3. Lékařská poradna
3.1 Součástí projektu uLékaře.cz je i Poradna lékaře. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.
3.2 Dotazy posílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací, které by mohly konkretizovat osobu tazatele. Prosbám o nezveřejnění dotazu nemůže tedy provozovatel internetových stránek vyhovět.
3.3 Dotazy jsou zobrazovány anonymně (v poradně se zobrazuje pouze křestní jméno uživatele) a dodržují zásady ochrany osobních údajů.
3.4 Uživatelé poradny mají garantováno, že odpověď na dotaz dostanou do uvedené doby daného tarifu, která se vztahuje k pracovní době lékařů, tj. v pracovní dny od 07:00 do 20:00 hodin. Pokud provozovatel nedodrží tuto lhůtu, případně dojde k technickému problému či dotaz nebude vyřízen vůbec, poskytne provozovatel uživateli možnost jeden či více dotazů položit zdarma.
3.5 Uživatel může komunikovat s lékařem pouze prostřednictvím internetové poradny www.ulekare.cz. Jakýkoliv jiný způsob komunikace s našimi lékaři z poradny je zakázán.

4. Objednání k lékaři
4.1 Součástí projektu uLékaře.cz je možnost objednat se do zdravotnického zařízení, se kterým má Provozovatel uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zdravotnická zařízení po převzetí informací o uživatelovi komunikují přímo s uživatelem, první kontakt uživatele se zdravotnickým zařízením ale vždy zařizuje Provozovatel.

5. Důležitá upozornění
5.1 Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
5.2 Poradna kvůli velmi omezeným diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující.

6. Další ujednání
6.1 V případech, kdy jste ve vztahu ke společnosti uLékaře.cz, s.r.o. spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete, jste-li v postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také můžete (jste-li v postavení spotřebitele) využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Společnost uLékaře.cz, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Poslední aktualizace: 23. 07. 2018

Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 5, IČO 05341051 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb v rámci projektu uLékaře.cz, který je tvořen zejména specializovanými internetovými stránkami, mobilními aplikacemi a profily na sociálních sítích (dále jen “projekt uLékaře.cz”). Projekt uLékaře.cz je provozovaný Společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Souhlas se zpracováním dávám maximálně na období 10 let od mé poslední aktivity nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.  

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem:

  • vypracování odpovědi odborníka v rámci projektu uLékaře.cz, a/nebo
  • předání vhodnému zdravotnickému zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci mého zdravotnického stavu.

Výslovně tedy souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím zdravotnickým zařízením, se kterými má Společnost uzavřená zvláštní ujednání o zárukách při zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů. Aktuální seznam spolupracujících zdravotnických zařízení shledávám v rámci uvedeného hyperlinku.

Dále souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci poradny projektu uLékaře.cz na základě mého výslovného požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; 
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
  • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím mé výslovně položené dotazy. 

Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kontakt http://www.stankovapartneri.cz/dpo/, nebo po další komunikaci ohledně mých osobních údajů, příp. odvolání souhlasu s jejich zpracováním mohu také využít adresu osobniudaje@ulekare.cz.

Potvrzuji, že tímto dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Zasílání informačních emailů

Uděluji společnosti uLékaře.cz, s.r.o., v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje uLékaře.cz s novinkami týkajících se služeb poskytovaných uLékaře.cz, s.r.o. anebo o produktech třetích osob. Svůj souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje můžu kdykoliv odvolat přímo prostřednictvím obdrženého e-mailu, po přihlášení v mém uživatelském profilu nebo zasláním požadavku na osobniudaje@ulekare.cz.

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Chcete se přihlásit? Přihlaste se zde
Nemáte účet? Registrujte se

„Děti na očkování jsme sbírali i v těch nejzapadlejších vesnicích“

Dětská obrna Tep v uchu Streptokok u dětí Škrkavka dětská Aktivita klíšťat Očkování proti neštovicím Zimnice bez teploty Váha dětí 26.9.2013 redakce uLékaře

Rozhovor s českou zdravotní sestrou bojující (nejen) proti choleře v Jižním Súdánu

Jižní Súdán_Corinne Baker
Jižní Súdán_Corinne Baker

Petra Růžičková je zdravotní sestrou, která se podílela na několika očkovacích kampaních Lékařů bez hranic. Tato dlouholetá spolupracovnice má za sebou několik misí – na Haiti, v Čadu, v Demokratické republice Kongo, … Nedávno se vrátila z Jižního Súdánu, kde pracovala v týmu provádějícím očkování proti choleře. Její domovskou nemocnicí je Ústřední vojenská nemocnice v Praze-Střešovicích, s jejíž laskavou podporou může dál v misích pokračovat.

Proč právě očkovací kampaně patří mezi důležité aktivity Lékařů bez hranic?

Většina zemí, kde Lékaři bez hranic pracují, nemá úplně funkční očkovací program. Důvody mohou být různé – nedostatek vakcín nebo jejich špatné skladování, které snižuje funkčnost, nedostatek nebo špatná dostupnost zdravotních center. Často v těchto zemích chybí osvěta – lidé mnohdy důležitost očkování nechápou, matky nechají své děti očkovat jen první dávkou a na další dávky už nepřijdou. Proto se Lékaři bez hranic na očkování soustředí a ve většině našich nemocnic a zdravotních centrech očkování dětí nabízíme. Samozřejmě velmi důležitou roli hraje očkování v uprchlických táborech, kde často vzhledem k velké koncentraci lidí na jednom místě hrozí různé epidemie. Velký význam má očkování i během probíhající epidemie, kdy se snažíme očkováním co nejširší populace zabránit dalšímu šíření nemoci, jako například u meningitidy.

V západním Mali, podobně jako na jiných místech, přicházejí Lékaři bez hranic očkovat lidi do jejich vesnic. Zdravotnická zařízení jsou vzdálena několik hodin nebo i dní cesty a matky s malými dětmi by tuto cestu zvládaly jen obtížně. ©Venetia Dearden/MSF

Do jaké očkovací kampaně Lékařů bez hranic jste se zapojila? Jakou pozici jste zastávala ve svém týmu? Proč je důležité právě v této lokalitě děti očkovat? Kolik se vám podařilo během kampaně očkovat dětí?

Já jsem se zapojila třeba právě do očkovací kampaně proti spalničkám v několika uprchlických táborech v Čadu, kde jsme očkovali všechny děti od 6 měsíců do 15 let. Toto očkování mělo dvojí význam – prováděli jsme totiž zároveň screening podvýživy. Pokud jsme nějaké těžce či mírně podvyživené dítě objevili, zapojili jsme ho ihned do našeho vyživovacího programu. Dále jsem očkovala opět proti spalničkám děti při epidemii spalniček v Kongu. Tato kampaň byla logisticky mnohem náročnější, protože děti nebyly na jednom místě, nedaly se shromáždit tak snadno jako v uprchlickém táboře. Museli jsme dojet po často špatně přístupných cestách do vesnic a vesniček roztroušených po celém kraji. Oblast zasažená epidemií ležela u jezera Tanganika, často jsme se museli k lidem dopravovat i po vodě, na motorce anebo jen pěšky. I zde mělo očkování dvojí význam, protože jsme zároveň hledali děti, u kterých už nemoc propukla, a ty jsme pak dopravili do naší nemocnice. Takto se nám podařilo očkovat na 200 tisíc dětí. Teď naposledy jsem byla v Jižním Súdánu, kde jsme v uprchlických táborech očkovali proti choleře celou populaci kromě dětí do jednoho roku. Jednalo se o unikátní akci – po druhé v historii Lékaři bez hranic zorganizovali takto masivní očkovací kampaň proti choleře. Ve třech táborech jsme naočkovali 70 tisíc lidí ve dvou dávkách, tedy 140 tisíc vakcín.

Děti v uprchlických táborech v Jižním Súdánu jsou vystaveny velkému nebezpečí nákazy spalničkami. Lékaři bez hranic poskytují proti této nemoci očkování. ©Hereward Holland/MSF

Jak taková očkovací kampaň probíhá?

Začátku samotného očkování vždy předchází dlouhá etapa příprav, a to jak logistických, tak organizačních. Je vždy velmi důležité místní společnost na očkování připravit a vysvětlit jí jeho důležitost. Jinak by se mohlo stát, že by nikdo nepřišel anebo by lidé vůbec nevěděli, proti čemu jsou očkováni. Naše týmy místních spolupracovníků o očkování hodně a všude mluví, navštěvují lidi přímo doma a vysvětlují jim důvody očkování. Vždy spolupracujeme s místními autoritami, lokálními vůdci, církvemi, školami, různými spolky atd., kteří jsou pro nás velkou podporou při povzbuzování lidí. Mezinárodní spolupracovníci jsou pak většinou na vedoucích pozicích. Školíme týmy, které potom samotné očkování provádějí. Vytvoříme týmy o různém počtu, kde každý má svou přesně danou roli – někdo očkuje, někdo registruje, někdo vydává očkovací průkaz, … Týmy buď pracují na fixních místech a lidé chodí k nim a čekají ve frontě, nebo chodí od domu k domu či od stanu ke stanu. Strategie závisí na situaci v dané zemi, z ní se pak odvozuje vhodný přístup. Často se třeba i přístupy kombinují, jak jsme to teď naposledy dělali my v Jižním Súdánu při očkování proti choleře.

Reklama

Setkávají se týmy při očkovacích kampaních s nějakými úskalími?

Zdravotníci vždy úzce spolupracují s logistiky, protože na nich leží největší kus práce. Musejí zajistit dopravu týmu a materiálu do často odlehlých míst. Péče o vakcíny je velmi náročná, u mnoha typů očkovacích látek je potřeba zachovat bezchybný tzv. „cold chain“. To znamená, že vakcíny musejí být uchovávány při teplotě 2–8 °C od okamžiku výroby až po aplikaci. Udržet „cold chain“ v tropickém pralese bez pravidelných dodávek elektřiny a při rozvážení na motorkách není vůbec maličkost.

Při očkovací kampani se vždy snažíme pokrýt co nejvíc dané populace. Samozřejmě nás pak mrzí, když se nám toho nepodaří na 100 % dosáhnout. Na různých místech světa je stále plno nemocí, které nás už třeba netrápí, ale jinde jim děti zbytečně podléhají. Přitom je snadné jim předcházet. Pokud to jde, musíme udělat, co je v našich silách.

Demokratická republika Kongo, očkování proti spalničkám. ©Alan González/MSF

OČKOVÁNÍ

Dvacet procent všech dětí, které se každý rok na světě narodí, nemá přístup k základnímu očkování, které by je ochránilo před smrtelnými nemocemi. Přitom vakcinace i přes veškerý pokrok medicíny zůstává nejúčinnější zbraní proti nemocem, jako jsou záškrt, dětská obrna, tetanus, spalničky, černý kašel, tuberkulóza, žlutá zimnice a meningitida.

Pro Lékaře bez hranic jsou očkovací kampaně jednou ze stěžejních aktivit. Například v uprchlických táborech, kde vysoká koncentrace lidí a neuspokojivé hygienické podmínky nahrávají rychlému šíření nemocí, je očkování proti spalničkám, které ohrožují děti s nedostatečnou výživou, prioritou už při zakládání tábora.

Děti ochráněné proti pneumokoku

Lékaři bez hranic se ve své snaze o prevenci smrtelných onemocnění nebojí nových postupů. Když se například během minulého období dešťů vyšplhala úmrtnost dětí v uprchlickém táboře Yida v Jižním Súdánu vysoko nad hranici krize, rozhodli se zorganizovat očkovací kampaň proti infekcím dýchacích cest. Použili k tomu pneumokokovou vakcínu – poprvé v historii tak byly touto vakcínou očkovány děti žijící v uprchlickém táboře. Cíle očkovat všechny děti do 5 let však nemohlo být vzhledem k příliš vysokým cenám vakcíny dosaženo.

Odborníci Lékařů bez hranic už mnoho let bojují za nižší ceny očkovacích vakcín, které by umožnily ochránit mnohem více dětí v rozvojových zemích před smrtelnými chorobami. Různými prostředky, včetně transparentnosti cen, se snaží zajistit, aby farmaceutické společnosti nabízely vakcíny za co nejpřijatelnějších podmínek. Zároveň usilují o vyvinutí očkovacích látek, které by měly výrazně jednodušší podávání a nemusely by být skladovány v chladu.

Poradna uLékaře.cz

Online poradna a objednání k lékaři

Rychlá odpověď
již do 6 hodin

Zkušení lékaři odpovídají
na vaše dotazy

Cena již
od 99 Kč

Zjistit, jak funguje poradna

Doporučujeme

Čtěte více

"Kočičí" třídy ohrožují astmatiky

Astmatici alergičtí na kočku mají horší příznaky, pokud mají doma kočku, v porovnání...

"Letní" potraviny hrozí alergickou reakcí po celý rok

Ananas, kiwano, liči – kdo jednou ochutnal něco z nabídky exotického ovoce,...

"Opít" se lze i bez alkoholu

Pokud člověk trpí některou ze žloutenek nebo i jiným postižením jater, měl by...

"Parfémová vyrážka" aneb Z čeho to mám?

Někomu čerstvě zakoupený nábytek či plast doslova voní novotou, jinému se udělá...

"Přerostlí" mazlíčci aneb Kočičí akromegalie

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je nadprodukce růstového hormonu a z ní vyplývající...

"Textovky" pomáhají přestat kouřit

I když se rozhodnutí přestat kouřit může zprvu zdát jako neotřesitelné, obvykle...

"Těžké" a "lehké" alergeny aneb Na hmotnosti záleží

Lehké alergeny nezískaly svůj název proto, že by snad vyvolávaly jen "lehkou"...

"Zlatá" léčba revmatoidní artritidy

Řešení výše uvedené nemoci i v dnešní době naráží na mnohé komplikace. Odborníci...

„ABCDE“ pomůže s odhalením rakoviny kůže

Ačkoli je téměř vždy možné kožní nádory odhalit a začít léčit včas, vyžádají...

„Bezpečná bílkovina“ nabídne fenylketonurikům bohatší jídelníček

<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman; min-height:...

„Drátkem“ na křečové žíly

Možností, jak se zbavit křečových žil, je celá řada. Jednou z těch, které vám...

„Jsme roztroušeni po celém světě,“ vzkazují nemocní s roztroušenou sklerózou a zvou na každoroční maraton

Letos již popáté proběhne osvětová akce s názvem MaRS – Maraton s roztroušenou...

„Klokaní krém“ léčí rakovinu kůže

Kůže některých zvířat obsahuje enzym, který dokáže „opravit“ kůži poškozenou...

„Lehká“ solária i cigarety škodí stejně jako jejich klasické varianty

Přestože škodlivý vliv kouření i opalování na lidské zdraví dnes již nikdo nepopírá,...

„Přešlápnutí“ odhalí zvýšený tlak v oku

Na zdraví očí číhají různá nebezpečí. Jedním z těch závažnějších je glaukomový...

„Slaná šestka“ aneb Potraviny, které by měly být pro kardiaka tabu

Sodík v nadměrném množství škodí srdci. A nedostáváme jej do těla – jak by se...

„Školkové“ děti: opravdu musí být pořád nemocné?

Nástup do mateřské školy je velká změna nejen pro dítě, ale pro celou rodinu....

„Uzdravil jsem se, a bez negativních následků!“ říká David rok po léčbě v PTC

Když David loni v únoru plánoval rodinnou dovolenou, netušil, že zá pár dnů...

„Vodní“ poranění aneb Jaká nebezpečí číhají v moři

Raději si ani nechceme připouštět, že by nás ve vodě mohlo něco kousnout, žahnout...

„Vyzbrojila jsem celou rodinu pastilkami s propolisem,“ říká výživová poradkyně Veronika Hanzlíková

Hodně z nás to zná – nepříjemné pocity v krku nebo problémy s polykáním po delším...

Naposledy přečtené dotazy z poradny

Panická porucha

Dobry den, tri roky jsem se lecila na panickou poruchu. Mela jsem dva roky Itakem...

Suchá předkožka

Dobrý den, mam popraskanou předkožku a někdy je také i suchá. Nechce se mi...

Pupínky na penisu po neschráněnem pohlavním styku

Dobrý den,měl jsem sex s jednou dívkou,a na penisu se mi udělali nějaké pupínky...

Reflux jícnu, hrbolky na spodní straně jazyka

Dobrý den, trpím refluxem jícnu a mám proto pořád červený krk a podrážděný jazyk....

Loupající se kůže na dlaních

Dobrý den, měla bych na Vás paní doktorko dotaz. Již přes týden na svých dlaních...

Vykašlala asi 3x trochu hlenu s krví

Dobrý den, jsem po 14 denní prodělané,silné viróze,měla jsem silný kašel,rýmu,bolesti...

Brnění těla

Přeju hezký den.Před 2 měsíci jsem měl autonehodu s otřesem mozku,nic závažného...

Borelióza, bolesti v oblasti třísel

Dobrý deň, diagnostikovali mi lymskú boreliózu ktorú som dostal z kliešťa...

Povlak

Dobrý den, už dlouho po angíně se mi udělal povlak bílý na jazyku. Štve mě to...

THC detekce

Dobry den jsem beznym uzivatelem marihuany chtel bych se dotazat jestli lze...

Pupínky na penisu po pohlavním styku

Dobrý večer po nechráněném stýku se mi objevily na penisu nějaké pupínky, poradíte...

Herpes genitalis

Dobry den, jak jsem herpes genitalni mohla dostat? Mam staleho partnera 8...

Zápach v nose

Dobrý den.Prosím o radu.Asi tak 2krát do roka mám v nose takový divný zápach,jako...

Pálení jazyka

Dobrý den,koncem února jsem dobrala ATB,po dvou týdnech mě začalo pálit horní...

Loupání kůže na prstech a dlaních

Dobrý den, už asi dva týdny mám problém s loupáním kůže na prstech a dlaních...

Škubaní a bolest svalu na dotek, škubání šlach...(samovolný pohyb těla - prstu, ruky, nohy atd)

Vše toto se zintenzivnilo do stiplavého škubání až bolestivého, jako když by...

Padání vlasů

Dobry den, prosim, existuje na hypertenzi nejaky lek, který by nemel vliv na...

Roztroušená skleóza

Dobry den, je mi neco pres 20let a nedavno mi diagnostikovali RS. Pristi tyden...

Alergie na léky

Dobry den, pred par tyzdnami sa mi objavila krv v moci, tak mi doktorka predpisala...

Popraskaná kůže na penisu

Dobrý den, mam popraskanou předkožku a divně zbarvená. Problém mam už měsíc...

Zavřít reklamu